Türkiye'de Kızamık

Yazdır
AddThis Social Bookmark Button

 2003 yılı öncesinde aşılama oranları %80 dolayında gerçekleşmişti. Ayrıca iller ve bölgeler arası dengesizlik de devam etmiştir. Konuya köklü çözüm getirmek amacıyla Bakanlığımız tarafından Kızamık Eliminasyon Programı başlatılmış ve 2003–2005 yılları arasında uygulanan “Kızamık Aşı Günleri” ile 15 yaş altı 18,5 milyon çocuk aşılanmış ve % 96,3 aşılama oranına ulaşılmıştır.  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yıllarında sırasıyla rutin kızamık aşı oranı %91, %98,  %96, %97, %97, %97 ve %98 olmuş ve son 6 yılda aşılama tarihinde en yüksek oranlara ulaşılmıştır.

Son yıllarda yürütülen yoğun aşılama kampanyaları ve yüksek rutin aşılama oranları ile kızamık vaka sayılarında çok büyük düşüşler kaydedilmiştir. Kızamık vaka sayıları 2001 yılında 30.509 iken, gittikçe azalmış ve 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 3, 4, 4, 7, 111 olarak gerçekleşmiştir. 2008-2011 yıllarında görülen az sayıdaki vakaların tamamı importe veya importe vaka ile ilişkili vakadır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde 2005 yılından bu yana çeşitli ülkelerde salgınlar yaşanmaktadır. 2012 yılında da, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, İrlanda ve sınır komşularımız olan İran, Irak ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkede salgınlar görülmeye devam etmektedir. Ülkemiz, bulunduğu konum ve günümüzde artan insan hareketleri sebebiyle importasyon riski altındadır.

Ülkemizde, 1 Ocak 2012-12 Şubat 2013 tarihleri arasında (349 adedi 2012 yılında olmak üzere) toplam 1005 adet kızamık vakası bildirilmiştir. Bu vakalar importe veya importe vaka ile ilişkili vakalardır. Halen 42 ilimizden kızamık vakası bildirimi yapılmış bulunmaktadır. Vakaların %81,9’u (823 vaka) 7 ilde (Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Amasya, Batman, Şanlıurfa) kümelenmektedir.

Vakaların %92,7’i (932 vaka) T.C. vatandaşı, 73 vaka ise yabancı uyrukludur.

Vakaların %24,7’si (248 vaka) 0 yaş grubunda olup aşılanma yaşı gelmemiş bebeklerdir. Vakaların %26,0’sı (261 vaka) 1-4 yaş grubundadır. 10-14 yaş grubunda 44, 15-19 yaş grubunda ise 15 vakanın bildirimi yapılmıştır. Minimum yaş 1 ay, maksimum 45 yaştır. Medyan yaş 4’tür. Vakaların 150’si askere alınanlar olup bunların büyük kısmı 1991-1980 arasında doğup tek doz aşılı veya aşısız olan gruptur.

Bildirilen vakaların %1,3’ü (13 vaka) sağlık çalışanı olup aşısız ya da aşılanma durumları bilinmemektedir. Sadece 1 sağlık çalışanı beyana göre 1 doz aşılı olduğunu ifade etmiştir.

Vakaların %22,8’sinin (230 vaka) aşılı olduğu bildirilmiştir; bunların %30’u (69 vaka) beyana göre aşılıdır.  Vakaların %36,9’u (371 vaka, bunlardan 248’i aşılama zamanı gelmemiş bebek olmak üzere) ise aşısızdır; vakaların %40,2’sinin (404 vaka) ise aşılanma durumu bilinmemektedir.

Yapılan genetik sekanslama çalışmaları sonucu vakaların ağırlıklı olarak D8 ve ek olarak B3 genotipi olduğu saptanmıştır. Diğer vakalar için sekanslama çalışmaları halen devam etmektedir. D8 ve B3 genotiplerinin Türkiye’de daha önce sirküle ettiği bildirilmemiş olup halen DSÖ Avrupa Bölgesi’nde ve Afrika, Kuzey Amerika ve Pasifik bölgelerinden bildirimi yapılmaktadır. Ülkemizde görülen ilk B3 genotipi Suudi Arabistan’dan dönen vatandaşımızda izole edilmiştir. D8 genotipi ise İstanbul’da müzik yaparak geçimini sağlayan Romanya’dan gelen bir ailede saptanmıştır. Bu vakalar aynı zamanda 2012 yılında İstanbul’un indeks vakaları arasındadır.

