Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu

Toplum Cinsiyet, Kadın Ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu;  kadın, toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği konularında pozitif bilimin çağdaş öngörüleri ile bireylere toplumsal bakış kazandırmak ve konunun halk sağlığını ilgilendiren yönü ile basın bildirisi hazırlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmayı ilke edinir.

Grup üyeleri  demokratik katılım ilkesine uygun olarak grup faaliyetleri içinde yer alır. Yukarıda adı geçen konulara ilişkin bilimsel görüş ve önerileri özgürce paylaşır,  gerçekleşmesini öngörülen fikirler bağımsızca şekillenir.

Tüm faaliyetler,  gündemi atlamadan ulusal ve uluslararası önemli gün haftaları takip etmek şeklinde yürür.

Türkan Günay

Yürütücü


Yağmur Köksal Yasin

Çalışma Grubu Sekreteri


Bükre Çıkman

Sorumlu YK Üyesi


İsim Sosyisim Görev Yeri
Prof.Dr.Ayşe Akın
Prof.Dr.Filiz Abacıgil
Doç.Dr.Nurhan Meydan Acımış
Dr.Öğr.Üyesi Asya Banu Babaoğlu
Dr.Zehra Kılınç Bulut
Prof.Dr.Meltem Çiçeklioğlu
Doç.Dr.Özge Karadağ Çaman
Dr.Öğr.Üyesi Elif Okşan Çalıkoğlu
Doç.Dr.Aslı Davas
Uz.Dr.Sinem Doğanay
Dr.Ayşegül Esin
Uz.Dr.Pelin Şavlı Emiroğlu
Prof.Dr.Türkan Günay
Bahadır Haytabey
Prof.Dr.Leyla Karaoğlu
Doç.Dr.Sare Mıhçıokur
Uzm.Dr.Gül Anıl Anakök Mutlu
Dr.Ali İhsan Nergiz
Prof.Dr.Pınar Okyay
Prof.Dr.Şevkat Bahar Özvarış
Ar.gör.Dr.Ahmet Furkan Süner
Dr.Öğr.Üyesi Esra Çınar Tanrıverdi
Prof.Dr.Elçin Yoldaşcan
Şebnem Yavuz

Çalışma Grubu Haberleri

23 Haziran 2022

TÜRKİYE’DE SERVİKS KANSERİNİN ELİMİNASYONU VE
2030 HEDEFLERİ SEMPOZYUMU

11 Nisan 2022

11 NİSAN ULUSLARARASI ANNE SAĞLIĞI VE HAKLARI GÜNÜ

11 Nisan Uluslararası Anne Sağlığı ve Hakları günü, hükümetleri, kurumları ve sivil toplumu daha fazlasını yapmaya davet etme günüdür1. Küresel anne ölüm oranı, 2000 yılında yüzbin […]
8 Mart 2022

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TÜM TOPLUMUN SAĞLIĞI İÇİN ÖN ŞARTTIR!

Pandemi süreci gösterdi ki kadınların yönetiminde dünya daha sağlıklı. Eşitlik sağlandıkça kadınlar güçleniyor, birbirlerini güçlendiriyor, yaşadıkları toplumun gelişiminin öncüleri oluyor. İklim krizinin etkilerinin hafifletilmesi için yapılan […]
25 Kasım 2021

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Her Türlü Şiddete HAYIR!             Kadına yönelik şiddet, ister kamusal ister özel yaşamda olsun, kadınlara yönelik fiziksel, cinsel ve psikolojik zarara yol açabilecek eylemlerdir. Önlenemeyen kadına […]
30 Mayıs 2021

31 MAYIS TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA GÜNÜ

TÜTÜN BIRAKILABİLİR… KURTULMAK İÇİN SEN DE BIRAKMAYA SÖZ VER ! TÜTÜNSÜZ HAYAT: YENİ VE SAĞLIKLI HAYAT ! 31.5.2021 Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 31 Mayıs, […]
21 Mart 2021

’KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ’NİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE FESHEDİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ…

Resmî Gazete’nin 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayısında, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaladığı, 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 Bakanlar Kurulu […]