Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu

Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitim hakkını Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile edinmiş ve nitelikli eğitim talep eden hekimlere, hizmet verdiği toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından oluşturulan ve anabilim dallarında verilen eğitimin asgari koşullarını belirleyen ‘Çekirdek Eğitim Müfredatı[1]na rağmen, eğitimin standardının olmaması, tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından ortak bir dille beyan edildiği haliyle ‘eğitim niteliğinin düşüklüğü’, sosyal haklar, özlük haklarında yaşanan sorunların dile getirilebilmesi ve kolektif akılla çözülebilmesi amacıyla bir araya gelen tıpta uzmanlık öğrencileri ile “Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu” temsiliyetini sürdürmektedir.

[1] T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı https://tuk.saglik.gov.tr/TR,50101/halk-sagligi.html [Erişim Tarihi:16 Haziran 2019]

 

Mithat Temizer

Yürütücü


Dilek Yıldırım

Çalışma Grubu Sekreteri


Mithat Temizer

Sorumlu YK Üyesi


Çalışma Planı…

Çalışma Grubu Haberleri