Basın Bildirileri

3 Mayıs 2019

Basın Bildirisi: TTB Yöneticileri Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararı

Türk Tabiplerinin en üst meslek örgütü yöneticileri hakkında verilen mahkûmiyet kararını üzüntü ile öğrendik.  Şiddete hiçbir zaman karışmamış, şiddeti övmemiş ve şiddet dili kullanmamış bilim insanlarının, […]
7 Ocak 2019
Enerji Verimliliği Haftası

Enerji Verimliliği Haftası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1981 yılından bu yana her yıl enerji kullanımındaki verimliliğe dikkat çekmek amacı ile ve Ocak ayının ikinci haftası düzenlenen Enerji […]
5 Kasım 2018

II. Erişkin Bağışıklama Akademisi Basın Bülteni

Sadece çocukluk çağında değil, yaşam boyu bağışıklama: Her yaşın aşısı var Aşı reddini savunanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyor Bağışıklama sayesinde her yıl 2-3 milyon kişinin enfeksiyona […]
Türkçe