Göçmen Sağlığı Çalışma Grubu

Uluslararası Göç Örgütü’nün verisine göre günümüzde 240 milyondan fazla birey uluslararası göçmen konumundadır. Bu bireylerin içinde daha iyi bir hayat standardına sahip olmak veya daha iyi bir eğitim almak için başka bir ülkeye planlı olarak giden göçmenler ve öğrenciler olduğu gibi, ırkları, dinleri veya düşünceleri gibi insanı insan yapan özellikleri nedeniyle kendi ülkesinde yaşamının tehdit altında olduğunu düşünen sığınmacılar, mülteciler ve vatansızlar da vardır. Kendi ülkesinin toprakları içerisinde çeşitli nedenler ile göç eden bireylerin sayısını vermek ise neredeyse imkânsızdır. İster kendi ülkesinin içinde, isterse de uluslararası alanda olsun,  göç olgusu hem göç eden bireyleri, hem de göç alan toplumu etkilemektedir. Etkilenmenin olduğu başlıca alanlardan biri de “sağlığın sosyal belirleyicileri”, “bulaşıcı hastalıkların yayılımı”, “sağlık hizmetlerine erişim” ve “sağlık ekonomisi” konuları başta olmak üzere halk sağlığı alanıdır.  Bu doğrultuda Halk sağlığı Uzmanları Derneği Göçmen Sağlığı Çalışma Grubunun temel amacı, güncel bir halk sağlığı problemi olan göç ve göçmen sağlığına yönelik ihtiyaçları ve bölgelerarası farklılıkları belirlemek ve ihtiyaca yönelik ortak çalışma alanları yaratmaktır.

Melikşah Ertem

Yürütücü


Sevil İkinci Turhan

Çalışma Grubu Sekreteri


Kevser Tuncer Kara

Çalışma Grubu Sekreteri


Bülent Kılıç

Sorumlu YK Üyesi


İsim Soyisim Görev Yeri
Melikşah Ertem (Yürütücü)
Gamze Aktuna
Aslı Davas
Aysun Aras
Ayşe Ferdane Oğuzöncül
Bahadır Haytabey
Beyhan Cengiz Özyurt
Burak Kurt
Bülent Kılıç
Cengiz Kılıç
Ebru Turhan
Edip Kaya
Elçin Yoldaşcan
Elena Yaşar
Elif Okşan Çalıkoğlu
Ersin Nazlıcan
Ferit Kaya
Gül Gürsoy
Hande Bahadır
Hülya Şirin
Hüseyin Çıtak
İkbal Damla Ceyhan
İnanç Sümbüloğlu
Kevser Tuncer Kara
Deniz Mardin
Merve Ay
Muhsin Akbaba
Onur Acar
Onur Küçükerdoğan
Onur Özlem Köse
Özge Karadağ Çaman
Rumeysa Ayşe Güden
Selen Gürsoy Turan
Selma Karabey
Sevil İkinci Turhan
Sevkat Bahar Özvarış
Sibel Sakarya
Sıdıka Tekeli Yeşil
Tufan Nayir

Çalışma Grubu Haberleri

4 Haziran 2021

Fotoğraf Gösterisine Çağrı

2 Haziran 2021

Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19 Pandemisi: Görünmeyeni Görünür Kılmak

HASUDER “Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler” ve “Göçmen Sağlığı” ÇalışmaGrupları tarafından 11-12 Haziran 2021 tarihinde 15.00-19.00 saatlerinde“Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19 Pandemisi: Görünmeyeni GörünürKılmak” başlıklı sempozyum online […]
11 Mart 2021

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA PANDEMİNİN BİRİNCİ YILI Yönetici Özeti COVID-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren 120 milyona yakın vaka ve 2,7 milyona yakın ölüm […]
18 Aralık 2019

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Dünyada yaşayan 30 kişiden 1’i uluslararası göçmendir. Birleşmiş Milletler’in verisine göre günümüzde 272 milyon birey doğduğu ülkeden başka yerde yaşamaktadır. Bu 272 milyon bireyin içinde daha […]
18 Aralık 2018

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Uluslararası Göçmenler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar ile tüm dünyada her yıl 18 Aralık tarihinde göç konusunun ele alınması, göçmenlerin göç ettikleri toplumlara katkılarının […]