3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi başladı

Aşılar bizi hastalıklardan korur, yaşama bağlar
26 Kasım 2019
3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Açılış Töreni Yapıldı
28 Kasım 2019

3. Uluslararası- 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi başladı

UHSK 2019 Gün Özeti – 26.11.2019

UHSK 2019 Gün Özeti – 26.11.2019

Kongremizin kurs günü özeti:

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi kapsamında konferans öncesi planlanan kurslar 26 Kasım 2019 tarihinde yapıldı. Toplamda 100 kursiyer, katıldığı kurslar uygulamadan araştırmaya farklı yelpazede konularda eğitim aldı.

  • Harita uzmanı Prof. Dr. Savaş Durduran ve halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Sibel Kıran tarafından düzenlenen “Coğrafi Bilgi Sistemi” kursunda katılımcılar sistemin kullanım alanları hakkında bilgi aldı ve uygulamalarla pratik yaptı.
  • Prof. Dr. Bülent Kılıç tarafından “Halk Sağlığı Araştırmacıları İçin Kalitatif Veri Analizi” kursunda katılımcılara kalitatif veri analizi konusunda temel bilgiler uygulamalı bir şekilde ele alındı.
  • “Sistematik Derleme ve Metaanaliz” kursunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Pınar Okyay, Prof. Dr. Filiz Abacıgil ve Araştırma Görevlisi Dr. Sercan Öztürk’e Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zekiye Karaçam eşlik etti. Kursta sistematik derleme yapma süreçleri tartışıldı ve farklı makaleler değerlendirildi.
  • İnterdisipliner bir eğitim kadrosuyla düzenlenen “Sürveyans Sistemi Kurma ve Yönetme” kursunda Halk Sağlığı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Ceylan ve Dr. Öğr. Üy. Mestan Emek, Halk Sağlığı Sağlık tehditleri Erken Uyarı Cevap Daire Başkanlığı Saha Epidemiyolojisi Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Fehminaz Temel ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Erken Uyarı Cevap Birimi’nden Uzm. Dr. İlknur Sülemiş katılımcılara yeni ortaya çıkan bir sağlık sorunu için sürveyans sisteminin nasıl kurulabileceğine yönelik bilgi aktardı.
  • “Öz Bildirim Ölçeklerinin Kültürel Uyarlaması ve Klasik Psikometrik Analizler” kursta Prof. Dr. Erhan Eser katılımcılarla öz bildirim ölçeklerinin Türk diline uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik için gerekli olan klasik psikometrik analizleri üzerine uygulamalu bir eğitim oturumu düzenledi.

Kurs sonrasında tüm katılımcılara yönelik bir tören düzenlendi. Bu törende kongreye yapmış oldukları katkılardan dolayı eğiticilere teşekkür eden HASUDER Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Sarp Üner kendilerine Teşekkür Belgelerini takdim ettiler.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.