COVID-19 Mikrobiyolojik Tanı Testlerinin Pandemide Akılcı Kullanımı

Tek Sağlık Bakış Açısıyla İklim Değişikliği ve COVİD-19 Pandemisi
Tek Sağlık Bakış Açısıyla İklim Değişikliği ve COVİD-19 Pandemisi Bilgi Notu Yayınlandı
24 Ocak 2021
Tehdit Oluşturan Güncel SARS-CoV-2 Varyantları
1 Şubat 2021

COVID-19 Mikrobiyolojik Tanı Testlerinin Pandemide Akılcı Kullanımı

KLİMUD, KLİMİK, HASUDER ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin katkılarıyla hazırlanan “COVID-19 Mikrobiyolojik Tanı Testlerinin Pandemide Akılcı Kullanımı” isimli belgeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Türkçe