HASUDER İş Sağlığında Temel Konular Kursu Başlıyor

TTB Pandemi Çalışma Grubu Kuruldu
20 Nisan 2021
NİTEL ARAŞTIRMALAR KURSU TAMAMLANDI
22 Nisan 2021

HASUDER İş Sağlığında Temel Konular Kursu Başlıyor

İŞ SAĞLIĞINDA TEMEL KONULAR KURSU

İş Sağlığı Çalışma Grubumuz tarafından düzenlenen, 27 Nisanda başlayacak olan, ‘İş Sağlığında Temel Konular’ kursumuz Halk Sağlığı Okulu Sistemi üzerinden takip edilebilecek ve asenkron olarak da tamamlanabilecektir. Henüz sisteme kayıt olmayanlar için, nasıl gerçekleştirileceği, iletişim bilgileri ve güncellenmiş hesap bilgileri sayfanın sonunda belirtilmiştir.

Kursun Amacı

Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ülkemizde ve dünyada iş sağlığında temel kavramlar, tarihsel süreç, risk etmenleri ve sağlık, iş sağlığında korunma ve önleme, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yaklaşım konularında bilgi edinmelerini ve yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır.

Öğrenim Hedefleri

Kurs sonunda tüm katılımcıların aşağıdaki bilgi ve tutumları kazanmaları hedeflenmiştir.

 1. Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tarihsel sürecini anlamak
 2. İş sağlığının kavramsal ve kuramsal gelişimini bilmek
 3. Çalışma yaşamı ve sağlık ilişkisini tanımlayabilmek
 4. İş sağlığı ve güvenliğinin temel belirleyicilerini sıralayabilmek
 5. Meslek hastalığını tanımlayabilmek
 6. Meslek hastalıkları tanı ve tedavi ilkelerini tanımlayabilmek
 7. Meslek hastalıklarında koruma ve önlemede temel prensipleri sayabilmek
 8. İş hijyeni tanımını ve çalışma alanlarını tanımlayabilmek
 9. Maruz kalımın tanımı ve yöntemlerini bilmek
 10. İş hijyeni ölçümlerinde standartlar ve mevzuatı bilmek
 11. Çalışanların sağlık gözetimi kavramını tanımlayabilmek ve sıralayabilmek
 12. Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
 13. İş kazası tanımını yapabilmek
 14. İş kazalarıyla ilişkili yasal düzenlemeleri bilmek
 15. Dünyada ve Türkiye’de iş kazalarının sıklığı ve epidemiyolojik özelliklerini tanımlamak
 16. İş kazalarının bildirim ve izlenmesinin işçi sağlığı ve güvenliği açısından önemini açıklayabilmek
 17. İşçi sağlığı ve güvenliği birimlerinde iş kazalarının yönetiminin bileşenlerini tanımlamak

Katılımcıların özellikleri

Halk sağlığı uzmanlık öğrencileri, işyeri hekimleri, uzman hekimler, iş ve meslek hastalıkları uzmanlık öğrencileri, işyeri hemşireleri, iş güvenliği uzmanları, öğretim üyeleri, iş sağlığı ve iş sağlığı ve güvenliği  programlarındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

