Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler

Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu

2014 yılı Ocak ayında Medikal Antropoloji ve Sosyoloji Çalışma Grubu ismiyle kurulan grup sağlık sosyolojisi ve antropolojisi alanında çalışma amacıyla oluşturulmuştur. Bir kısmı HASUDER üyesi olmayan ve dernek dışından (antropoloji, sosyoloji, hemşirelik, psikoloji vb) alanlardan da üyeleri içeren toplam 49 kişiden oluşmaktadır. Üyelerinin 20’si halk sağlığı uzmanı, 9’u halk sağlığı araştırma görevlisi, 6’sı halk sağlığı doktorası, 2’si pratisyen hekim, 2’si antropoloji doktora, 2’si antropoloji lisans, 1 sosyoloji doktora, 4’ü halk sağlığı hemşireliği, 1 psikoloji ve 1 tıp öğrencisi bulunmaktadır. Çalışma grubunun yürütücülüğünü 2014 yılından beri Prof. Dr. Bülent Kılıç, sekreterya görevini Uz. Dr. Hande Bahadır üstlenmektedir. 2019 yılından itibaren çalışma grubunun ismi Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler (HSSB) Çalışma Grubu olarak değiştirilmiştir. HSSB Çalışma Grubu Sağlık Antropolojisi, Sağlık Sosyolojisi ve Sosyal Psikoloji başta olmak üzere halk sağlığı ile ilişkili tüm sosyal bilimlerle bir arada çalışmayı amaçlamaktadır. Çalışma Grubu aşağıda verilen amaç ve hedefler doğrultusunda HASUDER’e bilgi ve belge üretir:

 

  1. Sağlıkla ilgili davranışların toplumsal ve kültürel nedenlerini araştırmak.
  2. Sağlığın sosyal belirleyicileri üzerine çalışmalar, araştırmalar yapmak.
  3. Halk sağlığı içinde sosyal bilimlerin ve kalitatif çalışma yöntemlerinin daha fazla kullanılmasını sağlamak.
  1. Sağlık antropolojisi ve sağlık sosyolojisi başta olmak üzere sosyal bilimlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
  2. Sosyal bilimlerin alanındaki gelişmelere ilişkin HASUDER’in ilgi alanına girecek konularda bilimsel raporlar, teknik dokümanlar veya kamuoyu açıklamaları hazırlamak.
  3. Halk sağlığı alanında yapılacak girişimlerin planlanması ve değerlendirilmesinde antropoloji ve sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin bakış açılarının kullanılmasını sağlamak.

Bülent Kılıç

Yürütücü


Funda Sevencan

Yönetim Kurulu Üyesi


No İsim Soyisim HASUDER Üyelik Meslek / Disiplin Çalıştığı Kurum e-mail
1 Bülent Kılıç Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi bulent.kilic@deu.edu.tr

