Basın Bildirileri

26 Kasım 2019

Aşılar bizi hastalıklardan korur, yaşama bağlar

Bulaşıcı Hastalıklar son yüzyıla kadar insanların en büyük hastalık ve ölüm nedeni olmuştur. Bugün dünya genelinde bulaşıcı hastalıklar kısmen kontrol altına alınmıştır. Bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında […]
18 Eylül 2019
İklim Grevi

HASUDER olarak biz de “İklim G(ö)revine” hazırız!

İklim Değişikliği ve etkileri her geçen gün daha da yakıcı biçimde hissediliyor. Sadece çevre için mücadele eden örgütler ve aktivistler değil aynı zamanda vatandaşlar hatta hükümetler […]
3 Mayıs 2019

Basın Bildirisi: TTB Yöneticileri Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararı

Türk Tabiplerinin en üst meslek örgütü yöneticileri hakkında verilen mahkûmiyet kararını üzüntü ile öğrendik.  Şiddete hiçbir zaman karışmamış, şiddeti övmemiş ve şiddet dili kullanmamış bilim insanlarının, […]
7 Ocak 2019
Enerji Verimliliği Haftası

Enerji Verimliliği Haftası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1981 yılından bu yana her yıl enerji kullanımındaki verimliliğe dikkat çekmek amacı ile ve Ocak ayının ikinci haftası düzenlenen Enerji […]
5 Kasım 2018

II. Erişkin Bağışıklama Akademisi Basın Bülteni

Sadece çocukluk çağında değil, yaşam boyu bağışıklama: Her yaşın aşısı var Aşı reddini savunanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyor Bağışıklama sayesinde her yıl 2-3 milyon kişinin enfeksiyona […]
Türkçe