Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi “Çevrim İçi” Sempozyumu

Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının saygın anıları için,

COVID-19 sürecinde aramızdan ayrılan, kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının saygın anıları için, olanaklı olması halinde katılımcılarımızı etkinliğimiz sırasında siyah kurdele takmaya davet ediyoruz.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi
 “Çevrim İçi” Sempozyumu
17-19 Eylül 2020

DUYURU

Değerli Katılımcılar,

Sempozyum etkinliklerinin en az yarısına katılmış olduğunuzu hasuder@hasuder.org.tr adresine yazılı olarak beyan etmeniz durumunda adınıza katılım belgesi düzenlenebilecek ve belirttiğiniz e-posta adresine belgeniz iletilebilecektir.

Saygılarımızla,
Sempozyum Düzenleme Kurulu

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi
 “Çevrim İçi” Sempozyumu
17-19 Eylül 2020

Amaç

Bu sempozyumun amacı, Yeni Koronavirüs Hastalığı(COVID-19) ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi için halk sağlığı bakış açısıyla durum tespiti yapabilmek ve geleceğe dair öneriler sunabilmektir.

Sempozyum Düzenleme Kurulu, Yapısı ve Görevleri

Sempozyum, HASUDER COVID-19 Görev Grubu [1]üyelerinin aktif katkısı ile HASUDER adına düzenlenmektedir. Düzenleme Kurulunun temel görevi; program hazırlığı, sürdürülmesi, sempozyum bildirgesinin hazırlanması, geribildirim etkinlikleridir. Sempozyum ile ilgili çalışmalar COVID-19 Görev Grubu ve HASUDER Yönetim Kurulu ile iletişim ve eşgüdüm içinde sürdürülmüştür.

Düzenleme kurulu tanımlanan görevler çerçevesinde HASUDER Yönetim Kurulu ve COVID-19 Görev Grubu tarafından oluşturulmuştur.

Sempozyumun bütün aşamalarında HASUDER bilgi işlem alt yapısı kullanılmaktadır.


Sempozyum Başkanı                                   

Prof. Dr. Pınar Okyay HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sempozyum Düzenleme Kurulu             

Prof. Dr. Dilek Aslan HASUDER COVID-19 Görev Grubu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sarp Üner HASUDER Yönetim Kurulu Üyesi
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Tacettin İnandı HASUDER COVID-19 Görev Grubu Üyesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Selim Güler HASUDER COVID-19 Görev Grubu Üyesi
Sinop Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
Dr. Tuğçe Dartılmak HASUDER COVID-19 Görev Grubu Üyesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dr. Nil Kader Çağaç HASUDER COVID-19 Görev Grubu Üyesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sempozyum İdari Sekreteri                                   

Şebnem Yavuz İletişim: hasuder@hasuder.org.tr, 0555 992 03 32

[1] Görev Grubu üyelerine https://korona.hasuder.org.tr/hasuder-covid-19-gorev-grubu-uyeleri-unvan-ve-soyad-sirasina-gore/ adresinden erişilebilmektedir.Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi “Çevrim İçi” Sempozyumu, TTB STE/STM Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 10,5 puan ile kredilendirilmiştir.

Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu (ad alfabetik)

