5 Aralık Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilişi
5 Aralık Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilişi Ve Kadın Hakları Günü
5 Aralık 2018
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü
18 Aralık 2018

10 Aralık İnsan Hakları Günü

10 Aralık İnsan Hakları Günü

10 Aralık İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 kabul edilmiş, Türkiye de 6 Nisan 1949’da beyannameyi kabul eden ülkeler arasına katılmıştır. Üye devletler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiştir.

Bugün, renk, din, dil, ırk, cinsiyet, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. Yıldönümü. Başlangıcından bugüne birçok kazanım elde edilmiş olunmasına karşıngünümüzde Evrensel Bildirge’de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen maalesef kurulamamıştır.

Bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlanan sağlıklı olma durumuna ulaşma yolu, ihlal edilen ya da varlığı sağlanamamış tüm insan hakları maddeleri ile ilintilidir. Toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışmalar, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, çocuk haklarının, eğitim-barınma- kendini ifade etme hakkının, temiz hava hakkının, sağlıklı su ve gıdaya ulaşabilme hakkının sağlanabildiği ortamlarda daha da verimli olacaktır.

Toplum sağlığını etkileyen tüm insan hakları ihlalleri ile mücadele bulunduğumuzun ülkemiz kamuoyu tarafından bilinmesini ister, İnsan Hakları Günü’nü kutlarız.

HASUDER Yönetim Kurulu

*Uzm. Dr. Fatma Yeşim  Karakoç tarafından HASUDER Yönetim Kurulu adına hazırlanmıştır.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.