bulentkilic64@gmail.com

2 Hande Bahadır Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi handebahadir86@gmail.com
3 Belgin Ünal Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi belgin.unal@deu.edu.tr
4 Selma Karabey Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı İstanbul Üniversitesi Çapa selmakarabey@gmail.com
5 Nuray Özgülnar Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı İstanbul Üniversitesi Çapa nurayozgulnar@gmail.com
6 Sibel Sakarya Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Koç Üniversitesi skalaca@gmail.com
7 Nureddin Özdener Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Adana İl Sağlık Müd. nureddinmardin@gmail.com
8 Erhan Eser Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Celal Bayar Üniversitesi erhanese@gmail.com
9 Çiğdem Çağlayan Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Kocaeli Üniversitesi cigdem.caglayan@gmail.com
10 Nilay Etiler Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Kocaeli Dayanışma Akademisi nilayetiler@gmail.com
11 Tayyar Şaşmaz Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Mersin Üniversitesi tsasmaz@mersin.edu.tr
12 Emine Avcı Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Sağlık Bakanlığı emineicva@hotmail.com
13 Ceyda Şahan Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi ceyda_sahan@hotmail.com
14 Hale Arık Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Yeditepe Üniversitesi halearik@gmail.com
15 Nur Demirpençe Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi nur.demirpence@gmail.com
16 Duygu Lüleci Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi duygululeci@gmail.com
17 Sinem Yıldız İnanıcı Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi yildiz.sinem@gmail.com
18 Leyla Arslan Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Hatay İl SM lsarslan@yahoo.com
19 Ayşen Bulut Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Emekli aysen.bulut@gmail.com
20 Ali Özyurt Asıl Üye Halk Sağlığı Doktora Emekli aliyurt@gmail.com
21 Celalettin Çevik Fahri Üye Halk Sağlığı Doktora Balıkesir Üniversitesi celalettincevik@outlook.com
22 Yağmur Köksal Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Adnan Menderes Üniversitesi ygmrkksl@gmail.com
23 Ayşegül Ekemen Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Bülent Ecevit Üniversitesi aysegulekemen@hotmail.com
24 Olgu Nur Dereci Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Gazi Üniversitesi olgudereci@hotmail.com
25 Nida Erdoğan Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Sakarya Üniversitesi drnidasari@gmail.com
26 Yavuzalp Solak Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Çukurova Üniversitesi yavuzalp80@gmail.com
27 Selin Tunalı Çokluk Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Yüzüncü Yıl Üniversitesi drselintunali@gmail.com
28 Gülcan Demirözdenk Fahri Üye Halk Sağlığı PhD Öğrencisi Sinop Üniversitesi SHMYO gozdenk@sinop.edu.tr
29 N. Nalan Hodoğlugil Üye Değil Halk Sağlığı Uzmanı /Ant.YL VSI -San Francisco / ABD hodoglugiln@yahoo.com
30 Yeşim Yasin Üye Değil Halk Sağlığı Doktora Acıbadem Üniversitesi yesim.yasin@acibadem.edu.tr
31 Sibel Cevizci Üye Değil Halk Sağlığı Doktora Onsekiz Mart Üniversitesi cevizci.sibel@gmail.com
32 Ayla Açıkgöz Üye Değil Halk Sağlığı Doktora Dokuz Eylül  Üniversitesi ayla.acikgoz@deu.edu.tr
33 Ömer Ataç Üye Değil Halk Sağlığı Doktora İstanbul Üniversitesi Çapa TF. atacomer@gmail.com
34 Zeynep Kılıç Üye Değil Sosyoloji Doktora University of Alaska Anchorage / ABD zkilic@uaa.alaska.edu
35 Temmuz Gönç Şavran Üye Değil Sosyoloji Doktora Anadolu Üniversitesi tgonc@anadolu.edu.tr
36 Bahar Taymaz Üye Değil Antropoloji Doktora Yeditepe Üniversitesi bahartaymaz@gmail.com
37 Ayşecan Terzioğlu Üye Değil Antropoloji Doktora Sabancı Üniversitesi aysecan@sabanciuniv.edu

aterzioglu@hotmail.com

38 Elif Köse Üye Değil Halk Sağlığı Arş Gör. Sakarya Üniversitesi elifyldzkose@hotmail.com
39 Cansu Ağralı Üye Değil Halk Sağlığı Arş Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi cns.agrali@gmail.com
40 Feyza Kutay Yılmaz Üye Değil Halk Sağlığı Arş Gör. Medeniyet Üniversitesi feyzakutay12345@gmail.com
41 Eren Korkmaz Üye Değil Psikoloji Lisans/  HS Y.Lisans Dokuz Eylül Ü. HS Y.Lisans erendeneposta@gmail.com
42 Serhat Erdal Üye Değil Antropoloji Lisans Dokuz Eylül Ü. HS Y.Lisans serhaterdal91@outlook.com
43 Yasemin Ülken Üye Değil Antropoloji Lisans İzmir İl Sağlık Müd. ulkenyasemin@gmail.com
44 Deniz Aslı Dokuzcan Üye Değil Halk Sağ.Hemşireliği  Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik F. denizdokuzcan@hotmail.com
45 Şeyda Özbıçakçı Üye Değil Halk Sağ.Hemşireliği  Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik F. ozbicak@deu.edu.tr
46 Aydan Doğan Üye Değil Halk Sağ.Hemşireliği  Öğr. Gör. Bozok Üniversitesi Sağlık YO aydan.dogan@bozok.edu.tr

aydanndogann@gmail.com

47 Derya Ateşoğlu Üye Değil Tıp Doktoru SB, Sağ. Arş. Gen. Müd. derya.atesoglu@saglik.gov.tr
48 Metin Kılıç Üye Değil Tıp Doktoru Manisa dr_metin_kilic@hotmail.com
49 Ali İhsan Nergiz Üye Değil Tıp Öğrencisi İstanbul Üniv.Cerrahpaşa Tıp Fak. aihsannergiz@gmail.com

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

Türkçe