Dilek Aslan* Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Emin Kansu Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kanser Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi, TÜBA Şeref Üyesi)
Ercüment Beyhun* Prof. Dr. (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Erdem Erkoyun* Uzm. Dr. (İzmir İl Sağlık Müdürlüğü)
Ferda Özyurda Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Başkanı)
Firdevs Aktaş Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi)
Gül Ergör* Prof. Dr. (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Işıl Maral* Prof. Dr. (Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
İskender Sayek Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı)
Lütfi Saltuk Demir* Doç. Dr. (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Melike Yavuz*a Dr. Öğr. Üyesi (Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Murat Topbaş* Prof. Dr. (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Muzaffer Eskiocak* Prof. Dr. (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)
Nedret Emiroğlu Dünya Sağlık Örgütü (Director, Country Readiness Strengthening Emergency Preparedness)
Neyyire Yasemin Yalım Prof. Dr. (Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı)
Nur Baran Aksakal* Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Pınar Okyay*a Prof. Dr. (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Raika Durusoy* Prof. Dr. (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Sarp Üner*a Prof. Dr. (Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı
Selim Güler* Uzm. Dr. (Sinop Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Uzmanı)
Senem Aslan Uzm. Dr. (İstanbul, Pendik Esenyalı Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Uzmanı)
Seyfi Durmaz* Dr. (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Sinan Adıyaman Prof. Dr. (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı)
Şevkat Bahar Özvarış* Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Tacettin İnandı* Prof. Dr. (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Tayyar Şaşmaz* Prof. Dr. (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Tuğçe Dartılmak* Uzm. Öğr. (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)
Türkan Günay* Prof. Dr. (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Ümit Kartoğlu Doç. Dr., CEO, Extensio et Progressio, Collonge-Bellerive, İsviçre
*HASUDER COVID-19 Görev Grubu Üyesi
a HASUDER Yönetim Kurulu Üyesi
Sempozyum Programı
17 Eylül 2020, Perşembe 17.00-17.10 Açılış Düzenleme kurulu adına, Dilek Aslan
HASUDER adına, Pınar Okyay
17.15-18.15 Konferans COVID-19 Mücadelesinde Güncel Durum
(Doğrular ve Yanlışlarla)
Oturum Başkanı: Sarp Üner
Konuşmacı: Muzaffer Eskiocak
18.20-19.30 İkili Konferans COVID-19 Mücadelesinde Meslek Örgütlerinin Rolü
Oturum Başkanları: Ercüment Beyhun, Lütfi Saltuk Demir
Türk Tabipleri Birliği Çalışmaları, Sinan Adıyaman
HASUDER Çalışmaları, Melike Yavuz
18 Eylül 2020, Cuma 16.00-17.15 Panel COVID-19 Mücadelesinin Engelleri ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Türkan Günay, Nur Baran Aksakal
Engeller; Gül Ergör
Çözümler; Sağlık Boyutu, Raika Durusoy
Çözümler; Toplumsal Açıdan Özel/Dezavantajlı Gruplar, Şevkat Bahar Özvarış
17.20-18.25 Panel COVID-19 Mücadelesinde Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Gereksinimleri ve Öneriler
Oturum Başkanları: Dilek Aslan, Erdem Erkoyun
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, İskender Sayek
Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi; Yeterlik Kurulu Bakış Açısı, Ferda Özyurda
Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi; TUKMOS Bakış Açısı, Işıl Maral
18.30-19.10 Konferans Risk Gözlüğüyle Titanik, COVID-19 ve İsviçre Peyniri
Oturum Başkanı: Tacettin İnandı
Konuşmacı: Ümit Kartoğlu
19 Eylül 2020, Cumartesi 10.00-10.45 Konferans COVID-19 İmmünolojisi ve Aşı Konusunda Gelişmeler
Oturum Başkanı: Nedret Emiroğlu
Konuşmacı: Emin Kansu
10.50-11.35 Konferans İnfodemi ve Mücadele; Medyanın Rolü
Oturum Başkanı: Seyfi Durmaz
Konuşmacı: Sedat Ergin
11.40-13.00 Panel COVID-19 Alan Mücadelesinde Farklı Deneyimler
Oturum Başkanları: Tayyar Şaşmaz, Murat Topbaş
COVID-19 Pandemisinin Kontrolü ve Yönetimi, Firdevs Aktaş
Etik Açısından Yaklaşımlar, Neyyire Yasemin Yalım
Aile Sağlığı Merkezi Deneyimi, Senem Aslan
Toplum Sağlığı Merkezi Deneyimi, Selim Güler
13.05-15.05 Forum Geleceğe Mektup
Şimdi Neler Yapalım?
Gelecek Döneme Nasıl Hazırlanalım?
Yönetim: Pınar Okyay, Tuğçe Dartılmak
Forumda konuşma yapmak isteyenlerin 16.9.2020 tarihine kadar hasuder@hasuder.org.tr e-posta adresine yazarak talepte bulunmaları beklenmektedir. HASUDER Çalışma Gruplarına Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından çağrı yapılmıştır. Konuşmalar beş dakika ile sınırlıdır.
15.15 -15.30 Kapanış Düzenleme kurulu adına, Dilek Aslan
HASUDER adına, Pınar Okyay

Sempozyum Katılım Bilgileri

Sempozyuma katılmak isteyenlerin aşağıda verilen bağlantıları kullanarak sempozyum günü erişimleri mümkün olacaktır.


Sempozyum 1. Gün
17 Eylül 2020
Perşembe
(17:00-19:30)
Bağlantı detayları:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87616409932?pwd=Ni9OZUN5VlgrNTQ0ak1JdVBLK0Ztdz09

Meeting ID: 876 1640 9932
Passcode: 997247
Sempozyum 2. Gün
18 Eylül 2020
Cuma
(16:00-19:10)
Bağlantı detayları:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88461848092?pwd=NE94V01NZkU4Y21NSEVjVDRmaWV2Zz09

Meeting ID: 884 6184 8092
Passcode: 327462
Sempozyum 3. Gün
19 Eylül 2020
Cumartesi
(10:00-15:30)
Bağlantı detayları:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89221171120?pwd=blJwNEVlYXdNQjF0UXgvM0JJbTFJUT09

Meeting ID: 892 2117 1120
Passcode: 915562

TTB Kredilendirmesi

TTB Kredilendirmesi için her oturum başında duyuru yapılarak, kredilendirme bağlantısı, programın “chat” kısmına eklenecektir. Oturum süresince bağlantı aktif tutulacaktır.

Paylaşılan linke tıklayarak, açılacak formda Ad-Soyad ve T.C. kimlik numaranızı paylaşmanız kredilendirme için yeterli olacaktır.

Dilek Aslan

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Ercüment Beyhun

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Erdem Erkoyun

Uzm. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Lütfi Saltuk Demir

Doç. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Murat Topbaş

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Nedret EmiroğluÖzgeçmiş
Oturum

Nur Baran Aksakal

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Pınar Okyay

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Sarp Üner

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Seyfi Durmaz

Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Tacettin İnandı

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Tayyar Şaşmaz

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Tuğçe Dartılmak

Uzm. Öğr.


Özgeçmiş
Oturum

Türkan Günay

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Emin Kansu

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Ferda Özyurda

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Firdevs Aktaş

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Gül Ergör

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

İskender Sayek

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Işıl Maral

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Melike Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi


Özgeçmiş
Oturum

Muzaffer Eskiocak

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

N. Yasemin Yalım

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Raika Durusoy

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Sedat Ergin

Yazar


Özgeçmiş
Oturum

Selim Güler

Uzm. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Senem Aslan

Uzm. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Sinan Adıyaman

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Ş. Bahar Özvarış

Prof. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Ümit Kartoğlu

Doç. Dr.


Özgeçmiş
Oturum

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi
 “Çevrim İçi” Sempozyumu
17-19 Eylül 2020


Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi
 “Çevrim İçi” Sempozyumu1
17-19 Eylül 2020

Sonuç Raporu2
20.09.2020


Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Çevrim İçi Sempozyumu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından HASUDER COVID-19 Görev Grubunun katkılarıyla 17-19 Eylül 2020 tarihlerinde çevrim içi ortamda üç gün süreyle düzenlenmiştir.

Dokuz farklı oturumda gerçekleştirilen Sempozyumun birinci gününe 193, ikinci gününe 163 ve üçüncü gününde de 135 kişi katılmıştır. Sempozyumda farklı oturumlarda gündeme getirilen konular; pandemide güncel durum değerlendirmesi, mücadelede meslek örgütlerinin rolü, mücadelenin başlıca engelleri ve çözümleri, başarılı bir pandemi mücadelesi için mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim gereksinimleri, risk yaklaşımı, infodemi ve mücadelesinde medyanın rolü, alandan farklı deneyimler, gelecek için öneriler olmuştur. Sempozyum, TTB STE/STM Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 10,5 puan ile kredilendirilmiştir. Sempozyum sonunda talep edilmesi halinde katılımcılar için katılım belgesi düzenlenmiştir.

Sempozyum kapsamında öne çıkan tespitler aşağıda sunulmuştur:

 1. Dünya olağanüstü bir dönemi yaşamaktadır.
 2. Hastalıkla ilgili 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilanından[3] bu yana uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen konu halen güncelliğini korumaktadır. Dünyada ve ülkemizde kesinleşen vaka ve ölüm sayılarında artış sürmektedir.
 3. Kanıta dayalı yaklaşımlarla, doğru ve zamanında uygulanan yöntemlerle pandemi yönetilebilir.
 4. Pandemi yönetiminde, bireyin ve kurumun sorumluluğu olmakla birlikte, temel sorumluluk kamuya aittir.
 5. Türk Tabipleri Birliği, tıpta uzmanlık dernekleri ve sağlık profesyonellerinin bütün meslek örgütleri pandemi mücadelesinde önemli bileşenlerdir. Bu örgütlerin kendi arasındaki iletişim ve sinerjinin güçlü olması gerekir. Kamu otoritelerinin bu güçten yararlanması birey ve toplum sağlığının pandemi sürecinde de korunması için, pandemi mücadelesi için yararlı ve gereklidir.
 6. Başarılı bir pandemi yönetimi için doğru risk iletişimi, verilerin şeffaf bir biçimde açıklanması, toplumda bireylerin önlem almasının sağlanması, toplumun tamamında güvenin sürekli olarak sağlanması, sürveyans sisteminin bütün aşamalarının başarı ile sürdürülmesi, toplumda hastalığın yayılımın önlenmesi (kaynak araştırması, temaslı belirleme, izolasyon, vb), hastalığa özel tedavinin geliştirilmesi, tedavi olanaklarının herkes için erişilebilir olması, aşı geliştirilmesi temel adımlardır. Akademi ve hizmet sunucu iş birliği, tüm taraflar ile diyalog, hazırlıklı olmak, savunuculuk, insan kaynakları ve yönetimi gibi konuların da süreç yönetiminde önemi büyüktür. Sağlığın da içinde olduğu kamusal sistem içerisindeki bu gereklilikleri karşılayamayan durumlar/eksiklikler giderilmelidir.
 7. Pandemide özel olarak etkilenen gruplar bulunmaktadır. Kadınlar, çocuklar, yeti kaybı olanlar, göçmen ve mülteciler, yaşlılar, mevsimlik tarım işçileri öne çıkan “kırılgan” gruplar arasındadır. Bu grupların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel çalışmalara gereksinim vardır.
 8. Pandemi sürecinde etik ikilemler yaşanmaktadır. Bir değeri korumaya çalışırken diğerinin zedelenmesi söz konusu olabilir. Bu dengeyi korumak yönetimlerin sorumluluğundadır. Pandemi süreci aynı zamanda;
  • Sağlık sistemleri için ahlaki, moral ve stres testi olmuştur.
  • Ülke yönetimleri için yetkinlik testi olmuştur. Bu süreçte ülkeler proaktif ya da reaktif olmayı tercih etmişlerdir. Proaktif olan ülkelerin pandemi mücadelesinin daha başarılı olduğu görülmektedir.
  • Sağlık çalışanları için bir yetkinlik sınavı olmuştur.
 9. Pandemi sürecindeki ikilemleri çözebilmek için ihtiyatlılık ilkesi, şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik gibi değerleri temel almak gerekmektedir.
 10. Pandemi mücadelesi sağlık kurumlarında ve toplumda sürdürülmektedir. Mücadelenin başarılı olması için toplum çalışmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Birinci basamak sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilebilmesi için güncelleme çalışmalarına ihtiyaç vardır.
 11. Pandemi sağlık kurumlarındaki rutin hizmetleri aksatabilmektedir. Aile planlaması hizmetleri, kronik hastalıkların yönetimi, tarama hizmetleri, vb. aksaklıklar orta-uzun dönemde sağlık sistemini ve toplumu olumsuz etkileyebilecektir.
 12. Pandemi süreci mezuniyet öncesi tıp eğitiminin ve mezuniyet sonrası tıpta halk sağlığı uzmanlık eğitiminin olağan sürecini aksatmaktadır. Çeşitli yöntemlerle eğitimlerin sürdürülme çabasına rağmen, teorik ve özellikle de uygulamalı eğitimlerde eksiklikler yaşanmaktadır. Eğitimlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak kesintiye uğramasından dolayı kazanılması gereken beceri (yetkinlikler) kazanılamamaktadır. Bu durum eğitim süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bunlara ek olarak, mezuniyet öncesi tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası tıpta halk sağlığı uzmanlık eğitim içeriğinde yer alan bulaşıcı hastalıklar ve pandemi süreç yönetimi konularının geliştirilmesi, ihtiyaçlara göre güncellenmesi uygun olur. Teknoloji kullanılarak sürdürülen eğitimlerin etkileşim ve uygulamalarda geri düşmeyecek şekilde planlanması ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mevcut sorumlu kurumların gereksinimleri karşılayacak çalışmaları hızla ve eşgüdüm içinde sürdürmeleri gerekmektedir.
 13. Pandemi sürecinde “yanlış bilgi” olarak da bilinen infodemi kavramı mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu konuda sağlık profesyonellerine ve medyaya önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir.
 14. Pandemi mücadelesi sürerken gerekli durumlarda çalışma koşullarının desteklenmesi, iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Çalışanların özlük hakları korunmalıdır. Pandemi nedeniyle meydana gelen hak kayıplarını önleyecek mekanizmalara ihtiyaç vardır.
 15. Bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve erken dönemde alınan sonuçların pandemi yönetimine katkısının sağlanması için paylaşım ortamlarının artırılması yararlı olur.
 16. Güvenli, etkili, uzun süreli/kalıcı bağışıklık sağlayan aşı için çalışmalar sürmektedir. Halen Amerika Birleşik Devletleri, Çin başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde çalışmaların hız kazandığı bilinmektedir. Türkiye’de de çalışmaların farklı faz çalışmaları sürmektedir.
 17. Sempozyum kapsamında aşağıda adları yazılı olan HASUDER Çalışma Grupları temsilcileri aracılığıyla pandemi süreciyle ilgili tespitlerini ve geleceğe dair önerilerini sunmuşlardır.
  • Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu
  • Bilişim Çalışma Grubu
  • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çalışma Grubu
  • Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu
  • Engelliler Çalışma Grubu
  • Göçmen Sağlığı Çalışma Grubu
  • Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu
  • İş Sağlığı Çalışma Grubu
  • Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu
  • Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu
  • Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları
  • Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu
  • Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu
  • Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu

Bu çalışmaların HASUDER çatısında yatay ve dikey ölçekte ilerletilmesi mekanizmalara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda; gelecek dönemde düzenlenebilecek çalıştay, vb. etkinlikler aracılığı ile HASUDER’in COVID-19 mücadelesinin güç kazanması olanaklıdır.

Sempozyuma katılan, katkı sunan, deneyim paylaşan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

Raporun yararlı olabilmesi dileğiyle…

Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu


[1] [Internet] https://hasuder.org.tr/halk-sagligi-bakis-acisiyla-yeni-koronavirus-hastaligi-covid-19-mucadelesi-cevrim-ici-sempozyumu/ Erişim:20.09.2020.

[2] Rapor; oturumlar sırasında konuşmacı, oturum başkanı ve katılımcılar tarafından gündeme getirilen, sunum içeriklerinde paylaşılan içeriğin temel noktaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

[3] [Internet] https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19 Erişim:20.09.2020.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi
 “Çevrim İçi” Sempozyumu1
17-19 Eylül 2020

Forum Etkinliği Katılımcıları
19.9.2020; saat 13.05-15.05


Sempozyum kapsamında yer alan Forum oturumuna HASUDER Çalışma Grupları adına aşağıda isimleri yazılı olan temsilci üyeler katılmışlardır:

 • Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu; Uzmanlık Öğrencisi Dr. Eray Öntaş
 • Bilişim Çalışma Grubu; Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çalışma Grubu; Prof. Dr. Belgin Ünal
 • Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu; Prof. Dr. Deniz Çalışkan
 • Engelliler Çalışma Grubu; Prof. Dr. Filiz Abacıgil
 • Göçmen Sağlığı Çalışma Grubu; Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman
 • Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu; Prof. Dr. Bülent Kılıç
 • İş Sağlığı Çalışma Grubu; Prof. Dr. Sevgi Canbaz
 • Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu; Doç. Dr. Aslı Davas
 • Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu; Prof. Dr. Bülent Kılıç
 • Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları; Uzm. Dr. Nureddin Özdener
 • Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu; Dr. Azize Tiryakioğlu
 • Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu; Prof. Dr. Elçin Balcı
 • Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu; Uzm. Dr. Ceyda Şahan

Forum etkinliğine ayrıca;

 • Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) Ulusal Halk Sağlığı Direktörlüğü adına bir önceki ve mevcut başkanlar, tıp öğrencileri Bahadır Haytabey ve Herdem Barış Yılmaz katılarak görüşlerini sunmuşlardır.
 • Uzm. Dr. Nureddin Özdener ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi Leen El Khateeb kişisel görüşlerini ve önerilerini sunmuşlardır.

Saygılarımızla
Sempozyum Düzenleme Kurulu


[1] [Internet] https://hasuder.org.tr/halk-sagligi-bakis-acisiyla-yeni-koronavirus-hastaligi-covid-19-mucadelesi-cevrim-ici-sempozyumu/ Erişim:20.09.2020.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi
 “Çevrim İçi” Sempozyumu
17-19 Eylül 2020
Oturumların Video Kayıtları

1. Gün 1. Oturum 17.09.2020 COVID-19 Mücadelesinde Güncel Durum (Doğrular ve yanlışlarla)
1. Gün 2. Oturum 17.09.2020 COVID-19 Mücadelesinde Meslek Örgütlerinin Rolü
2. Gün 1. Oturum 18.09.2020 COVID-19 Mücadelesinin Engelleri ve Çözüm Önerileri
2. Gün 2. Oturum 18.09.2020 COVID-19 Mücadelesinde Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Gereksinimleri ve Öneriler
2. Gün 3. Oturum 18.09.2020 Risk Gözlüğüyle Titanik, COVID-19 ve İsviçre Peyniri
3. Gün 1. Oturum 19.09.2020 COVID-19 İmmünolojisi ve Aşı Konusunda Gelişmeler
3. Gün 2. Oturum 19.09.2020 İnfodemi ve Mücadele; Medyanın Rolü
3. Gün 3. Oturum 19.09.2020 COVID-19 Alan Mücadelesinde Farklı Deneyimler
3. Gün 4. Oturum 19.09.2020 Geleceğe Mektup ,Şimdi Neler Yapalım? Gelecek Döneme Nasıl Hazırlanalım?