Bulaşıcı Hastalıklar

Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu

HASUDER BULAŞICI HASTALIKLAR GRUBU ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 1. Bu yönerge HASUDER’in 07.11.2010 tarih 2/52 Karar No’lu Çalışma Grupları Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Grup Yürütücüsü ve Yardımcısı

Madde 2. Grup Yürütücüsü grup üyelerinin seçimiyle ve bir yıllık süreyle seçilir. Grup yürütücüsü yeniden seçilebilir. Grup yürütücüsü işlerin yoğunluğunu dikkate alarak gruptan bir yardımcı belirleyebilir.

Alt Grupların Kurulması

Madde 3. Çalışma grubunun daha etkin çalışması için alt gruplar kurulur ve her alt grup için bir sorumlu belirlenir. Alt grup sorumlusu alt grup üyeleri tarafından belirlenir. Alt grup sorumluluğu görev süresi bir yıldır, yeniden seçilebilir.

İhtiyaç duyulması halinde, grup üyelerinin kararıyla yeni bir alt grup kurulabilir, var olan alt gruplar birleştirilebilir veya kapatılabilir.

Grubunun Görevleri

Madde 4. Bulaşıcı Hastalıklar Grubu;

  1. Dernek yönetiminin gruba yönlendirdiği görevleri yerine getirir
  2. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili önemli gün ve haftalarda kamuoyuna yönelik basın bildirgesi hazırlar
  • Ülkemizde ve dünyada bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisini literatürden, ulusal ve uluslararası sağlık kurumlarının raporlarından izler
  1. Ülkemizde ve dünyada bulaşıcı hastalıklarla ilgili gelişmeler hakkında dernek yönetimi ve üyelerini bilgilendirmek üzere raporlar, bilgilendirme notları, çevrimiçi ya da dışı toplantılar hazırlar
  2. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili çok merkezli bilimsel projeler hazırlar
  3. Diğer HASUDER Çalışma Gruplarıyla beraber ya da ayrıca online veya yüzyüze bilimsel toplantılar düzenleyebilir
  • Her yıl Ocak ayında geçen yılın çalışma raporunu ve gelecek yılın çalışma planını hazırlayıp Dernek yönetimiyle paylaşır

 

Grup Görüşünün Hazırlanması, Grup Adına Açıklama

Madde 5. Dernek yönetiminden gelen görevler ya da alt grupların kendi öz çalışmaları sonrasında üretilen rapor, açıklama vb dokümanlar grup içinde değerlendirildikten sonra, Grup görüşü/ önerisi olarak yönetime bildirilir.

Madde 6. Dernek tarafından yönlendirilen ve kamuoyuna yazılı, görsel, canlı vb yapılacak açıklamalar için alt gruplardan görevlendirmeler yapılır. Açıklamalar HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Grubu kurumsal kimliği ile yapılır. Açıklama içerikleri genel çerçeve olarak gruptan görüş alınarak belirlenmeye çalışılır.

Madde 7. Bulaşıcı Hastalıklar Grubu olarak üyelerimize, diğer hekimlere ve kamuoyuna yönelik hazırlanan rapor, açıklama vb dokümanlar HASUDER Web sayfamızda yayımlanır.

Grup Toplantılarının Yapılması

Madde 8. Bulaşıcı Hastalıklar Grup üyeleri 3 ayda bir online toplantı yapar. Toplantıya grup yürütücüsü başkanlık eder. Yüzyüze toplantı yapma kararını grup üyelerinin çoğunluğuyla alınır.

Madde 9. Grup yürütücüsü toplantı gündemini önceden gruptan gelen geri bildirimlerle oluşturur; toplantı yer, zaman ve gündemini grup üyelerine bir hafta öncesinden duyurur.

Grup İçi İletişim

Madde 10. Grup içi iletişim hem Whatsap hem de e-posta grubundan (hasuder-bulasici@googlegroups.com) yapılır. Acil ve ivedi iletişim için öncelikle Whatsap grubunun kullanılması önerilir.

Alt Gruplarının Çalışma Yöntemi

Madde 11. Alt gruplar;

  1. Kendileri ile ilgili gündemi, ülkemizdeki bulaşıcı hastalık morbidite ve mortalitesini, önemli hafta ve günleri izleyip, gruba bilgilendirme yapar. Bu konuda DSÖ, DSÖ Avrupa Bölgesi ve Sağlık Bakanlığı web sayfaları güncel olarak takip edilir.
  2. Yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) 6 şar aylık çalışma takvimi hazırlar, çalışmalarını bu takvim çerçevesinde yürütür.

