Afetler ve Acil Durumlar Çalışma Grubu

AMAÇLAR

 1. Ülkemizde görülebilecek afet ve acil durumları listelemek, risk analizi ve risk değerlendirmesi yapmak, öncelikli olanları saptamak, bunların olası mekanlarını belirleyip haritalamak.
 2. Öncelikli afetlerin nasıl önlenebileceğini belirlemek, önlenemeyecekler için zararlarının nasıl azaltılabileceğini tartışmak.
 3. Ülkemizdeki afetlere hazırlıklı olmak için neler yapılabileceğini belirlemek.
 4. Yukarıdaki üç madde konusunda öncelikle halk sağlığı uzmanlarını, sonra hekimleri ve kamuoyunu bilgilendirmek; bu amaçla basın bültenleri, broşürler, rehber kitaplar hazırlamak, konferans, sempozyum, panel düzenlemek.
 5. Afet veya acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında halk sağlığı uzmanlarının görevlerini belirlemek, bu konuda uzmanlar için kurs açmak, rehber kitaplar düzenlemek.
 6. Bir afet olduğunda afetin nedenleri, yol açtığı sağlık sorunları, toplumsal ve bireysel olarak yapılabileceklerle ilgili acil bilgilendirme notları hazırlamak.
 7. Ülkemizdeki bir afet durumunda HASUDER’i temsilen afet bölgesine giderek çalışmalara destek olmak, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile ve   Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli olan halk sağlığı uzmanlarına danışmanlık yapmak, afetle ilgili rapor hazırlayarak HASUDER üyelerini bilgilendirmek..
 8. HASUDER’in çevre, göçmenler gibi çalışma gruplarıyla ortak çalışmalar yürütmek, afetle ilgili yurtiçi ve yurtdışı resmi ve gönüllü kuruluşlarla iletişim kurmak, işbirliği yapmak.
 9. Afetler ve acil durumlarla ilgili bir makale, kitap arşivi oluşturmak, çok gerekli kitap ve makalelerin çevirisini yapmak.
 10. Gerektiğinde belli afet türleri veya belli müdahale konuları ile ilgili alt gruplar kurmak.
 11. Afet ve acil durumlar ile ilgili araştırma kapasitesini arttırmak ve bilimsel kanıtlar üretmek için halk sağlığı çalışanları arasında afet ve acil durum araştırmalarına ilişkin farkındalık çalışmaları ve eğitimler düzenlemek.

Necati Dedeoğlu

Yürütücü


Eray Öntaş

Çalışma Grubu Sekreteri


Derya Çamur

Sorumlu YK Üyesi


İsim Soyisim Görev Yeri
Prof. Dr. Necati Dedeoğlu Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Arda Borlu Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Elçin Balcı Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz Hacettepe Üniversitesi
Uzm. Dr. Eray Öntaş Hacettepe Üniversitesi
Dr. Ahmet Soysal Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Sıdıka Tekeli Yeşil Basel Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Sofuoğlu İzmir Demokrasi Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Saide M. Dağdaş Topal Hacettepe Üniversitesi
Uzm. Dr. Seher Palanbek Yavaş İstanbul Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Dilek Yıldırım Hacettepe Üniversitesi
Dr. Muhammed Atak Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü
Dr. Turhan Sofuoğlu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çalışma Grubu Haberleri

4 Mart 2022

SAVAŞSIZ BİR DÜNYA HERKESİN HAKKIDIR.

Savaş bir halk sağlığı sorunudur. İnsan eliyle oluşturulan bir afettir. Bir insanlık felaketidir. Ölümdür, acıdır, yıkımdır. İster uluslararası, ister bir ülke içinde olsun, insan hırsının, aç […]
13 Ağustos 2021

SELLERLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Ülkemiz bir yandan yangınlarla kavrulmaktayken öte yandan sellerle boğulmaktadır. Ortalama değerlerin üzerinde seyreden yağışlar ve sıcaklıklar felaketlere yol açmaktadır. Yaşanan bu felaketlere iklim değişikliği neden olmaktadır. […]