Sağlık Ekonomisi

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu, Halk Sağlığı alanının güncel sorunlarına çözüm arayışlarına sağlık ekonomisi disiplininden katkılar sunmak amacıyla kurulmuştur. Kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının halk sağlığı alanı için de bir zorunluluk olduğu gerçeğinden hareketle, ekonomi disiplininin sağlık, özelde de halk sağlığı alanına uygulanması konusunda çalışmalar yürütür.

Halk Sağlığı alanı neredeyse tamamen kamu kaynaklarını kullanır. Dolayısıyla bu kaynakların uygun yerde ve uygun şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme teknikleri kullanımının önemini daha da artırmaktadır. Halk Sağlığı müdahaleleri sahip olduğu özellikler nedeniyle piyasanın arz talep mekanizmasına diğer deyişle piyasanın görünmez eline bırakılamamaktadır. Multidisipliner bir çalışma alanı olan Halk Sağlığı alanının sağlık ekonomisi disiplininin bakış açısına da ciddi oranda gereksinimi bulunmaktadır. Çalışma Grubumuz bu alandaki yenilikleri izlemek uzmanlık derneğimiz üyeleriyle paylaşmak, alanımızı zenginleştirmek için elinden geldiğince çalışmalarına devam edecektir.

Melih Kaan Sözmez

Yürütücü


No İsim Soyisim Halk Sağlığı Statüsü Çalıştığı Kurum E-Posta
1 Bülent KILIÇ Uz. Dr. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi bulent.kilic@deu.edu.tr
2 Sarp ÜNER PhD Lokman Hekim Üniversitesi sarpuner@gmail.com
3 Mahmut Sadi YARDIM Uz. Dr. Ankara Hacettepe Üniversitesi mahmut.yardim@gmail.com
4 Melih Kaan SÖZMEN Uz. Dr. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi drmelihkaan@hotmail.com
5 Sabanur ÇAVDAR Uz. Dr. İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü sabanur.cavdar@gmail.com
6 Duygu İŞLEK Uz. Dr. Emory University

Epidemiology PhD

duyguislek@hotmail.com
7 Çağrı Emin ŞAHİN Doktora öğrencisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü drceminsahin@gmail.com
8 Ömer Faruk TEKİN Uz. Dr. Van Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü oftekin@gmail.com
9 Şeyma ARSLAN Uz. Dr. İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü sheyma87@gmail.com
10 Birol TİBET Doktora öğrencisi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi drbiroltibet@gmail.com
11 Ayşe Zülal TOKAÇ Doktora öğrencisi İstanbul Medipol Üniversitesi azulaltokac@gmail.com
12 Onur KÜÇÜKERDOĞAN Doktora Özel Öğrencilik Akkuş Devlet Hastanesi kucukerdoganonur@gmail.com
13 İsmail ÇEVİK Uzmanlık öğrencisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı AD

icevikdr@hotmail.com
14 M. Gözde

ÜSTÜNDAĞ

Uzmanlık öğrencisi Karadeniz Teknik Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD mgustundag@hotmail.com
15 Emine AVCI Uz. Dr./ Epidemiyoloji yan dal uzmanı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü emineicva@hotmail.com

 

16 Selen GÜRSOY TURAN Uz. Dr. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü selengursoy28@yahoo.com

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri