Sağlık Bakanlığı İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri Yönetici Sözleşmeleri İle İlgili Basın Bildirisi

Prof.Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturma süreci hakkında
2 Temmuz 2020
Webinar: Sıcak Dalgaları ve Türkiye’de Halk Sağlığı
17 Temmuz 2020

Sağlık Bakanlığı İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri Yönetici Sözleşmeleri İle İlgili Basın Bildirisi

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ
SAĞLIK BAKANLIĞI  İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETİCİ SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

6 Temmuz 2020

23 Şubat 2019 tarihinde Dernek olarak gerçekleştirdiğimiz “Uzmanlık Eğitimi, Hizmet Sunumu ve Mesleki Gelişim Bütünleştirme Çalıştayı Raporu”nda ve Sağlık Bakanlığı’na ilettiğimiz sonuçlarda halk sağlığı başkan, başkan yardımcılığı, birim sorumlusu, ilçe sağlık müdürü ve birim sorumlusu atanmasında Halk Sağlığı Uzmanlarına öncelik verilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştık.

Bakanlıktan talep ettiğimiz halk sağlığı uzmanlık envanterinin elimize henüz ulaşmamış olması nedeniyle, Temmuz 2020 itibari ile sahada çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma grubumuzun çıkardığı envanter sonucu, Bakanlığın Halk Sağlığı Uzmanlık tanımı kapsamında uzmanlarımızın ne kadar değerlendirildiğini bir kez daha gözlemlemiş olduk:

Türkiye genelinde;

Kamuda çalışan 453 Halk Sağlığı Uzmanı vardır.

 81 ilin hiçbirinde İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirilmiş Halk Sağlığı Uzmanı yoktur.

974 ilçede İlçe Sağlık Müdürü olan Halk Sağlığı Uzmanı sayısı 32, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ise 18’dir.

İl Sağlık Müdürlüklerinde Halk Sağlığı Hizmetleri başkanı olan 5 Halk Sağlığı Uzmanı, başkan yardımcılığı yapan 10 Halk Sağlığı Uzmanı bulunmaktadır.

Halk sağlığı uzmanı; sağlık düzeyini, sorunlarını, nedenlerini ve sağlık gereksinmelerini saptayan, sağlık politikaları geliştirerek çözümler üreten, bu programların yürütülmesinde görev alan ve sağlık hizmetlerinin her kademesinde yöneticilik yapan hekimdir. Aldığı koruyucu hekimlik, epidemiyoloji ve istatistik eğitimi de -geçirmekte olduğumuz yeni koronavirüs pandemisi göz önüne alınarak- özellikle halk sağlığı başkanlık ve başkan yardımcılıkları ile bulaşıcı hastalıklarla ilgili birimlerin ve ilçe yöneticiliklerinde halk sağlığı uzmanlarına öncelik verilmesi gerektiğini hatırlatmalıdır.

25 Ağustos 2017’de Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 KHK ile Sağlık Bakanlığının teşkilatında yapılan değişikliklerle İl-İlçe Sağlık Müdürleri, bağlı birimlerinin yönetimlerinden sorumlu başkanlıklar ve “uzman” tanımı ile eski şube müdürlükleri kapsamında çalışan sağlık personelleri sözleşme ile çalışmaya başlamıştı.

Bu kapsamda, ilgili sözleşmelerin yenilendiği duyumunu aldığımız şu dönemde, atamaların görev tanım ve yetkinliklerin göz önünde bulundurularak yapılması ve ülke genelinde yapılan atamaların deneyim ve yetkinlikleri belirtilerek paylaşılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyu ve yetkililere arz ederiz

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.