Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu, Halk Sağlığı alanının güncel sorunlarına çözüm arayışlarına sağlık ekonomisi disiplininden katkılar sunmak amacıyla kurulmuştur. Kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının halk sağlığı alanı için de bir zorunluluk olduğu gerçeğinden hareketle, ekonomi disiplininin sağlık, özelde de halk sağlığı alanına uygulanması konusunda çalışmalar yürütür.

Halk Sağlığı alanı neredeyse tamamen kamu kaynaklarını kullanır. Dolayısıyla bu kaynakların uygun yerde ve uygun şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme teknikleri kullanımının önemini daha da artırmaktadır. Halk Sağlığı müdahaleleri sahip olduğu özellikler nedeniyle piyasanın arz talep mekanizmasına diğer deyişle piyasanın görünmez eline bırakılamamaktadır. Multidisipliner bir çalışma alanı olan Halk Sağlığı alanının sağlık ekonomisi disiplininin bakış açısına da ciddi oranda gereksinimi bulunmaktadır. Çalışma Grubumuz bu alandaki yenilikleri izlemek uzmanlık derneğimiz üyeleriyle paylaşmak, alanımızı zenginleştirmek için elinden geldiğince çalışmalarına devam edecektir.

Melih Kaan Sözmez

Yürütücü


Sabanur Çavdar

Çalışma Grubu Sekreteri


Bülent Kılıç

Sorumlu YK Üyesi


İsim Soyisim Çalıştığı Kurum
Bülent KILIÇ İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Sarp ÜNER Lokman Hekim Üniversitesi
Mahmut Sadi YARDIM Ankara Hacettepe Üniversitesi
Melih Kaan SÖZMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sabanur ÇAVDAR İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü
Duygu İŞLEK Emory University Epidemiology PhD
Çağrı Emin ŞAHİN Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Ömer Faruk TEKİN Van Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü
Şeyma ARSLAN İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
Birol TİBET İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
Ayşe Zülal TOKAÇ İstanbul Medipol Üniversitesi
Onur KÜÇÜKERDOĞAN Akkuş Devlet Hastanesi
İsmail ÇEVİK Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
M. Gözde ÜSTÜNDAĞ Karadeniz Teknik Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Emine AVCI Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Selen GÜRSOY TURAN Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri