Göçmen Sağlığı

Göçmen Sağlığı Çalışma Grubu

Uluslararası Göç Örgütü’nün verisine göre günümüzde 240 milyondan fazla birey uluslararası göçmen konumundadır. Bu bireylerin içinde daha iyi bir hayat standardına sahip olmak veya daha iyi bir eğitim almak için başka bir ülkeye planlı olarak giden göçmenler ve öğrenciler olduğu gibi, ırkları, dinleri veya düşünceleri gibi insanı insan yapan özellikleri nedeniyle kendi ülkesinde yaşamının tehdit altında olduğunu düşünen sığınmacılar, mülteciler ve vatansızlar da vardır. Kendi ülkesinin toprakları içerisinde çeşitli nedenler ile göç eden bireylerin sayısını vermek ise neredeyse imkânsızdır. İster kendi ülkesinin içinde, isterse de uluslararası alanda olsun,  göç olgusu hem göç eden bireyleri, hem de göç alan toplumu etkilemektedir. Etkilenmenin olduğu başlıca alanlardan biri de “sağlığın sosyal belirleyicileri”, “bulaşıcı hastalıkların yayılımı”, “sağlık hizmetlerine erişim” ve “sağlık ekonomisi” konuları başta olmak üzere halk sağlığı alanıdır.  Bu doğrultuda Halk sağlığı Uzmanları Derneği Göçmen Sağlığı Çalışma Grubunun temel amacı, güncel bir halk sağlığı problemi olan göç ve göçmen sağlığına yönelik ihtiyaçları ve bölgelerarası farklılıkları belirlemek ve ihtiyaca yönelik ortak çalışma alanları yaratmaktır.

Özge Karadağ Çaman

Yürütücü


Onur Özlem Öztürk

Yönetim Kurulu Üyesi


İsim Soyisim E-mail
Hande Bahadır handebahadir86@gmail.com
Sevkat Bahar Özvarış sevkato@hacettepe.edu.tr
Işıl Maral isilmrl@gmail.com
Sibel Sakarya skalaca@marmara.edu.tr
Melikşah Ertem mertem85@hotmail.com
Bülent Kılıç bulent.kilic@deu.edu.tr
Muhsin Akbaba akbaba1953@gmail.com
Ebru Turhan turhanebru1@gmail.com
Özge Karadağ Çaman ozgecaman@gmail.com
Aslı Davas aslidavas@gmail.com
Elena Yaşar elenayasar1982@gmail.com
Sevil İkinci Turhan sevilikinci@gmail.com
Elif Okşan Çalıkoğlu calikogluoksan@yahoo.com
Aysun Aras draysunaras@hotmail.com
Gül Gürsoy gursoygul@gmail.com
Beyhan Cengiz Özyurt beyhanozyurt@hotmail.com
Elçin Yoldaşcan elcinyoldascan@hotmail.com
Gamze Aktuna draktuna@gmail.com
Onur Özlem köse onurozlemkose@gmail.com

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

18 Aralık 2019
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Dünyada yaşayan 30 kişiden 1’i uluslararası göçmendir. Birleşmiş Milletler’in verisine göre günümüzde 272 milyon birey doğduğu ülkeden başka yerde yaşamaktadır. Bu 272 milyon bireyin içinde daha […]
18 Aralık 2018
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Uluslararası Göçmenler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar ile tüm dünyada her yıl 18 Aralık tarihinde göç konusunun ele alınması, göçmenlerin göç ettikleri toplumlara katkılarının […]
Türkçe