Dünya AIDS Günü 2021: Eşitsizlikleri sonlandır, AIDS’i sonlandır!
1 Aralık 2021
Türk Toraks Derneği (TTD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Ortak Basın Açıklaması
13 Aralık 2021

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Birleşmiş Milletler,1992 yılından bu yana 3 Aralık gününü Uluslararası Engelliler Günü olarak kabul etmiştir. Amacı; engellilerin karşılaştıkları sorunları gündeme taşımak, engelli hak ve sorunlarına karşı farkındalık yaratmak, onların varsa aileleri ile birlikte taleplerine çareler üretmek olan bugünde, farklı temalar etrafında etkinlikler yapmaktır.

Uluslararası Engelliler Günü,2014’de sürdürülebilir kalkınma için teknolojinin umut verici olması temasını, 2015’de “İstediğimiz geleceğe sahip olabilmek için ulaşılacak 17 hedefi”, 2018’de “Engelli bireylerin güçlendirilmesi ve kapsayıcılık ile eşitliğin sağlanmasını’’, 2019’da ise 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir kalkınma için engelli bireylerin güçlendirilmesi ve tüm bireylerle eşit şartlara kavuşturulmalarına odaklanan; “Kimseyi Geride Bırakma” ana temalarını  gündeme taşımıştır. Bu yılın teması “COVID-19 sonrası kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir dünya için engellilerin liderliği ve katılımı” olarak belirlenmiştir.

Dünya üzerinde yaşayan bir milyardan fazla insanın (dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin) en az bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler’in 2019’da Engellileri Dahil Etme Stratejisi ile başlattığı eylem raporunda şu noktalara dikkat çekildiği görülmektedir: Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve diğer uluslararası insan haklarının uygulanması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İnsanlık Gündemi’ne ulaşılması için destek sağlanması, Afet Riskini Azaltma için Sendai Çerçevesi Stratejisi ile ilerlemenin değerlendirilmesi ve engelli bireylerin dahil edilmesiyle ilgili değişimin hızlandırılması, bunun için kriterler içeren bir politika ve hesap verebilirlik çerçevesinin oluşturulması.

Bu raporda dört temel sorumluluk alanı belirlenmiştir:

  1. Engelli katılımını destekleyen üst düzey liderlik, engelli bireyleri dikkate alan stratejik planlama, engelliliğe özgü stratejilerin geliştirilmesi, engellilerin dahil edilmesi konusunda bilgi ve uzmanlığa sahip bireyler veya ekipler oluşturulması
  2. Yapılan her şeyde engelli kişilere ve/veya onları temsil eden kuruluşlara danışmak ve aktif olarak dahil etmek, bunu başarmak için belirli önlemler almak, ekipman ve hizmetlerin herkes için tam erişilebilirliği sağlamak
  3. Engelliliği kapsayan programları desteklemek, programların güçlü yönlerinden yararlanmak ve ortak girişimler geliştirmek, tüm bunlara ilişkin değerlendirmeler yapmak
  4. İşgücüne engelli kişileri çekmek ve işgücüne katılımı teşvik etmek için iç sistemler geliştirmek, engellilerin haklarını korumak ve engellilerin dahil edilmesi konusunda farkındalığı artırmak için iletişimi ve personel kapasitelerini artırmaktır.

Ülkemizde nüfusun halen %12,3’ünün engelli olduğunu bilinmektedir. Farklı yeti kayıplarının olabildiği bu bireyler, bu yıl; liderlik, kapsayıcılık, programlama ve organizasyon kültürünün öne çıkarıldığı gün etkinlikleri ile hatırlanmalıdır. HASUDER Engelsiz Toplum Çalışma Grubu adına Doç. Dr. Nurhan Meydan Acımış tarafından hazırlanmıştır.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.