3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi – 1. Gün

3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Açılış Töreni Yapıldı
28 Kasım 2019
3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi – 2. Gün
29 Kasım 2019

3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi – 1. Gün

3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 27.11.2019 tarihinde birinci günü ile devam etti. Aşağıda birinci, gün özetini bulacaksınız.

Panel 1: Halk Sağlığının Tarihsel Gelişimi ve Yeni Halk Sağlığı

Prof. Dr. Ali Ceylan ve Prof. Dr. Songül Acar Vaizoğlu tarafından modere edilen panelde Elena Varikova ‘‘yeni’’  halk sağlığı kavramını ve Halk Sağlığı 3.0 projesinden söz ederken, Prof. Dr. Cemil Özcan ise Halk Sağlığı alanındaki kilometre taşlarını hatırlattıktan sonra Nusret Fişek adını sürdürmek için yapılabileceklerden söz etti. Katılımcıların da katkılarıyla zengileşen tartışma bölümünde Türkiye özelinde olgu çalışmalarının derlenmesi, anadilde kaynak halk sağlığı kitap yazılması ve değişen terminolojilerin kohort etkisinin tartışılmasına dair duyulan ihtiyaçlar dillendirildi.

Panel 2: Türkiye’de ve Dünyada Lepranın Dünü, Bugünü ve Yarını

Halen daha Hindistan, Brezilya ve Endonezya’da önemli bir halk sağlığı sorunu olan Lepra hastalığı aslında yanı ve tedavisi kolay olan bir hastalık. Lepra konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Uzm. Dr. Mehmet Gülay tarafından modere edilen oturumda konuşmacılar Uzm. Dr. Ümmühan Kaya ve Avukat Hüseyin Karataş Türkiye ve dünya genelinde lepranın durumunu ele aldı. Ortak olarak vurguladıkları unsur ise damgalama olmadan sağlığın geliştirilmesi ve lepra tedavisine eşlik etmesi gereken sosyal destek oldu. Türkiye’de çalışmalarını sürdüren Cüzzamla Savaş Derneği gibi sivil toplum gruplarının Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerle kuracağı işbiriliklerinin lepra ile mücadelede kilit rolü olabileceği ifade edildi.

Panel 3: Cezaevleri ve Sağlık

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan ve Prof. Dr. Raika Durusoy tarafından modere edilen panelde Dr. Yeşim Yasin cezaevlerinde sağlığı geliştirmenin yollarını ve imkanlarını tarif ederken, sosyal girişimci Deniz Özdikmenli çocuk hükümlülerin iyilik halini geliştiren ve sivil toplum ile kamu işbirliğine dayalı modellerden söz etti. Azerbaycan’dan konuk olarak katılan Dr. Famil Mammadov ise cezaevi koşullarında verem ile mücadelede elde ettikleri başarının altyapısını paylaştı.

Oturum 1: ONE HEALTH: Implementation for Global Regional and National Health Security

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel Ursu ve Prof. Dr. Pınar Okyay’ın moderasyonunu üstlendiği panelde Dünya Sağlık Örgütü’nde Sağlık Güvenliği biriminde görev yapan Isabelle Devaux ve Olağan dışı Sağlk Durumları Birimi’nden Dr. Irshad Shaikh ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Uzm. Dr. Mine Yenice’nin konuşmacı idi. Konuşmada öne çıkan konular arasında Tek Sağlık konusunun önemi, erken uyarı sistemleri, yeni ortaya çıkan hastalıklar üzerinde duruldu. Bu konulara destek olacak dijital ve çok sektörlü yaklaşımların ise süreci zenginleştirici özelliklerinden söz edildi.

