Aşı İşe Yarar: Birlikte Korunuyoruz
24 Nisan 2019
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2019

Biyoistatistik Kursu Duyurusu – HASUDER

Biyoistatistik Kursu

Biyoistatistik Kursu

Kursun Amacı: Halk Sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine temel biyoistatistik konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

Öğrenim Hedefleri

Kurs sonunda tüm katılımcıların aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmiştir.

 1. Biyoistatistikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme,
 2. Örnekleme yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilme
 3. Araştırma konusuna uygun örnekleme yöntemini seçebilme ve uygulayabilme
 4. Araştırma konusuna uygun örneklem büyüklüğüne karar verme
 5. Dağılımları tanımlamak amacıyla kullanılan ortalama ve serpilme ölçütlerini hesaplayabilme, dağılımın yapısına uygun ölçütleri seçebilme
 6. Araştırma verilerinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirebilme
 7. Uygun önemlilik testini seçebilme
 8. Sık kullanılan parametrik ve nonparametrik önemlilik testlerini (t testleri, ANOVA, Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis, Ki kare testleri) paket programlar yardımıyla uygulayabilme
 9. Paket programlar yardımıyla uygulanan önemlilik testlerinin sonuçlarını yorumlayabilme
 10. Paket programlar yardımıyla basit korelasyon ve doğrusal regresyon analizi yapabilme, analiz sonucunda bulunan değerleri yorumlayabilme
 11. Çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizlerinin kullanım amaçlarını açıklayabilme
 12. Paket programlar yardımıyla çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizi yapabilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme
 13. Klasik psikometrik analizlerden temel geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini hesaplayabilme, elde edilen ölçütleri yorumlayabilme.
 14. Mevcut istatistik yazılımlarının özelliklerini, sınırlılıklarını, kapasitelerini ve temel özelliklerini tanımlayabilome. Uygun analiz için doğru istatistik yazılımını belirleyebilme.
 15. Amaç Öğrenim Hedeflerinin Paylaşılması,Biyo-İstatistiğe Giriş
 16. Evren, örnek kavramı ve örnekleme yöntemleri
 17. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
 18. Değişken, veri kavramları, dönüşümler
 19. SPSS veri dosyası oluşturma
 20. Merkezi eğilim ve yaygınlık ölçüleri
 21. Teorik dağılımlar
 22. Güven aralığı kavramı
 23. İstatistiksel önemlilik testlerine giriş
 24. Parametrik önemlilik testleri 1
 25. Parametrik önemlilik testleri 2
 26. Parametrik olmayan önemlilik testleri 1
 27. Parametrik olmayan önemlilik testleri 2
 28. Ki kare testleri
 29. İlişki analizi (korelasyon – regresyon)
 30. Çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon
 31. ROC analizi
 32. Sağkalım analizi
 33. Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik analizleri
 34. Veri analizi yazılımları (OpenEpi, EpiInfo, SAS, SPSS, R vb )

Katılımcıların özellikleri

Halk Sağlığı alanında yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık eğitimi almış veya alıyor olmak.

Bi̇yoi̇stati̇sti̇k Kursu Konu Başlıkları

Kurs Eği̇ti̇mci̇leri̇

Prof. Dr. Osman Günay

Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan

Prof. Dr. Pınar Okyay

Prof. Dr. Gül Ergör

Prof. Dr. Belgin Ünal

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Yılmaz

Prof. Dr. Tacettin İnandı

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Gökhan Telatar

Prof. Dr. Filiz Abacıgil

Doç. Dr. Hür Hassoy

Prof. Dr. Pınar Erbay Dündar

Prof. Dr. Reyhan Uçku

Doç. Dr. Hakan Baydur

Önemli Tarihler

Kayıt Tarihi: 22 Nisan -30 Haziran

Derslerin Başlangıcı/Bitişi: 6 Mayıs 2019 – 31 Ekim 2019

Sertifikaların Verilmesi: Kasım Aralık 2019

Kurs Materyallerine Erişim: En az 2 yıl süre ile videolar, slaytlar, quiz vb erişim sağlanacaktır.

Kayıt Ücreti

Araştırma Görevlileri ve Yüksek Lisans Öğrencileri için: 100 TL

Uzmanlar: 120 TL

Banka Hesabı

Yapı Kredi Bankası, Hacettepe Şb.

IBAN: TR510006701000000071093099

Alıcı: HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

Kurs kayıt ücretini yatırdıktan sonra dekontunuzu drhilalkarabulut@gmail.com adresine yollamanız gerekmektedir.

Web Adresleri

Kayıt ücretini yatırdıktan sonra aşağıdaki adresten girerek kurs sitesine kayıt olabilirsiniz. 

Kayıt adresi:https://kurs.halksagligiokulu.org/moodle/login/signup.php?

Kurs web adresi:https://kurs.halksagligiokulu.org

Kurs dekontunu gönderenlerin kurs kayıtları onaylanacaktır. 

İletişim

Osman Günay, Kurs Yöneticisi, gunayos@erciyes.edu.tr

Hilal karabulut, Kurs Asistanı, drhilalkarabulut@gmail.com

Tacettin İnandı, Sistem Yöneticisi, inandit@gmail.com

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.