Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu

HASUDER BULAŞICI HASTALIKLAR GRUBU ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 1. Bu yönerge HASUDER’in 07.11.2010 tarih 2/52 Karar No’lu Çalışma Grupları Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Grup Yürütücüsü ve Yardımcısı

Madde 2. Grup Yürütücüsü grup üyelerinin seçimiyle ve bir yıllık süreyle seçilir. Grup yürütücüsü yeniden seçilebilir. Grup yürütücüsü işlerin yoğunluğunu dikkate alarak gruptan bir yardımcı belirleyebilir.

Alt Grupların Kurulması

Madde 3. Çalışma grubunun daha etkin çalışması için alt gruplar kurulur ve her alt grup için bir sorumlu belirlenir. Alt grup sorumlusu alt grup üyeleri tarafından belirlenir. Alt grup sorumluluğu görev süresi bir yıldır, yeniden seçilebilir.

İhtiyaç duyulması halinde, grup üyelerinin kararıyla yeni bir alt grup kurulabilir, var olan alt gruplar birleştirilebilir veya kapatılabilir.

Grubunun Görevleri

Madde 4. Bulaşıcı Hastalıklar Grubu;

  1. Dernek yönetiminin gruba yönlendirdiği görevleri yerine getirir
  2. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili önemli gün ve haftalarda kamuoyuna yönelik basın bildirgesi hazırlar
  • Ülkemizde ve dünyada bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisini literatürden, ulusal ve uluslararası sağlık kurumlarının raporlarından izler
  1. Ülkemizde ve dünyada bulaşıcı hastalıklarla ilgili gelişmeler hakkında dernek yönetimi ve üyelerini bilgilendirmek üzere raporlar, bilgilendirme notları, çevrimiçi ya da dışı toplantılar hazırlar
  2. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili çok merkezli bilimsel projeler hazırlar
  3. Diğer HASUDER Çalışma Gruplarıyla beraber ya da ayrıca online veya yüzyüze bilimsel toplantılar düzenleyebilir
  • Her yıl Ocak ayında geçen yılın çalışma raporunu ve gelecek yılın çalışma planını hazırlayıp Dernek yönetimiyle paylaşır

 

Grup Görüşünün Hazırlanması, Grup Adına Açıklama

Madde 5. Dernek yönetiminden gelen görevler ya da alt grupların kendi öz çalışmaları sonrasında üretilen rapor, açıklama vb dokümanlar grup içinde değerlendirildikten sonra, Grup görüşü/ önerisi olarak yönetime bildirilir.

Madde 6. Dernek tarafından yönlendirilen ve kamuoyuna yazılı, görsel, canlı vb yapılacak açıklamalar için alt gruplardan görevlendirmeler yapılır. Açıklamalar HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Grubu kurumsal kimliği ile yapılır. Açıklama içerikleri genel çerçeve olarak gruptan görüş alınarak belirlenmeye çalışılır.

Madde 7. Bulaşıcı Hastalıklar Grubu olarak üyelerimize, diğer hekimlere ve kamuoyuna yönelik hazırlanan rapor, açıklama vb dokümanlar HASUDER Web sayfamızda yayımlanır.

Grup Toplantılarının Yapılması

Madde 8. Bulaşıcı Hastalıklar Grup üyeleri 3 ayda bir online toplantı yapar. Toplantıya grup yürütücüsü başkanlık eder. Yüzyüze toplantı yapma kararını grup üyelerinin çoğunluğuyla alınır.

Madde 9. Grup yürütücüsü toplantı gündemini önceden gruptan gelen geri bildirimlerle oluşturur; toplantı yer, zaman ve gündemini grup üyelerine bir hafta öncesinden duyurur.

Grup İçi İletişim

Madde 10. Grup içi iletişim hem Whatsap hem de e-posta grubundan (hasuder-bulasici@googlegroups.com) yapılır. Acil ve ivedi iletişim için öncelikle Whatsap grubunun kullanılması önerilir.

Alt Gruplarının Çalışma Yöntemi

Madde 11. Alt gruplar;

  1. Kendileri ile ilgili gündemi, ülkemizdeki bulaşıcı hastalık morbidite ve mortalitesini, önemli hafta ve günleri izleyip, gruba bilgilendirme yapar. Bu konuda DSÖ, DSÖ Avrupa Bölgesi ve Sağlık Bakanlığı web sayfaları güncel olarak takip edilir.
  2. Yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) 6 şar aylık çalışma takvimi hazırlar, çalışmalarını bu takvim çerçevesinde yürütür.

Yürürlük

Madde 12. Bulaşıcı Hastalıklar Grubu Çalışma ilkeleri 01.02.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve grup adına Çalışma Grubu Yürütücüsü yürütür.

