3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirgesi
11 Aralık 2019
Yeni Yılınız Kutlu Olsun.
30 Aralık 2019

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Dünyada yaşayan 30 kişiden 1’i uluslararası göçmendir.

Birleşmiş Milletler’in verisine göre günümüzde 272 milyon birey doğduğu ülkeden başka yerde yaşamaktadır. Bu 272 milyon bireyin içinde daha iyi bir hayat standardına sahip olmak veya daha iyi bir eğitim almak için başka bir ülkeye planlı olarak giden gönüllü göçmenler olduğu gibi iç savaşlar, siyasi olaylar ve doğal afetler gibi nedenlerle geleceklerini başka coğrafyalarda aramak zorunda kalan sığınmacılar ve mülteciler de bulunmaktadır.
1990 yılının 18 Aralık gününde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu imzalanmıştır. Konvansiyon, dünya çapındaki göçmen hakları savunucularının verdiği uzun mücadelenin ve devletlerarası müzakerelerin önemli bir sonucu olarak görülmektedir. 2001 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun aldığı karar ile 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Uluslararası Göçmenler Günü, dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların haklarının tanınmasını ve göçmenlerin yaşadıkları ekonomik, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlar konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bugün aynı zamanda kendi isteği dışında bir başka ülkeye götürülen, zorla alıkonan ve çalıştırılan insan ticareti mağdurları ile zorlu koşullarda göç ederken kaybolan ya da yaşamını yitiren insanların anılması amacını da taşımaktadır.
Uluslararası göç küreselleşme, iletişim ve ulaşım olanaklarının artması ile tüm dünyada artmaktadır. Günümüzün en önemli konularından biri olan iklim değişikliğinin de karbon salınımının azaltılması başta olmak üzere gerekli önlemler alınmadığı takdirde göçü tetikleyecek en önemli küresel sorunlardan biri olacağı öngörülmektedir.
Ulusal istatistiklere göre Türkiye’de önemli bir yüzdesi Suriyeliler olmak üzere beş milyondan fazla uluslararası göçmen yaşamaktadır. Bu yüksek sayının ana nedenleri Türkiye’nin iç savaş ve/veya politik düzensizlik yaşayan ülkelere yakınlığı ve ana göç rotalarının üzerinde olmasıdır. Göç ister ülkeler içinde ister ülkeler arasında, ister gönüllü ister zorunlu olsun, insan ve çevre sağlığı ile yakından ilişkilidir. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği olarak göçmenlerin ve göç ettikleri toplumların sağlığının birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğu bilinciyle kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere ülkemizde toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi çabalarına elimizden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.