3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi – 2. Gün

3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi – 1. Gün
28 Kasım 2019
3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi – 3. Gün
30 Kasım 2019

3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi – 2. Gün

Oturum 3: Comprehensive and Aligned Health Systems Response to NCDs

Prof. Dr. Meltem Çöl ve Prof. Dr. Ahmet Ergin tarafından modere edilen panelde Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi başkanı Dr. Pavel Ursu’ya çalışma arkadaşı Prof. Dr. Toker Ergüder ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Çömçe eşlik etmiştir. Panelde öne çıkan görüşler şöyledir:

  • Küresel olarak sağlın en önemli tehditlerinden biri olan bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolünde maliyet etkin müdahale yöntemleri kullanılmalıdır.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolünde birinci basamak sağlık hizmetleri temel alınarak çok disiplinli ve çok sektörlü işbirliği modelleri çerçevesinde yürütülmelidir.

Oturum 4: Hava Kalitesi Politikaları ve Sağlık Etki Değerlendirmesinde Çok Disiplinli Yaklaşım

Prof Dr. Çiğdem Çağlayan ve Doç. Dr. Gamze Varol’un modere ettiği panelde hava kirliliği kaynakları ve çözüm önerileri üzerinde geniş bir kapsamda tartışma yürütüldü. Uluslararası konuşmacıların da yer aldığı panelde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

  • Hava kirliliğini önlemede fosil yakıtlardan sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve istihdam politikalarına geçilmelidir.

Hava kalitesi iyileştirilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün P.M. 2,5 değeri başta olmak üzere hava kalitesi mevzuatı geliştirilmelidir.

Panel 7: Azerbaycan’da Sağlıkta Yeni Bir Dönem

Prof. Dr. Belgin Ünal ve Dünya Sağlık Örgütü Azerbaycan Ülke temsilcisi Prof. Dr. Hande Harmancı tarafından modere edilen panelde Azerbaycan’dan Nadir Zeynalov ve Şarafat İsmayilova’nın yanı sıra Prof. Dr. Halil İbrahim Durak da yer almıştır. Panelde öne çıkan tema Azerbaycan’da yürütülmekte olan sağlık reformların sağlık harcamaları, koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak hizmetlerinin entegrasyonu ve hekimlere güven üzerine etkileri yakından incelenmesi ve işbirliğini güçlendirerek araştırma ve eğitim olanakları değerlendirilmesinin yararlı olacağı görüşüdür.

Panel 8: Geçmişten Bugüne HASUDER

HASUDER’in tarihsel sürecinin değerlendirildiği panel Prof. Dr. Remzi Aygün ve Prof. Dr. Türkan Günay tarafından modere edilmiş ve şu görüşler öne çıkartıldı:

  • HASUDER tüm üyelerinin çalışmalara katılımını sağlama çalışmalıdır.

HASUDER Halk Sağlığı Uzmanları ve Doktorlarının özlük haklarıyla ilgili çalışmalarını daha da güçlendirerek sürdürmelidir.

Panel 9: Tıpta İnovasyon

Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Melih Bulut ve Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz’ın moderasyonunda gerçekleştirilen panel sağlıkta yeni teknolojiler ve tasarım odaklı düşünmenın kullanım alanlarına odaklandı. İnterdisipliner bir konuşmacı grubunun yer aldığı panelde şunlar öne çıkarıldı:

  • Sentetik biyolojiden dijital teknolojilere kadar farklı gelişmelerin halk sağlığı uzmanları arasında bilinirliğinin ve kullanımının arttırılması gerekmektedir.

Halk sağlığı sorunlarını anlama ve çözüm üretmede tasarım odaklı düşünme gibi yeni yaklaşımların yaygınlaştırılması faydalı olacaktır.

Panel 10: Halk Sağlığı ve Medya İlişkisi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Abdulezzak Altun ve Prof. Dr. Toker Ergüder tarafınan modere edilen panelde öne çıkan başlıklar:

Halk sağlığı konuları ve araştırmaları medyada yer almayı ciddi şekilde hak eden bilgi kümesidir. Halk Sağlığı Çalışanlarının medya mensuplarıyla işbirliklerini güçlendirerek ve sosyal medya görünürlüklerini arttırarak topluma doğru ve güvenli bilgi sunma kanallarını geliştirmesi gerekmektedir.

Panel 11: Türkiye’de Halk Sağlığı Bilişimi

Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir ve Uz. Dr. İlke Karadağlı’nın modere ettiği panelde konuşmacılar şu konular üzerinde önemle durmuştur:

  • Sağlık Bilişimi halk sağlığı uzmanlık eğitiminin bir parçası olmalıdır

Coğrafi bilgi sistemi dahil farklı bilişim teknolojileri ulusal çapta anonim veri tabanlarının kullanımı ile yaygınlaştırılmalıdır.

Panel 12: Aşı Kararsızlığı ve Yaptırmama

Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Doç. Dr. Zahide Koşan moderasyonunda gerçekleştirilen panel dünya sağlığını tehdit eden aşı kararsızlığı üzerine değerli paylaşımlar sağladı.

  • Aşılar güvenlidir!

Toplumda güven tazelemek amacıyla otoriter yaklaşımlardan uzak durmak ve sağlık çalışanlarının bilgi ve iletişim kapasitesini yükseltici eğitimler planlamak gerekmektedir.

Panel 13: Afetlerde Sağlık Yönetimine Multisektörel Yaklaşım

Prof. Dr. Hakan Altıntaş ve Prof. Dr. Ertan Kara’nın modere ettiği ve afet sağlık yönetiminde iyi örneklerin ve yeni teknolojilerin dile getirildiği panelde afetlerin yönetimi süreçlerinde toplum katılımı ve sektörler arası işbirliğinin sağlanmasına ek olarak yeni teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.