Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler

Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu

2014 yılı Ocak ayında Medikal Antropoloji ve Sosyoloji Çalışma Grubu ismiyle kurulan grup sağlık sosyolojisi ve antropolojisi alanında çalışma amacıyla oluşturulmuştur. Bir kısmı HASUDER üyesi olmayan ve dernek dışından (antropoloji, sosyoloji, hemşirelik, psikoloji vb) alanlardan da üyeleri içeren toplam 49 kişiden oluşmaktadır. Üyelerinin 20’si halk sağlığı uzmanı, 9’u halk sağlığı araştırma görevlisi, 6’sı halk sağlığı doktorası, 2’si pratisyen hekim, 2’si antropoloji doktora, 2’si antropoloji lisans, 1 sosyoloji doktora, 4’ü halk sağlığı hemşireliği, 1 psikoloji ve 1 tıp öğrencisi bulunmaktadır. Çalışma grubunun yürütücülüğünü 2014 yılından beri Prof. Dr. Bülent Kılıç, sekreterya görevini Uz. Dr. Hande Bahadır üstlenmektedir. 2019 yılından itibaren çalışma grubunun ismi Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler (HSSB) Çalışma Grubu olarak değiştirilmiştir. HSSB Çalışma Grubu Sağlık Antropolojisi, Sağlık Sosyolojisi ve Sosyal Psikoloji başta olmak üzere halk sağlığı ile ilişkili tüm sosyal bilimlerle bir arada çalışmayı amaçlamaktadır. Çalışma Grubu aşağıda verilen amaç ve hedefler doğrultusunda HASUDER’e bilgi ve belge üretir:

 

  1. Sağlıkla ilgili davranışların toplumsal ve kültürel nedenlerini araştırmak.
  2. Sağlığın sosyal belirleyicileri üzerine çalışmalar, araştırmalar yapmak.
  3. Halk sağlığı içinde sosyal bilimlerin ve kalitatif çalışma yöntemlerinin daha fazla kullanılmasını sağlamak.
  1. Sağlık antropolojisi ve sağlık sosyolojisi başta olmak üzere sosyal bilimlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
  2. Sosyal bilimlerin alanındaki gelişmelere ilişkin HASUDER’in ilgi alanına girecek konularda bilimsel raporlar, teknik dokümanlar veya kamuoyu açıklamaları hazırlamak.
  3. Halk sağlığı alanında yapılacak girişimlerin planlanması ve değerlendirilmesinde antropoloji ve sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin bakış açılarının kullanılmasını sağlamak.

