Göçmen Sağlığı

Göçmen Sağlığı Çalışma Grubu

Uluslararası Göç Örgütü’nün verisine göre günümüzde 240 milyondan fazla birey uluslararası göçmen konumundadır. Bu bireylerin içinde daha iyi bir hayat standardına sahip olmak veya daha iyi bir eğitim almak için başka bir ülkeye planlı olarak giden göçmenler ve öğrenciler olduğu gibi, ırkları, dinleri veya düşünceleri gibi insanı insan yapan özellikleri nedeniyle kendi ülkesinde yaşamının tehdit altında olduğunu düşünen sığınmacılar, mülteciler ve vatansızlar da vardır. Kendi ülkesinin toprakları içerisinde çeşitli nedenler ile göç eden bireylerin sayısını vermek ise neredeyse imkânsızdır. İster kendi ülkesinin içinde, isterse de uluslararası alanda olsun,  göç olgusu hem göç eden bireyleri, hem de göç alan toplumu etkilemektedir. Etkilenmenin olduğu başlıca alanlardan biri de “sağlığın sosyal belirleyicileri”, “bulaşıcı hastalıkların yayılımı”, “sağlık hizmetlerine erişim” ve “sağlık ekonomisi” konuları başta olmak üzere halk sağlığı alanıdır.  Bu doğrultuda Halk sağlığı Uzmanları Derneği Göçmen Sağlığı Çalışma Grubunun temel amacı, güncel bir halk sağlığı problemi olan göç ve göçmen sağlığına yönelik ihtiyaçları ve bölgelerarası farklılıkları belirlemek ve ihtiyaca yönelik ortak çalışma alanları yaratmaktır.

Deniz Mardin

Yürütücü


Onur Özlem Öztürk

Yönetim Kurulu Üyesi


İsim Soyisim İsim Soyisim
Aslı Davas Hüseyin Çıtak
Aysun Aras İkbal Damla Ceyhan
Ayşe Ferdane Oğuzöncül İnanç Sümbüloğlu
Bahadır Haytabey Kevser Tuncer Kara
Beyhan Cengiz Özyurt Melikşah Ertem
Burak Kurt Merve Ay
Bülent Kılıç Muhsin Akbaba
Cengiz Kılıç Onur Acar
Deniz Mardin Onur Küçükerdoğan
Ebru Turhan Onur Özlem Köse
Edip Kaya Özge Karadağ Çaman
Elçin Yoldaşcan Rumeysa Ayşe Güden
Elena Yaşar Selen Gürsoy Turan
Elif Okşan Çalıkoğlu Selma Karabey
Ersin Nazlıcan Sevil İkinci Turhan
Gamze Aktuna Sevkat Bahar Özvarış
Gül Gürsoy Sibel Sakarya
Hande Bahadır Sıdıka Tekeli Yeşil
Hülya Şirin Tufan Nayir

Çalışma Grubu Haberleri

11 Mart 2021
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA PANDEMİNİN BİRİNCİ YILI Yönetici Özeti COVID-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren 120 milyona yakın vaka ve 2,7 milyona yakın ölüm […]
18 Aralık 2019
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Dünyada yaşayan 30 kişiden 1’i uluslararası göçmendir. Birleşmiş Milletler’in verisine göre günümüzde 272 milyon birey doğduğu ülkeden başka yerde yaşamaktadır. Bu 272 milyon bireyin içinde daha […]
18 Aralık 2018
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Uluslararası Göçmenler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar ile tüm dünyada her yıl 18 Aralık tarihinde göç konusunun ele alınması, göçmenlerin göç ettikleri toplumlara katkılarının […]
Türkçe