Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler ve 18 Yaş Altı Gebelikler Yasaktır, Kabul Edilemez, Teşvik Edilmez, Suçtur

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!
18 Mayıs 2020
Tütün Endüstrisinin Hedefinde Gençler Var!
30 Mayıs 2020

Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler ve 18 Yaş Altı Gebelikler Yasaktır, Kabul Edilemez, Teşvik Edilmez, Suçtur

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı Çalışma Grubu

ÇOCUK YAŞTA ERKEN VE ZORLA EVLİLİKLER VE 18 YAŞ ALTI GEBELİKLER YASAKTIR

KABUL EDİLEMEZ, TEŞVİK EDİLEMEZ, SUÇTUR

Tüm dünyada sayıları 700 milyonu bulan, çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler, çocuk yaşta gebelik ve doğumlar çocuk hakları ihlali ile çocuk istismarının en kötü biçimidir ve ne yazık ki hala Türkiye’nin de gündeminde olan bir gerçektir. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) , yıllardır en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan, çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler, adolesan gebelikler ve 18 yaşından önce çocuk doğurma ile mücadele etmektedir. Toplum sağlığını olumsuz etkileyen ve kanunen yasaklanmış olan çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler ve gebelikleri teşvik eden ve savunan söylemler, haberler, aktiviteler HASUDER tarafından asla kabul edilemez.

Çünkü:

  • 18 yaşın altındaki her birey çocuktur.Türkiye’nin de taraf olduğu kadın ve çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası norm ve standartlar (Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD),CEDAW-Çocuk Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, Palermo Protokolü vb.) ve iç hukuk incelendiğinde 18 yaşın altındaki bireylerin çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilmeleri yada birliktelikleri ve çocuk sahibi olmalarının yasal olmadığı görülür.TBMM tarafından onaylanmış olan Uluslararası Çocuk Haklarına dair Sözleşmeye aykırıdır, iç hukukumuza göre de suçtur. Cinsel istismar suçuna ilişkin çocuğun haklarını savunmayan her türlü düzenleme çocuğun bazen bir yakını bazen de ailesi tarafından uğradığı baskıyı göz ardı ederek cinsel istismarı meşrulaştırmaktadır. Çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsü de dahil olmak üzere çocuğa karşı şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz.
  • Çoklu hak ihlaline de yol açan bu durum erken gebelikleri beraberinde getirmekte ve anne- çocuk sağlığında ölümle de sonuçlanabilen, çocuğu hayatı boyunca etkileyecek risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çocukların en temel insan haklarını elinden almaktadır. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden hazır olmayan 18 yaş altındaki çocukların evlendirilmeleritıbbi, sosyal, ruhsal yönden çocuğa zarar verir. Henüz her açıdan kendisi çocuk olan bu çocukların anne olmaları hem kendi hemde bebekleri için sakıncalıdır. Dünyada bugün adölesan(ergen) yaşta anne olan çocukların en önemli ölüm sebebi, gebelik, doğum ve bunlara bağlı ortaya çıkan sorunlardır. Bu çocukların bebeklerinde çok ciddi sağlık problemleri ve sakatlıklar görülür, kısacası sağlıksız, düşük doğum ağırlıklı, sevilmeyen bebekler dünyaya gelir. Bu da çocukların şiddete maruz kalma riskini artırır, tekrar istismara maruz kalmasına yol açar. Çocuk yaşta ve erken evliliğin ve gebeliğin sağlık riskleri, düşük eğitim başarısı, zayıf zihinsel sağlık, ekonomik fırsatların kısıtlanması ve ev içi şiddet riskini artması gibi sorunları beraberinde getirdiği bilinmektedir. Genç evli kadınlar hem fiziksel hemde cinsel şiddete karşı yaşı daha ileri olan kadınlara göre daha savunmasızdır.
  • Zorla evlilikler insan ticaretinin bir biçimidir.Sömürü oluşturan bir kölelik biçimi ve köleliğe benzer bir uygulama olarak zorla evlendirme (çocuk evlilikleri dahil)-açıkça Palermo Protokolü’nde (veya insan ticareti ile ilgili diğer uluslararası çerçevelerde) bir sömürü biçimi olarak belirtilmemesine rağmen;Uluslararası Çalışma Ofisi’nin (ILO) Modern Köleliğin yıllıkKüresel Tahminlerinde, zorla evlilik açıkça bir kölelik biçimi olarak yer almaktadır
  • Çocuk yaşta evlilikler, Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ne aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi’ne göre evlilik rızayla olmalı (Rıza, mevcut koşulları değerlendiren kişinin özgür/serbest iradesinin bir sonucu olarak, gönüllü/isteğe bağlı olarak verilmelidir (m. 36/2)) ve bu rıza “tam rıza” olmalıdır. Bu hükmün uygulanmasında Sözleşme’nin Taraflarındanistenilen, birinci bentte sıralanan cinsel fiillerden herhangi biri için özgürce verilmiş rızaya,kendi ceza hukuklarında yer vermeleridir.
  • Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler, Türkiye’nin de taraf olduğu Kadınlara Karşı Her TürAyrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ne (CEDAW) aykırıdır. Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ve Çocuk Hakları Komitesi’nin zararlı uygulamalara ilişkin 31 ve 18 sayılı ortak genel tavsiyelerinde çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler zararlı uygulama olarak yer almaktadır.
  • Bu durum aynı zamanda kadın hakları ihlalidir, kadına yönelik cinsiyet temelli şiddeti meşrulaştırmaktadır.
  • Çocuk yaşta erken evlilikler, BirleşmişMilletler’in 2030 yılına kadar “kimse geride kalmasın” sloganıyla tanımladığı ve Türkiye’nin de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından takip ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin beşincisi olan “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi” kapsamında, ülkelerin mücadele etmesi gereken zararlı uygulamalar olarak yeralmıştır. Çünkü tolumsal cinsiyet ayırımcılığı ve çocuk yaşta evliliklerin varlığı ülkelerin kalkınmasının önünde de ciddi bir engeldir.
  • Ayrıca, Kasım 2019’da Nairobi’de Türkiye’nin de resmi olarak temsil edildiği Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın 25.yılı Zirvesi’nde, çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler, 2030 yılına kadar sıfıra indirilmesi gereken zararlı uygulamalardan biri olarak ele alınırken Türkiye’de hala bu görüşlere aykırı söylemleri duymak son derece üzücüdür, kesinlikle mücadele edilmesi gereken bir zihniyettir.

Atamızın, ulusumuzun geleceğini gençlere emanet ettiği bu günde, geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için gereken herşeyi yapmak tüm toplumun sorumluluğudur. HASUDER, bu bilinçle, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak toplumda yeralmaları için gereken her türlü mücadeleyi vermeye hazırdır.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.