Nuray Özgülnar

Yürütücü


Elif Dönmez

Grup Sekreteri


No İsim Soyisim HASUDER Üyelik Meslek / Disiplin Çalıştığı Kurum
1 Bülent Kılıç Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi
2 Hande Bahadır Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi
3 Belgin Ünal Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi
4 Selma Karabey Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı İstanbul Üniversitesi Çapa
5 Nuray Özgülnar Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı İstanbul Üniversitesi Çapa
6 Sibel Sakarya Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Koç Üniversitesi
7 Nureddin Özdener Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Adana İl SM
8 Erhan Eser Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Celal Bayar Üniversitesi
9 Çiğdem Çağlayan Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Kocaeli Üniversitesi
10 Nilay Etiler Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Okan Üniversitesi
11 Emine Avcı Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Sağlık Bakanlığı
12 Ceyda Şahan Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Hacettepe Üniversitesi
13 Hale Arık Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Yeditepe Üniversitesi
14 Nur Demirpençe Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi
15 Duygu Lüleci Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi
16 Sinem Yıldız İnanıcı Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi
17 Leyla Arslan Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Hatay İl SM
18 Funda Sevencan Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Bodrum İlçe SM
19 Leyla Karaoğlu Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Rize RTE Üniversitesi
20 Ayşen Bulut Asıl Üye Halk Sağlığı Uzmanı Emekli
21 Ahmet Can Bilgin Asıl Üye Halk Sağlığı Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi
22 Celalettin Çevik Fahri Üye Halk Sağlığı Doktora Balıkesir Üniversitesi
23 Sibel Cevizci Fahri Üye Halk Sağlığı Doktora Onsekiz Mart Üniversitesi
24 Gülcan Demir Özdenk Fahri Üye Halk Sağlığı Doktora Sinop Üniversitesi SHMYO
25 Yağmur Köksal Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Adnan Menderes Üniversitesi
26 Eray Öntaş Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Hacettepe Üniversitesi
27 Ayşegül Ekemen Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Bülent Ecevit Üniversitesi
28 Olgu Nur Dereci Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Gazi Üniversitesi
29 Yavuzalp Solak Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Çukurova Üniversitesi
30 Selin Tunalı Çokluk Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
31 S. Sena İbil Nuzumlalı Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. İstanbul Üniversitesi Çapa
32 Elif Köse Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Sakarya Üniversitesi
33 Cansu Ağralı Gündoğmuş Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi
34 Feyza Kutay Yılmaz Fahri Üye Halk Sağlığı Arş Gör. Medeniyet Üniversitesi
35 Elif Dönmez Fahri Üye Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik F.
36 Şeyda Özbıçakçı Üye Değil Halk Sağlığı Hemşireliği  Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik F.
37 N. Nalan Hodoğlugil Üye Değil Halk Sağlığı Uzmanı /Ant.YL VSI -San Francisco / ABD
38 Ayla Açıkgöz Üye Değil Halk Sağlığı Doktora Dokuz Eylül  Üniversitesi
39 Ömer Ataç Üye Değil Halk Sağlığı Doktora İstanbul Üniversitesi Çapa TF.
40 Zeynep Kılıç Üye Değil Sosyoloji Doktora University of Alaska Anchorage / ABD
41 Temmuz Gönç Şavran Üye Değil Sosyoloji Doktora Anadolu Üniversitesi
42 Bahar Taymaz Üye Değil Antropoloji Doktora Yeditepe Üniversitesi
43 Ayşecan Terzioğlu Üye Değil Antropoloji Doktora Sabancı Üniversitesi
44 Eren Korkmaz Üye Değil Psikoloji Lisans/Halk Sağlığı Y Lisans İzmir Büyük Şehir Belediyesi
45 Serhat Erdal Üye Değil Antropoloji Lisans/Halk Sağlığı Y Lisans İzmir Batı Göz Sağlık Grubu
46 Yasemin Ülken Üye Değil Antropoloji Lisans İzmir İl SM
47 Deniz Aslı Dokuzcan Üye Değil Halk Sağlığı Hemşireliği  Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik F.
48 Aydan Doğan Üye Değil Halk Sağlığı Hemşireliği  Öğr. Gör. Bozok Üniversitesi Sağlık YO
49 Derya Ateşoğlu Üye Değil Tıp Doktoru SB, Sağ. Arş. Gen. Müd.
50 Metin Kılıç Üye Değil Tıp Doktoru Manisa MERS Ortak Sağlık Güvenlik
51 Aşkın Kurt Üye Değil Halk Sağlığı Hemşireliği YL öğr. Katip Çelebi Üniversitesi
52 Ali İhsan Nergiz Üye Değil Tıp Öğrencisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.
53 Bahadır Haytabey Fahri Üye Tıp Öğrencisi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak.
54 Beste Mutluer Üye Değil Tıp Öğrencisi Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fak.
55 Selim Ünlü Üye Değil Tıp Öğrencisi Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fak.

Çalışma Grubu Haberleri

4 Haziran 2021

Fotoğraf Gösterisine Çağrı

2 Haziran 2021

Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19 Pandemisi: Görünmeyeni Görünür Kılmak

HASUDER “Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler” ve “Göçmen Sağlığı” ÇalışmaGrupları tarafından 11-12 Haziran 2021 tarihinde 15.00-19.00 saatlerinde“Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19 Pandemisi: Görünmeyeni GörünürKılmak” başlıklı sempozyum online […]
30 Mayıs 2021

31 MAYIS TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA GÜNÜ

TÜTÜN BIRAKILABİLİR… KURTULMAK İÇİN SEN DE BIRAKMAYA SÖZ VER ! TÜTÜNSÜZ HAYAT: YENİ VE SAĞLIKLI HAYAT ! 31.5.2021 Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 31 Mayıs, […]
5 Mayıs 2021

Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Kursu Başlıyor

HASUDER Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Kursu” 19-21 Mayıs 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir.Kursun Gerekçesi: Halk Sağlığı içinde […]
22 Nisan 2021

NİTEL ARAŞTIRMALAR KURSU TAMAMLANDI

(14-16 NİSAN 2021) HASUDER Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu (HSSB) tarafından 14-16 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen “Nitel Araştırmalar Kursu” tamamlandı. Kursa […]
11 Mart 2021
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA PANDEMİNİN BİRİNCİ YILI Yönetici Özeti COVID-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren 120 milyona yakın vaka ve 2,7 milyona yakın ölüm […]