Çevre Sağlığı Çalışma Grubu

Çevre Sağlığı çalışma Grubu Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) en eski çalışma gruplarındandır. Grubumuz ‘sağlıklı bir çevrede yaşam mücadelesi’ ne kurulduğu günden beri diğer meslek örgütleri ile birlikte veya tek olarak HASUDER’in katkıda bulunabilmesi için yönetim kurulumuzun talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda çevre için gün ve haftalarda basın bildirileri hazırlanmakta; ayrıca bu gün ve haftalarda düzenlenen panel, çalıştay veya sempozyum gibi toplantılara HASUDER adına katılım sağlanmaktadır. Ayrıca ülke gündemimizde yer alan veya ani ortaya çıkan çeşitli çevre sorunları ve bu sorunların insan sağlığı üzerine etkileri ile ilgili kamuoyu bilgilendirmeleri de grubumuz tarafından hazırlanarak yapılmaktadır.

Çalışma grubumuz ayrıca derneğimiz tarafından düzenlenen yıllık kongrelerde düzenleme kuruluna çevre sağlığı alanında panel önerileri yapmakta ve kongre öncesi çevre sağlığı alanı ile ilgili halk sağlığı uzmanlık öğrencilerimize dönük eğitim kursları düzenlemektedir. Bugüne kadar çeşitli kongrelerimizde çevresel etki değerlendirme (ÇED) kursları açılmış; özellikle küresel iklim değişikliği ve sağlık sonuçları hakkında paneller düzenlenmiştir. Halen çalışma grubumuz Eylül 2019 tarihinde açılmak üzere halk sağlığı uzmanlık öğrencilerimize dönük uzaktan eğitim tekniği ile yapılacak  ‘Çevre Sağlığı Temel Konular’ kursu hazırlığı içindedir.

Gamze Varol

Yürütücü


Melike Yavuz

Çalışma Grubu Sekreteri


Derya Çamur

Sorumlu YK Üyesi


İsim Soyisim Görev Yeri
Ahmet Soysal
Alp Aker
Alpaslan Türkkan
Cavit Işık Yavuz
Ceren Arkent
Çiğdem Çağlayan
Emel Ayşe Önal
Gamze Varol Saraçoğlu
Gülçin Yapıcı
Melike Yavuz
Derya Çamur
Osman Faruk Bayramlar
Raika Durusoy
Seher Palanbek
Türkan Günay
Umur Gürsoy
Zahide Koşan

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

30 Haziran 2022

ERZİNCAN İLİÇ ÇÖPLER KÖYÜ ALTIN MADENİ KOMPLEKSİNİN ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHDİDİ

Bu görüş yazısı HASUDER Çevre Sağlığı Çalışma Grubunun kısa bir bilgi notudur. Hazırlayan: Prof. Dr. Ayşe Emel Önal (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD) Anagold […]
6 Nisan 2022

ÖNEMLİ BİR SORUN: PLASTİK ATIKLAR

Dünya genelinde her yıl iki milyar tondan fazla çöp üretilmekte ve bunların sadece %16’sı geri dönüştürülmektedir. Atıkların ortalama %80 i evsel atıklardır. Bunlar içinde de plastik […]
23 Mart 2022

21-26 MART ORMAN HAFTASI

Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını korumak ve geliştirmek, ormanları sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, çölleşmeyle mücadele etmek ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biridir. […]
22 Mart 2022

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ: GÖRÜNMEYENİ GÖRÜNÜR KILMAK

Su (H2O) günümüzde canlılık ve yaşam ile ilişkili en önemli moleküllerden birisi olarak görülmektedir. Kozmosta yakın gök cisimleri veya öte gezegenler üzerinde yapılan canlılık belirtisi araştırmalarında, […]
16 Aralık 2021

ÜLKEMİZ HER GÜN YENİ BİR ÇEVRE FELAKETİ İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILIYOR.

Bilinçsizlik ve Kȃr Hırsının Yarattığı Felaketlerin Sağlığımıza Daha Fazla Zarar Vermesi Engellenmelidir! Giresun’un bağlı Şebinkarahisar ilçesinde NESKO Madencilik AŞ’ye ait kurşun-çinko-bakır maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının ve Giresun’un diğer […]
5 Ağustos 2021

Orman Yangınlarının Halk Sağlığına Etkileri Ve Çözüm Önerileri Hakkında Bilgi Notu

Hepimizin üzüntüyle tanık olduğu gibi son günlerde ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyı ormanları başta olmak üzere pek çok bölgede meydana gelen orman yangınları can ve mal […]