İŞ SAĞLIĞINDA TEMEL KONULAR KURSU KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİCİLERİ

 KONU BAŞLIKLARIEĞİTİCİSÜRETARİH
 İş Sağlığında Temel KavramlarProf. Dr. Alp Ergör45’27.04.2021
 Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığının Tarihsel GelişimiProf. Dr. Ali Naci Yıldız45’29.04.2021
 Yasal Düzenlemeler- İş sağlığı Mevzuatı-Önemli BelgelerDr. Buhara Önal  
 Uluslararası Yasal Düzenlemeler 45’04.05.2021
 Ulusal Yasal Düzenlemeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 45’06.05.2021
 Risk Etmenleri ve Sağlık   
 Biyolojik Risk EtmenleriProf. Dr. Ferdi Tanır45’24.05.2021
 Fiziksel Risk EtmenleriDoç. Dr. Ceyda Şahan45’25.05.2021
 Psikososyal Risk EtmenleriProf. Dr. Yücel Demiral45’27.05.2021
 Kimyasal Risk EtmenleriProf. Dr. Ferruh Ayoğlu45’01.06.2021
 Mekanik Risk EtmenleriKadir Tomas45’03.06.2021
 Ergonomik Risk EtmenleriDoç. Dr. Alparslan Türkkan45’08.06.2021
 İş Sağlığı EpidemiyolojisiProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe90’10.06.2021
 Durum saptama ve Risk DeğerlendirmeDoç. Dr. Hakan Baydur90’15.06.2021
 Koruma ve Önleme   
 Çalışma Ortamı GözetimiDr. Elif Altundaş Hatman45’17.06.2021
 Çalışanların Sağlık GözetimiDr. Mehmet Erdem Alagüney45’22.06.2021
 Çalışma Yaşamında Hassas Gruplara YaklaşımProf. Dr. Çiğdem Çağlayan90’24.06.2021
 İşyerinde Sağlığı GeliştirmeProf. Dr. Mine Esin Ocaktan45’29.06.2021
 İş Sağlığında ÖrgütlenmeProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan45’29.06.2021
 İş Hijyeni, İşyerinde FKBEP risklerin ölçümüProf. Dr. Yücel Demiral90’01.07.2021
 Toksikolojiye GirişDoç. Dr. Engin Tutkun90’06.07.2021
 İş Kazalar,  Kök neden analiziDoç. Dr. Aslı Davas Dr. Murat Ocaktan90’08.07.2021
 İşle İlgili Hastalıklar ve Meslek Hastalıkları   
 Ülkemizde Meslek Hastalıkları Tanı ve Bildirim SistemiDr. Elif Altundaş Hatman45’13.07.2021
 Meslek Hastalıklarına GirişProf. Dr. Meral Türk Dr. Nejdiye Mazıcan90’27.07.2021
 İş Sağlığında EtikDoç. Dr. Ceyda Şahan45’29.07.2021

Önemli Tarihler

Kayıt Tarihi: Kursa herhangi bir zamanda kayıt olunabilir.

Derslerin Başlangıcı/Bitişi: 27 Nisan – 29 Temmuz 2021   Tek oturum olan günlerde 12:00-13:00, iki oturum olan günler 12:00-13:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Sertifikaların Verilmesi: Kursun koşullarını tamamlayanlar, sistemden imzalı karekodlu katılım belgelerini otomatik olarak alacaklardır.

Kurs Materyallerine Erişim: En az 2 yıl süre ile videolar, slaytlar, quiz vb erişim sağlanacaktır.

Kurs Kayıt Yeri:

Kursumuza kayıt yaptırmak için ilk olarak,  ANASAYFA (halksagligiokulu.org) sistemine ücretsiz kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Daha sonra İş Sağlığı Kursu için kurs ücretini, bilgileri aşağıda belirtilen banka hesabına yatırıp dekontunu, iletisim@halksagligiokulu.org adresine göndermeniz halinde kurs kaydınız gerçekleştirilip onay maili gönderilecektir.

Kayıt Ücreti: (LÜTFEN DİKKAT! KURSA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN , AÇIKLAMA KISMINA BAĞIŞ YAZILMALI, DEKONTU YOLLARKEN HANGİ KURS OLDUĞU BELİRTİLMELİDİR.)

Araştırma Görevlileri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için 150 TL

Diğer katılımcılar: 250 TL

Banka Hesabı: IBAN : TR510006701000000071093099

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

Kurs kayıt ücretini yatırdıktan sonra dekontunuzu iletisim@halksagligiokulu.org  adresine yollamanız gerekmektedir. 

Web Adresleri:

Kayıt ücretini yatırdıktan sonra aşağıdaki adresten girerek kurs sitesine kayıt olabilirsiniz.

Kayıt adresi:  https://kurs.halksagligiokulu.org/moodle/login/signup.php? Sisteme ilk kez girenler için, daha önce kaydı olanların

Kurs web adresi:  https://kurs.halksagligiokulu.org/ 

Detaylı bilgi ve sorularınız için, hasuder@hasuder.org.tr adresine mail yazabilirsiniz.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.