Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Okuryazarlığı Çalışma Grubu

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Okuryazarlığı Çalışma Grubu, tüm canlıların ve çevrenin sağlığını korumak ve geliştirmek için sağlığı geliştirme, sağlık okuryazarlığı ve sağlık iletişimi alanlarında çalışma üzere HASUDER Çalışma grupları yönergesi doğrultusunda kurulmuştur. SGSOY amaçları aşağıda sıralanmıştır.

  1. Sağlığı geliştirme ve sağlık okuryazarlığına dair toplumun farkındalığı arttırmak ve bilgi düzeyini geliştirmek adına kurs, seminer, eğitim ve etkinlikler düzenleyerek halkın sağlığını önceleyen bir sağlık anlayışına katkı sunmak.
  2. Sağlık alanında çalışanların sağlığı geliştirme ve sağlık okuryazarlığının önemi konusunda bilgi tutum ve davranış geliştirmek.
  3. Üyelerin ve çalışma grubunun faaliyetlerine katılanların sağlığı geliştirme ve sağlık okuryazarlığı alanında bilgi-birikimini artırmak, bu alanla ilgili çalışmalara katılımı teşvik etmek, buna yönelik imkanlar meydana getirmek ve bir arada bulunabilecekleri ortamlar oluşturmak.
  4. Sağlığı geliştirme ve sağlık okuryazarlığına ilgi duyanlar arasında bir ağ oluşturmak.
  5. Sağlığı geliştirme ve sağlık okuryazarlığı ile ilgili çalışmalar yürüten kuruluşlar ile arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek ve çok sektörlü faaliyetler yürütmek.
  6. Toplumun sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik aktivite ve faaliyetler yaparak, sağlığı geliştirmeye katkıda bulunmak.
  7. HASUDER Yönetim Kurulu ve diğer çalışma gruplarından gelecek talepler doğrultusunda çalışmalar yaparak HASUDER çalışmalarına katkıda bulunmak.

Seçil Özkan

Yürütücü


Tülin Çoban

Çalışma Grubu Sekreteri


Erdem Erkoyun

Sorumlu YK Üyesi


İsim Soyisim Görev Yeri
Filiz ABACIGİL
Fahriye Has AKDAĞ
Mert BABACANOĞLU
Burkay BUDAK
Tülin ÇOBAN
Asiye Uğraş DİKMEN
Hatice Şeyma ERDEM
İbrahim Sefa GÜNEŞ
Gamze KETREZ
Fatma Sena KONYALIOĞLU
Ebru KORKMAZGÖZ
Pınar OKYAY
Çağrı ÖZBEYAZ
Hilal ÖZCEBE
Damla ÖZYÜREK
Aylin SÖNMEZ
Ceyhun ŞENER
Hülya ŞİRİN
Hakan TÜZÜN

Çalışma Grubu Haberleri