Sağlık Ekonomisi

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu, Halk Sağlığı alanının güncel sorunlarına çözüm arayışlarına sağlık ekonomisi disiplininden katkılar sunmak amacıyla kurulmuştur. Kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının halk sağlığı alanı için de bir zorunluluk olduğu gerçeğinden hareketle, ekonomi disiplininin sağlık, özelde de halk sağlığı alanına uygulanması konusunda çalışmalar yürütür.

Halk Sağlığı alanı neredeyse tamamen kamu kaynaklarını kullanır. Dolayısıyla bu kaynakların uygun yerde ve uygun şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme teknikleri kullanımının önemini daha da artırmaktadır. Halk Sağlığı müdahaleleri sahip olduğu özellikler nedeniyle piyasanın arz talep mekanizmasına diğer deyişle piyasanın görünmez eline bırakılamamaktadır. Multidisipliner bir çalışma alanı olan Halk Sağlığı alanının sağlık ekonomisi disiplininin bakış açısına da ciddi oranda gereksinimi bulunmaktadır. Çalışma Grubumuz bu alandaki yenilikleri izlemek uzmanlık derneğimiz üyeleriyle paylaşmak, alanımızı zenginleştirmek için elinden geldiğince çalışmalarına devam edecektir.

Mahmut Yardım

Yürütücü


Sarp Üner

Yönetim Kurulu Üyesi


No İsim Soyisim HASUDER Üyelik Durumu Halk Sağlığı Statüsü Çalıştığı Kurum Erişim bilgileri
1 Bülent KILIÇ Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Dokuz Eylül Ü. bulent.kilic@deu.edu.tr

 

2 Sarp ÜNER Asıl Üye PhD Ankara Hacettepe Ü. sarpuner@gmail.com
3 Mahmut Sadi YARDIM Asıl Üye Uz. Dr. Ankara Hacettepe Ü. mahmut.yardim@gmail.com

cep: 505 544 7332

iş: 312 305 1590 /137

4 Melih Kaan SÖZMEN Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Katip Çelebi Ü. drmelihkaan@hotmail.com

 

5 Sabanur ÇAVDAR Asıl Üye Uz. Dr. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi sabanur.cavdar@gmail.com

Cep: 0549 795 31 73

İş: 0212 638 33 99 /3193

6 Duygu İŞLEK Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Dokuz Eylül Ü. duyguislek@hotmail.com

 

7 Çağrı Emin ŞAHİN Fahri Üye Doktora öğrencisi Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü drceminsahin@gmail.com

Cep: 505 282 3301

İş: 312 565 8228

8 Ömer Faruk TEKİN Uzmanlık öğrencisi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD oftekin@gmail.com

Cep: 0506 289 08 38

9 Şeyma ARSLAN Fahri üye Uzmanlık öğrencisi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD sheyma87@gmail.com

 

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

Türkçe