HASUDER Yönetim Kurulu Çalışma Raporu(Aralık 2018 – Haziran 2021)