Yürürlük

Madde 12. Bulaşıcı Hastalıklar Grubu Çalışma ilkeleri 01.02.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve grup adına Çalışma Grubu Yürütücüsü yürütür.

Tayyar Şaşmaz

Yürütücü


İsim Soyisim E-Posta
1 Dr. Tayyar Şaşmaz tsasmaz@mersin.edu.tr
2 Dr. Ali Ceylan aliceylan06@gmail.com
3 Dr. Arda Borlu ardaborlu@gmail.com
4 Dr. Aysun Aras draysunaras@hotmail.com
5 Dr. Ayşe Ferdane Oğuzöncül aferdane@gmail.com
6 Dr. Bahadır Haytabey bhaytabey@gmail.com
7 Dr. Bahar Marangoz baharmarangoz@gmail.com
8 Dr. Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın bnbugdayci@gmail.com
9 Dr. Burak Kurt kurtburak@msn.com
10 Dr. Deniz Mardin drdenizmardin@gmail.com
11 Dr. Didem Han Yekdeş, dhanyekdes@gmail.com
12 Dr. Dilek Ener ener.dilek@gmail.com
13 Dr. Emine Avcı emineicva@hotmail.com
14 Dr. Ersin Nazlıcan e.nazlican@gmail.com
15 Dr. Ertan Kara ekara@cu.edu.tr
16 Dr. Evrim Arslan evrimars31@gmail.com
17 Dr. Fatma Bozdağ fatmabozdag7@gmail.com
18 Dr. Gamze Aktuna draktuna@gmail.com
19 Dr. Gamze Çan gcanktu@yahoo.com
20 Dr. Gonca Atasoylu goncaatasoylu@yahoo.com
21 Dr. Güliz Aydemir Acar glz.1986@outlook.com
22 Dr. Güzin Özbey dr.guzinozbey@gmail.com
23 Dr. Hale Arık Taşyıkan hale.arik@yeditepe.edu.tr
24 Dr. Hilal Adıgüzel hilaladiguzel@hotmail.com
25 Dr. İrem Öz Bulut irem_oz@hotmail.com
26 Dr. Lütfi Saltuk Demir lutfi.demir@yahoo.com
27 Dr. Melikşah Ertem mertem85@hotmail.com
28 Dr. Mestan Emek emekms@gmail.com
29 Dr. Murat Topbaş murattopbas@yahoo.com
30 Dr. Muzaffer Eskiocak dreskiocak@hotmail.com
31 Dr. Mücahit Eğri megri58@gmail.com
32 Dr. Nihal Bilgili Aykut nihalbilgili@gmail.com
33 Dr. Nur Aksakal nuraksakal@gmail.com
34 Dr. Pınar Baysal pinaris2011@hotmail.com
35 Dr. Raika Durusoy raika.durusoy@ege.edu.tr
36 Reyhan Can Yıldız can.reyhan80@gmail.com
37 Dr. Sarp Üner sarpuner@gmail.com
38 Dr. Seval Alkoy sevalkoy@gmail.com
39 Dr. Sinem Doğanay sinemyagmur@gmail.com
40 Dr. Tacettin İnandı inandit@gmail.com
41 Dr. Tuğrul Erbaydar Tugrul.Erbaydar@ankara.edu.tr
42 Dr. Tuncay Aydın Taş taydintas@gmail.com
43 Dr. Tülin Çoban tulincoban87x@gmail.com
44 Dr. Yeşim Karakoç DrYesim@hotmail.com

 

ALT GRUPLAR VE ÜYELERİ

1. Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar ve Bağışıklama Alt Grubu
1 Muzaffer Eskiocak, Grup Sorumlusu
2 Murat Topbaş, Grup Sorm Yrd
3 Ayşe Ferdane Oğuzöncül
4 Bahar Marangoz
5 Bahadır Haytabey
6 Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın
7 Didem Han Yekdeş
8 Dilek Ener
9 Gamze Çan
10 Guzin Özbey
11 Gülser Doğan Türkçelik
12 Hilal Düzel
13 İrem Bulut
14 Lütfi Saltuk Demir
15 Nihal Bilgili Aykut
16 Nur Acar
17 Sinem Doğanay

 

