Genel Yayın Kurulu Üyelerimiz (2021-2023)

Bülent Kılıç

Başkan

Tuğrul Erbaydar

Yönetim Kurulu Üyesi

Derya Çamur

Yönetim Kurulu Üyesi

Yücel Demiral

TJPH Dergisi Baş Editörü

Sarp Üner

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

C. Tayyar Şaşmaz

Üye