Tayyar Şaşmaz

Yürütücü


Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın

Çalışma Grubu Sekreteri


Tuğrul Erbaydar

Sorumlu YK Üyesi


İsim Soyisim Görev Yeri
Dr. Tayyar Şaşmaz
Dr. Ali Ceylan
Dr. Arda Borlu
Dr. Aysun Aras
Dr. Ayşe Ferdane Oğuzöncül
Dr. Bahadır Haytabey
Dr. Bahar Marangoz
Dr. Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın
Dr. Burak Kurt
Dr. Deniz Mardin
Dr. Didem Han Yekdeş,
Dr. Dilek Ener
Dr. Emine Avcı
Dr. Ersin Nazlıcan
Dr. Ertan Kara
Dr. Evrim Arslan
Dr. Fatma Bozdağ
Dr. Gamze Aktuna
Dr. Gamze Çan
Dr. Gonca Atasoylu
Dr. Güliz Aydemir Acar
Dr. Güzin Özbey
Dr. Hale Arık Taşyıkan
Dr. Hilal Adıgüzel
Dr. İrem Öz Bulut
Dr. Lütfi Saltuk Demir
Dr. Melikşah Ertem
Dr. Mestan Emek
Dr. Murat Topbaş
Dr. Muzaffer Eskiocak
Dr. Mücahit Eğri
Dr. Nihal Bilgili Aykut
Dr. Nur Aksakal
Dr. Pınar Baysal
Dr. Raika Durusoy
Reyhan Can Yıldız
Dr. Sarp Üner
Dr. Seval Alkoy
Dr. Sinem Doğanay
Dr. Tacettin İnandı
Dr. Tuğrul Erbaydar
Dr. Tuncay Aydın Taş
Dr. Tülin Çoban
Dr. Yeşim Karakoç

ALT GRUPLAR VE ÜYELERİ

1. Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar ve Bağışıklama Alt Grubu
1 Muzaffer Eskiocak, Grup Sorumlusu
2 Murat Topbaş, Grup Sorm Yrd
3 Ayşe Ferdane Oğuzöncül
4 Bahar Marangoz
5 Bahadır Haytabey
6 Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın
7 Didem Han Yekdeş
8 Dilek Ener
9 Gamze Çan
10 Guzin Özbey
11 Gülser Doğan Türkçelik
12 Hilal Düzel
13 İrem Bulut
14 Lütfi Saltuk Demir
15 Nihal Bilgili Aykut
16 Nur Acar
17 Sinem Doğanay

 

2. Covid-19 Alt Grubu Alt Grubu
1 Lütfi Saltuk Demir (Grup Sorumlusu)
2 Emine Avcı
3 Ertan Kara
4 Faize Deniz Mardin
5 Gülser Doğan Türkçelik
6 Güzin Özbey
7 Mücahit Eğri
8 Nur Acar
9 Sarp Üner
10 Sinem Doğanay
11 Tacettin İnandı
12 Tuncay Aydın Taş
13 Tülin Çoban

 

3. Hava Yolu İle Bulaşan Hastalıklar Alt Grubu
1 Emine Avcı (Grup Sorumlusu)
2 Gamze Çan
3 Hale Arık Taşyıkan
4 Hilal Adıgüzel

 

4. Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar Alt Grubu
1 Ertan Kara (Grup Sorumlusu)
2 Gamze Aktuna
3 Gonca Atasoylu
4 Tülin Çoban

 

5. Zoonotik ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Alt Grubu
1 Mücahit Eğri (Grup Sorumlusu)
2 Arda Borlu
3 Aysun Aras
4 Burak Kurt
5 Dilek Ener
6 Evrim Arslan
7 Fatma Bozdağ
8 Güliz Aydemir Acar
9 Pınar Baysal

 

6. Cinsel Yolla Bulaşabilen Hastalıklar Alt Grubu
1 Tuğrul Erbaydar (Grup Sorumlusu)
2 Faize Deniz Mardin
3 Gamze Aktuna
4 Nihal Bilgili Aykut
5 Sinem Doğanay
6 Tacettin İnandı

 

7. Bulaşıcı Hastalıklar Mevzuat Alt Grubu
1 İrem Bulut (Grup Sorumlusu)
2 Ayşe Ferdane Oğuzöncül
3 Burak Kurt
4 Fatma Yeşim Karakoç

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

9 Mayıs 2022

COVID-19 PANDEMİSİNDE GÜNCEL DURUM VE ÖNERİLER-Mayıs 2022

29 Nisan 2022

“Herkes için Uzun bir Yaşam” için aşıyla kalın, sağlıkla kalın.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, aşılamanın desteklenmesini savunmak için başlatılan “Dünya Aşı Haftası” ilk kez Ekim 2005 tarihinde kutlanmıştır. DSÖ tarafından bu yıl 24-30 Nisan 2022 […]
9 Nisan 2022

COVID-19 Pandemisinde Güncel Durum Ve Öneriler

09 Nisan 2022 HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu İçerik: A- Covid-19 Pandemisinde Dünyada Güncel Durum B- Ülkemizde Covid-19 Pandemisinde Güncel Durum C- Covid-19 Aşıları ve Bağışıklamada […]
3 Mart 2022

Pandemi Bitmedi, Kendimizi Korumaya Devam Edelim, Aşımızı Yaptıralım.

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Mart 2022 günü yaptığı açıklamayla pandemi kontrol önlemlerinin neredeyse tamamen kaldırılmasına karşın; Bizler, halk sağlığı uzmanları olarak, vatandaşlarımızın COVID-19 hastalığından korunmak üzere en […]
1 Aralık 2021

Dünya AIDS Günü 2021: Eşitsizlikleri sonlandır, AIDS’i sonlandır!

HIV enfeksiyonu tedavisinde son yıllarda elde edilen önemli başarılara karşın, halen dünyada yaklaşık 38 milyon kişi HIV ile yaşamaktadır ve HIV enfeksiyonu önemli ve öncelikli bir […]
12 Eylül 2021

Pandemide Belirsizliğin Beslediği İnfodemi Ve Hayattan Koparılan Sayılar

Matematik, epidemiyoloji, biyolojik olarak akla yatkınlık İstatistik yapmayı kolaylaştıran paket programlar, veri biliminin popularite kazanması ve açık kaynaklardan internet aracılığıyla büyük veri tabanlarına erişmek olanağı yaratarak […]