2. Covid-19 Alt Grubu Alt Grubu
1 Lütfi Saltuk Demir (Grup Sorumlusu)
2 Emine Avcı
3 Ertan Kara
4 Faize Deniz Mardin
5 Gülser Doğan Türkçelik
6 Güzin Özbey
7 Mücahit Eğri
8 Nur Acar
9 Sarp Üner
10 Sinem Doğanay
11 Tacettin İnandı
12 Tuncay Aydın Taş
13 Tülin Çoban

 

3. Hava Yolu İle Bulaşan Hastalıklar Alt Grubu
1 Emine Avcı (Grup Sorumlusu)
2 Gamze Çan
3 Hale Arık Taşyıkan
4 Hilal Adıgüzel

 

4. Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar Alt Grubu
1 Ertan Kara (Grup Sorumlusu)
2 Gamze Aktuna
3 Gonca Atasoylu
4 Tülin Çoban

 

5. Zoonotik ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Alt Grubu
1 Mücahit Eğri (Grup Sorumlusu)
2 Arda Borlu
3 Aysun Aras
4 Burak Kurt
5 Dilek Ener
6 Evrim Arslan
7 Fatma Bozdağ
8 Güliz Aydemir Acar
9 Pınar Baysal

 

6. Cinsel Yolla Bulaşabilen Hastalıklar Alt Grubu
1 Tuğrul Erbaydar (Grup Sorumlusu)
2 Faize Deniz Mardin
3 Gamze Aktuna
4 Nihal Bilgili Aykut
5 Sinem Doğanay
6 Tacettin İnandı

 

7. Bulaşıcı Hastalıklar Mevzuat Alt Grubu
1 İrem Bulut (Grup Sorumlusu)
2 Ayşe Ferdane Oğuzöncül
3 Burak Kurt
4 Fatma Yeşim Karakoç

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

12 Eylül 2021
Şekil 11. Türkiye’de 18 yaş Üstü nüfusun aşılanma durumu (20).

Pandemide Belirsizliğin Beslediği İnfodemi Ve Hayattan Koparılan Sayılar

Matematik, epidemiyoloji, biyolojik olarak akla yatkınlık İstatistik yapmayı kolaylaştıran paket programlar, veri biliminin popularite kazanması ve açık kaynaklardan internet aracılığıyla büyük veri tabanlarına erişmek olanağı yaratarak […]
17 Ağustos 2021

COVID-19 AŞILAMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

COVID-19 AŞILAMASI HAKKINDA BİLİMSEL OLMAYAN AÇIKLAMALARDAN KAÇINILMALIDIR! HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) Bulaşıcı Hastalıklar Grubu (17.08.2021) Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Ağustos 2021 tarihinde, ilk iki doz […]
12 Ağustos 2021
COVID-19 Pandemisinde Güncel Durum Ve Bağışıklama

COVID-19 Pandemisinde Güncel Durum Ve Bağışıklama

Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu-HASUDER Yönetici özeti COVID-19 pandemisi devam etmektedir. Şu ana kadar dünyada doğrulanmış vaka sayısı 200 milyona yaklaşmış, ölüm sayısı da 4.2 milyonu geçmiştir. […]
31 Temmuz 2021
Sağlık Çalışanları için Sputnik V Aşısı Bilgilendirme Notu

Yeni Koronavirüs Hastalığına Karşı Sputnik V Aşısıyla Aşılama (Güncellendi)

Yeni Koronavirüs Hastalığına Karşı CoronaVac Aşısı İle Aşılama Bilgi Notu Bağlantısı Yeni Koronavirüs Hastalığına Karşı Pfizer-Biontech mRNA Aşısı (Comirnaty®) Aşısı İle Aşılama Bilgi Notu Bağlantısı Yeni […]
27 Temmuz 2021

DÜNYA HEPATİT GÜNÜ

28 Temmuz, 2010 yılındaki Dünya Sağlık Asamblesinde, üye ülkelerin viral hepatitler ile ilgili farkındalık çalışmalarının ve kontrol önlemlerinin güçlendirilmesini teşvik etmek amacıyla Dünya Hepatit Günü olarak […]
30 Mayıs 2021

31 MAYIS TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA GÜNÜ

TÜTÜN BIRAKILABİLİR… KURTULMAK İÇİN SEN DE BIRAKMAYA SÖZ VER ! TÜTÜNSÜZ HAYAT: YENİ VE SAĞLIKLI HAYAT ! 31.5.2021 Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 31 Mayıs, […]