Göçmen Sağlığı

Göçmen Sağlığı Çalışma Grubu

Uluslararası Göç Örgütü’nün verisine göre günümüzde 240 milyondan fazla birey uluslararası göçmen konumundadır. Bu bireylerin içinde daha iyi bir hayat standardına sahip olmak veya daha iyi bir eğitim almak için başka bir ülkeye planlı olarak giden göçmenler ve öğrenciler olduğu gibi, ırkları, dinleri veya düşünceleri gibi insanı insan yapan özellikleri nedeniyle kendi ülkesinde yaşamının tehdit altında olduğunu düşünen sığınmacılar, mülteciler ve vatansızlar da vardır. Kendi ülkesinin toprakları içerisinde çeşitli nedenler ile göç eden bireylerin sayısını vermek ise neredeyse imkânsızdır. İster kendi ülkesinin içinde, isterse de uluslararası alanda olsun,  göç olgusu hem göç eden bireyleri, hem de göç alan toplumu etkilemektedir. Etkilenmenin olduğu başlıca alanlardan biri de “sağlığın sosyal belirleyicileri”, “bulaşıcı hastalıkların yayılımı”, “sağlık hizmetlerine erişim” ve “sağlık ekonomisi” konuları başta olmak üzere halk sağlığı alanıdır.  Bu doğrultuda Halk sağlığı Uzmanları Derneği Göçmen Sağlığı Çalışma Grubunun temel amacı, güncel bir halk sağlığı problemi olan göç ve göçmen sağlığına yönelik ihtiyaçları ve bölgelerarası farklılıkları belirlemek ve ihtiyaca yönelik ortak çalışma alanları yaratmaktır.

Deniz Mardin

Yürütücü


Gamze Aktuna

Yürütücü Yardımcı


  İSİM-SOYAD EMAIL
1 Deniz Mardin (Yürütücü) drdenizmardin@gmail.com
2 Gamze Aktuna (Yürütücü Yardımcı) draktuna@gmail.com
3 Aslı Davas aslidavas@gmail.com
4 Aysun Aras draysunaras@hotmail.com
5 Ayşe Ferdane Oğuzöncül aferdane@gmail.com
6 Bahadır Haytabey bhaytabey@gmail.com
7 Beyhan Cengiz Özyurt beyhanozyurt@hotmail.com
8 Burak Kurt kurtburak@msn.com
9 Bülent Kılıç bulent.kilic@deu.edu.tr
10 Cengiz Kılıç cengiz.kilic@ymail.com
12 Ebru Turhan turhanebru1@gmail.com
13 Edip Kaya edipkaya65@hotmail.com
14 Elçin Yoldaşcan elcinyoldascan@hotmail.com
15 Elena Yaşar elenayasar1982@gmail.com
16 Elif Okşan Çalıkoğlu calikogluoksan@yahoo.com
17 Ersin Nazlıcan e.nazlican@gmail.com
18 Ferit Kaya drferitkaya@hotmail.com
20 Gül Gürsoy gursoygul@gmail.com
21 Hande Bahadır handebahadir86@gmail.com
22 Hülya Şirin hulyasirin@yahoo.com
23 Hüseyin Çıtak huseyin.citak@kizilay.org.tr
24 İkbal Damla Ceyhan ceyhandamla@gmail.com
25 İnanç Sümbüloğlu inancsumbuloglu@gmail.com
26 Kevser Tuncer Kara nurkev23@hotmail.com
27 Melikşah Ertem mertem85@hotmail.com
28 Merve Ay merve.ay@hotmail.com
29 Muhsin Akbaba akbaba1953@gmail.com
30 Onur Acar dronuracar@yandex.com
31 Onur Küçükerdoğan kucukerdoganonur@gmail.com
32 Onur Özlem Köse onurozlemkose@gmail.com
33 Özge Karadağ Çaman ozgecaman@gmail.com
34 Rumeysa Ayşe Güden rumeysaayse112@gmail.com
35 Selen Gürsoy Turan selengursoy28@yahoo.com
36 Selma Karabey selmakarabey@gmail.com
37 Sevil İkinci Turhan sevilikinci@gmail.com
38 Sevkat Bahar Özvarış sevkato@hacettepe.edu.tr
39 Sibel Sakarya skalaca@gmail.com
40 Sıdıka Tekeli Yeşil sidikatekeli@hotmail.com
41 Tufan Nayir tufannayir@gmail.com

Çalışma Grubu Haberleri

4 Haziran 2021

Fotoğraf Gösterisine Çağrı

2 Haziran 2021

Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19 Pandemisi: Görünmeyeni Görünür Kılmak

HASUDER “Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler” ve “Göçmen Sağlığı” ÇalışmaGrupları tarafından 11-12 Haziran 2021 tarihinde 15.00-19.00 saatlerinde“Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19 Pandemisi: Görünmeyeni GörünürKılmak” başlıklı sempozyum online […]
11 Mart 2021
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA PANDEMİNİN BİRİNCİ YILI Yönetici Özeti COVID-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren 120 milyona yakın vaka ve 2,7 milyona yakın ölüm […]
18 Aralık 2019
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Dünyada yaşayan 30 kişiden 1’i uluslararası göçmendir. Birleşmiş Milletler’in verisine göre günümüzde 272 milyon birey doğduğu ülkeden başka yerde yaşamaktadır. Bu 272 milyon bireyin içinde daha […]
18 Aralık 2018
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Uluslararası Göçmenler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar ile tüm dünyada her yıl 18 Aralık tarihinde göç konusunun ele alınması, göçmenlerin göç ettikleri toplumlara katkılarının […]