Panel 4: Ayrımcılık ve Halk Sağlığına Etkileri

Prof. Dr. Selma Karabey ve Uzm. Dr. Nureddin Özdener tarafından modere edilen panelde ayrımcılık türleri ve yaşamın farklı evrelerinde sağlığa olan etkileri ele alındı. Konuşmacılar tarafından öne çıkarılan başlıklar şöyle:

  • Halk Sağlığı bilimi kuruluş felsefesi itibariyle ayrımcılık mağduru grupların doğal savunucusudur.
  • Ayrımcılığın kaynağı kişiler ve gruplar arasındaki güç ilişkilerinde yer almaktadır. Ayrımcı pratiklerin önlenmesi kendimizden başlayarak örtük ayrımcı paternlerimizin farkına varmakla başlar.
  • Ayrımcılığın psikolojisi aslen insanın gelişimi aşamalarında karşılanamamış psikolojik ihtiyaçların yansıtılması ile şekillenir.

Sağlık çalışanlarının eğitiminde ayrımcılık konusu özellikle incinebilir grupların katılımı ile ele alındığında başarılı sonuçlar elde edilmekte.

Panel 5: Sektörlerarası İşbirliği ile Çocuk Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi

Panelde çocuk sağlığına çok sektörlü yaklaşımın önemi üzerinde duruldu. Prof. Dr. Hilal Özcebe ve Prof. Dr. Burcu Tokuç tarafından modere edilen panelde vurgulanan noktalar:

  • Çocuk sağlığının geliştirilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığı ve Millieğitim Bakanlığı arasındaki işbiriliğine ek olarak, akademi ve STK’ların da sürece dahil edilmesi önemlidir.

Yeni teknik ve bilişim teknolojilerinin kullanımı çocuk sağlığını geliştirmede yarar sağlayabilir.

Panel 6: Uyuşturucu ile Mücadelede Çok Paydaşlı İşbirliği

Prof. Dr. Zefer Öztek ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Güneş tarafından modere edilen panelde özellikle lise çağında yaygınlığı giderek artan madde kullanımı sorununu ele aldılar. Panelde Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, akademi ve sivil toplumdan gelen konuşmacıların öne çıkarttıkları başlıklar şöyleydi:

  • Türkiye’de genel olarak madde kullanımı artıyor ve lise öğrencileri arasında kullanım sıklığı %10 seviyelerine gelmiş durumda.
  • Yasadışı uyuşturucu madde ticareti 650 milyar TL civarında bir ekonomiyle yönetiliyor.

Bu dev ekonomik yapı ile mücadele edilebilmesinde sağlı sektörünün yanı sıra birçok sektörün işbirliği elzemdir.

Oturum 2: Health Inequalities in Forced and Labor Migration

Lancet Göç Komisyonundan konuşmacıların yer aldığı paneli Prof. Dr. Sarp Üner ve Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman modere etti. Panelde öne çıkan noktalar şöyleydi:

  • Göç çözülmesi gereken bir konu değil, iyi yönetilmesi gereken bir konu olarak ele alınmalıdır.

Göçmenlerin yaşadıkları eşitsizlikleri anlamaya ve azaltmaya dair çabalar arttırılmalıdır.

Açılış Töreni

3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin açılışı Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel Ursunun ve Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden protokol temsilcilerinin katılımıyla 27 Kasım akşamı Antalya’da gerçekleştirildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, Dr. Pavel Ursu ve Sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin açılış konuşmaları sonrasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na Halk Sağlığı Kurumsal Yeterlilik Belgesi’nin takdimi ile tören tamamlandı.

Sosyal Program Hareketle Keşfet etkinliğinde katılımcılar, Klinik Psikolog İnanç Sümbüloğlu eşlinde psikodrama ve sosyodrama yöntemleriyle farklı oyunlar oynayarak hareket yoluyla kendilerine ve birbirlerine aşinalık kazanmanın yollarını deneyimlediler. Bir diğer etkinlikte ise Pınar Okyay ‘‘Uzak Diyarlar Çekmeli Seni: Rapa Nui’’ ile katılımcılarla hoş vakit geçirdiler.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.