Derneğimizin Uşak ve Afyonkarahisar’daki Anabilim Dalı Ziyaretleri
6 Eylül 2019
TTB Nusret Fişek Ödülleri
TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jüri üyeleri belirlendi
11 Eylül 2019

Çevre Sağlığı Kursu Duyurusu

Çevre Sağlığı Kursu Duyuru

Çevre Sağlığı Kursu Duyuru


Kursun Amacı

Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çevre sağlığı konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

Canlıların içinde yer aldığı ve sürekli olarak canlı ve cansız öğeler ile ilişkide bulunduğu ortam çevre olarak nitelendirilmektedir. Hastalıkların, sakatlıkların önlenmesi ile sosyal ve psikolojik açıdan tam bir iyilik halinin sağlanması için fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve kültürel çevresel etkenlerin saptanması, iyileştirilmesi ve korunması yöntemlerinin ve ekosistemlerin temel öğeleri ile ekolojik dengenin sürdürülebilmesi ilkelerinin katılımcılara aktarmak amacı ile bu kurs düzenlenmiştir. Kurs çerçevesinde insan eli ile oluşan çevre kirliliğinin ve çevrenin bozulmasının ekosistemler üzerindeki yıkıcı etkisi ve sürdürülebilir yaşam üzerindeki etkilerini incelenecek, güncel çevresel sorunlar ve bunun sonuçları ile gelecekteki olası sonuçları tartışılacaktır.

Katılımcıların özellikleri

Öncelikle halk sağlığı alanında yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık eğitimi almış veya halen alıyor olanlar, çevre sağlığı konularına ilgi duyan sağlık çalışanları ve ilgili meslekler…

Çevre Sağlığı Kursu Konu Başlıkları

 1. Çevre epidemiyolojisi
 2. Çevre ve sağlık ilişkisi
 3. Çevre öyküsü
 4. Çevresel etki değerlendirmesi
 5. Gıda güvenliği
 6. Atık yönetimi
 7. Gürültü kirliliği
 8. Elektromanyetik alanlar ve sağlık
 9. Pestisitler ve kalıcı organik kirleticiler
 10. Küresel iklim değişikliği ve sağlık etkileri
 11. Olağandışı durumlarda çevre sağlığı yönetimi
 12. Okul çevre sağlığı
 13. Çevre Mevzuatı
 14. Su kalitesi ve yönetimi
 15. Dış ortam hava kirliliği ve sağlık etkileri
 16. İç ortam hava kirliliği ve sağlık etkileri
 17. Koraziv Maddeler ve Halk sağlığı
 18. Çocuk çevre sağlığı
 19. Yaşlı çevre sağlığı
 20. Kadın çevre sağlığı

Eğitimciler

 1. Doç. Dr. Gamze Varol
 2. Prof. Dr. Ayşe Emel Önal
 3. Prof. Dr. Raika Durusoy
 4. Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan
 5. Uz. Dr. Seher Palanbek
 6. Öğr. Gör. Dr. Ahmet Soysal
 7. Uz. Dr. Ceren Arkant
 8. Prof. Dr. Raika Durusoy
 9. Doç. Dr. Hür Hassoy
 10. Doç. Dr. Gamze Varol
 11. Prof. Dr. Ali Osman Karababa
 12. Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz
 13. Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
 14. Dr. Öğr. Üyesi Zahide Koşan
 15. Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan
 16. Prof. Dr. Nazan Savaş
 17. Prof. Dr. Burcu Tokuç
 18. Prof.Dr. Türkan Günay
Çevre Sağlığı Kursu Kolaj
Çevre Sağlığı Kursu Kolaj

Önemli Tarihler

Kayıt Tarihi: 5 Eylül – 30 Kasım 2019
Derslerin Başlangıcı/Bitişi: 1 Ekim 2019 – 31 Mart 2019
Sertifikaların Verilmesi: Nisan Mayıs 2019
Kurs Materyallerine Erişim: En az 2 yıl süre ile videolar, slaytlar, quiz vb erişim sağlanacaktır.


Kayıt Ücreti

Araştırma Görevlileri ve Yüksek Lisans Öğrencileri için: 100 TL Uzmanlar: 120 TL

Banka Hesabı

Yapı Kredi Bankası, Hacettepe Şb.
IBAN: TR510006701000000071093099
Alıcı: HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ
Açıklama Kısmına: Çevre Sağlığı Kursu

Kurs kayıt ücretini yatırdıktan sonra dekontunuzu sagstf@gmail.com adresine yollamanız gerekmektedir. En geç bunu izleyen ilk çalışma günü içinde kurs kaydınız onaylanmış olacaktır.


Web Adresleri

Kayıt ücretini yatırdıktan sonra aşağıdaki adresten girerek kurs sitesine kayıt olabilirsiniz.
Kayıt adresi: https://kurs.halksagligiokulu.org/moodle/login/signup.php
Kurs web adresi: https://kurs.halksagligiokulu.org


İletişim

Ahmet Soysal, Kurs Yöneticisi. soysalizmir@gmail.com
Said Aktaş, Kurs Asistanı. sagstf@gmail.com
Tacettin İnandı, Okul ve Sistem Yöneticisi, inandit@gmail.com

Türkçe