Araştırma Görevlileri

Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu

Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitim hakkını Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile edinmiş ve nitelikli eğitim talep eden hekimlere, hizmet verdiği toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından oluşturulan ve anabilim dallarında verilen eğitimin asgari koşullarını belirleyen ‘Çekirdek Eğitim Müfredatı[1]na rağmen, eğitimin standardının olmaması, tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından ortak bir dille beyan edildiği haliyle ‘eğitim niteliğinin düşüklüğü’, sosyal haklar, özlük haklarında yaşanan sorunların dile getirilebilmesi ve kolektif akılla çözülebilmesi amacıyla bir araya gelen tıpta uzmanlık öğrencileri ile “Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu” temsiliyetini sürdürmektedir.

[1] T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı https://tuk.saglik.gov.tr/TR,50101/halk-sagligi.html [Erişim Tarihi:16 Haziran 2019]

 

Eray Öntaş

Yürütücü


Melike Yavuz

Yönetim Kurulu Üyesi


İsim Soyisim Çalıştığı Kurum E-Mail
Ceren Varer Ege Üniversitesi varerceren@gmail.com
Damla Bozbay Akdeniz Üniversitesi dsebhancelebi@gmail.com
Dilek Ener Erciyes Üniversitesi ener.dilek@gmail.com
Duygu Kavuncuoğlu Atatürk Üniversitesi duygu_koylu@hotmail.com
Elif Nur Yıldırım Öztürk Necmettin Erbakan Üniversitesi elifnyildirim@hotmail.com
Eray Öntaş Hacettepe Üniversitesi erayontas@gmail.com
Ferhat Yıldız Adnan Menderes Üniversitesi ferhat.yildiz@adu.edu.tr
İlke Ucuncu İstanbul Tıp Fakultesi ilkekaradagli@gmail.com
Neşe Yürekli Uludağ Üniversitesi neseyurekli@gmail.com
Özgün Pehlivan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi dr.ozgun.pehlivan@hotmail.com
Selin Girgin Dokuz Eylül Üniversitesi selingirgin06@gmail.com
Semiha Zeynep Özsaydı Erciyes Üniversitesi s.zeynep19@gmail.com
Sercan Öztürk Adnan Menderes Üniversitesi whsrcn@gmail.com
Şeyma Görçin Karaketir Marmara Üniversitesi gorcin_eseyma@hotmail.com
Tevfik Bayram Marmara Üniversitesi bayramtt@gmail.com
Yağmur Köksal Yasin Adnan Menderes Üniversitesi ygmrkksl@gmail.com

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

Türkçe