Hastalık Kontrolüne Yönelik Aşılama Stratejileri:

Kızamık Bilimsel Danışma Kurulu sık sık toplanarak durum değerlendirmesi yapmaktadır. Kurul’un tavsiyeleri doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınarak uygulamaya konmuştur.

 

1.    İstanbul ilinde kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısının ilk dozu 6. aya çekilmiştir.

 

2.    Vaka kümelenmesinin görüldüğü 26 ilde (Adana, Amasya, Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Kilis, Muş, Iğdır, İzmir, Adıyaman, Hakkari, Gümüşhane ve Osmaniye) ise kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısının ilk dozu 9. aya çekilmiştir. 9 aydan büyük ve 12 aydan küçük olan tüm bebeklere KKK aşısı uygulanmaktadır.

 

3.    Tüm illerde, 1-4 yaş kohortunda eksik aşılanma durumunun kontrol edilerek kayıtlı (aşı kartı veya Aile Hekimliği Bilgi Sistemine göre) bir doz aşısı olmayanlara bir doz KKK aşısı uygulanmaktadır.

 

4.    2012-2013 öğretim döneminde öğrenim görmekte olan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ek olarak, tüm illerde, ana sınıfında okuyan 48-66 yaş grubu öğrenciler aşılanmaktadır.

 

5.    Tüm illerde, sağlık hizmetine ulaşılabilirlik, göç alma durumu ve sosyoekonomik durum değerlendirilerek belirlenen riskli bölgelerde, 6 ay-15 yaş arası herkese (6-9 ay arasına sadece kızamık içeren aşı, 9 ayın üzerine KKK olacak şekilde) aşılanma durumu sorgulanmaksızın kızamık içeren aşı uygulanmaktadır.

6.    Askerde bulunanlar veya yeni askere alınacaklardan 1991-1980 dönemi doğumlulara askere girişte 1 doz KKK aşısı uygulanmaktadır.

 

7.    Tüm sağlık çalışanlarının (özellikle 1980-1992 yılları arasında doğan grup risk altındadır) acilen kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK)  aşısı ile aşılanması tavsiye edilmiştir.

 

8.    Temmuz 2012 tarihinden bu yana 20-35 yaş grubunda olup Hac ve Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlara 1 doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK)  aşısı uygulanması yapılmaktadır.

 

9.    Turizm sektörü çalışanlarının da 1 doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK)  aşısı ile aşılanması tavsiye edilmiştir.

 

10.              Bazı havalimanlarında görev yapan personel arasında görülen yurtdışından importe ve importe vakalarla ilişkili kızamık vakalarını değerlendirmiş ve hastalık kontrol stratejileri kapsamında, vaka çıkması halinde; havalimanlarında görev yapmakta olan 1980-1991 yılları arasında doğan tüm personelin bir doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı ile aşılanmasını tavsiye edilmiştir.

 

11.    Ayrıca, tüm temaslılara aşılanma durumuna bakılmaksızın profilaktik olarak ilk 72 saat içerisinde bir doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı (6-9 ay arası temaslılara sadece kızamık içeren aşı) uygulanmaktadır. Tüm temaslılar en uzun inkübasyon süresi olan üç hafta boyunca belirtiler açısından izlenmektedir.

 

12.    Aşı uygulamasının yapılamadığı 6 aydan küçük bebeklere annenin IgG düzeyi kontrol edilerek intravenöz immünglobulin (IVIG) uygulaması yapılmaktadır."

Yorum ekle

Lütfen hakaret ve küfür içeren yorumlar yapmayınız

Güvenlik kodu
Yenile

Wednesday the 23rd. Affiliate Marketing. HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ
Copyright 2012

©