Sağlık Politikaları ve İstihdam

Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam (SPİ) Çalışma Grubu 2008 yılında kurulmuştur.
Halen 43’ü asıl, 3’ü fahri üye, 5’i derneğe üye olmayan toplam 51 üyeden oluşmaktadır.
Üyelerimizin 40’ı halk sağlığı uzmanıdır. Çalışma grubunun yürütücülüğünü 2009
yılından beri Prof. Dr. Bülent Kılıç yapmaktadır. Çalışma grubu sekreteri Uz. Dr. Erdem
Erkoyun’dur.

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam (SPİ) Çalışma Grubu iki temel konuda
çalışmaktadır:

1) Sağlık Politikaları ve Sağlık Reformları
2) Halk Sağlığı İnsangücü ve İstihdamı


HASUDER SPİ Çalışma Grubu bu konuları temel alarak aşağıdaki hedeflerin
gerçekleştirilmesi sürecinde HASUDER’e bilgi ve belge üretir.

1. Ülkemizde uygulanmakta olan sağlık politikaları ve sonuçlarına ilişkin durum
saptama ve izleme raporları hazırlamak ve yayınlamak.
2. Sağlık Bakanlığı yetkililerine halk sağlığı uzmanlarının özlük hakları ve istihdam
alanlarına yönelik bilgilendirme yapmak, iletişim kurmak, önerilerde bulunmak.
3. Halk sağlığı biliminin sağlık politikalarının seçiminde rehberliğini gerçekleştirmek
üzere kamuoyu oluşturmak üzere sistemli çalışmalar yürütmek.
4. Halkın sağlık hakkının gerçekleştirilmesi için savunuculuk yapmak.
5. Sağlık politikaları alandaki gelişmelere ilişkin hızlı yanıtlar hazırlamak.
6. Mezuniyet öncesi ve sonrası halk sağlığı eğitimlerinde; Sağlık Politikaları, Sağlık
Yönetimi, Sağlık Finansmanı ve Sağlık Sistemleri konularında verilmekte olan eğitimin
durumuna ilişkin öneriler geliştirmek.
7. Halk sağlığı uzmanlık eğitimine ilişkin önerilerde bulunmak.
8. Halk sağlığı uzmanlığı ile klinik dallar arasında köprü kurmak, iletişimi ve ortak
çalışmaları yaygınlaştırmak.

Bülent Kılıç

Yürütücü


Sarp Üner

Yönetim Kurulu Üyesi


Onur Özlem Öztürk

Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet Gülay

Yönetim Kurulu Üyesi


No İsim Soyisim HASUDER Üyelik Durumu Halk Sağlığı Statüsü Çalıştığı Kurum e-mail
1 Bülent Kılıç Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü. bulent.kilic@deu.edu.tr

bulentkilic64@gmail.com

2 Zafer Öztek Asıl Üye Uz. Dr. Maltepe Ü. zoztek@hotmail.com
3 Erhan Eser Asıl Üye Uz. Dr. Celal Bayar Ü. erhanese@gmail.com
4 Nuray Özgülnar Asıl Üye Uz. Dr. İstanbul Ü. nurayozgulnar@gmail.com
5 Derman Boztok Asıl Üye Uz. Dr. Emekli dboztok@superonline.com
6 Nilay Etiler Asıl Üye Uz. Dr. Kocaeli Dayanışma Akademisi nilayetiler@gmail.com
7 Deniz Akgün Asıl Üye Uz. Dr. Antalya Konyaaltı İSM denizakgun74@yahoo.com
8 Kayıhan Pala Asıl Üye Doktora Uludağ Ü. kpala@uludag.edu.tr
9 Coşkun Bakar Asıl Üye Uz. Dr. Onsekiz Mart Ü. drcbakar@hotmail.com
10 Nazan Savaş Asıl Üye Uz. Dr. Mustafa Kemal Ü. drnazansavas@hotmail.com
11 Binali Çatak Asıl Üye Uz. Dr. Kafkas Ü. b.catak37@hotmail.com
12 M. Kaan Sözmen Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Katip Çelebi Ü. drmelihkaan@hotmail.com
13 Muzaffer Eskiocak Asıl Üye Uz. Dr. Trakya Ü. dreskiocak@hotmail.com
14 Ferruh Ayoğlu Asıl Üye Doktora B. Ecevit Ü. fayoglu@yahoo.com
15 Emel İrgil Asıl Üye Uz. Dr. Emekli eirgil@uludag.edu.tr
16 A. Öner Kurt Asıl Üye Uz. Dr. Mersin Ü. onerku@yahoo.com
17 İlker Belek Asıl Üye Uz. Dr. Akdeniz Ü. belekilker@gmail.com
18 Onur Hamzaoğlu Asıl Üye Uz. Dr. Kocaeli Dayanışma Akademisi onur.hamzaoglu@gmail.com
19 İbrahim Koruk Asıl Üye Uz. Dr. Harran Ü. ibrahimkoruk@yahoo.com
20 Ayşen Bulut Asıl Üye Uz. Dr. Emekli aysen.bulut@gmail.com
21 Osman Günay Asıl Üye Uz. Dr. Erciyes Ü. gunayos@erciyes.edu.tr
22 Cemal Güvercin Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü. cemalcin@yahoo.com
23 Deniz Altun Asıl Üye Uz. Dr. İstanbul Göztepe EA Hastanesi denizaltun@hotmail.com
24 Sinem Doğanay Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Gaziemir iSM sinemyagmur@gmail.com
25 Melikşah Ertem Asıl Üye Uz. Dr. Emekli mertem85@hotmail.com
26 O. Özlem Köse Asıl Üye Uz. Dr. Maltepe Ü. onurozlemkose@gmail.com
27 Elif Altundaş Asıl Üye Uz. Dr. İstanbul Ü. elifaltundaserden@gmail.com
28 Tayyar Şaşmaz Asıl Üye Uz. Dr. Mersin Ü. tsasmaz@mersin.edu.tr
29 Sarp Üner Asıl Üye Doktora Hacettepe Ü. sarpuner@gmail.com
30 Mahmut Yardım Asıl Üye Uz. Dr. Hacettepe Ü. myardim@hacettepe.edu.tr
31 Figen Demir Asıl Üye Uz. Dr. Acıbadem Ü. figen.demir@acibadem.edu.tr
32 Erdem Erkoyun Asıl Üye Uz. Dr. İzmir İl Sağlık Müd. erdemerkoyun@gmail.com
33 Ceyda Şahan Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü. ceyda_sahan@hotmail.com
34 Meriç Arzu Utku Asıl Üye Uz. Dr. Gemlik İSM mericutku@gmail.com
35 Mehmet Gülay Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Karabağlar İSM mgulaydr@gmail.com
36 Ali Ceylan Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Çiğli İSM aliceylan.2006@gmail.com
37 Hande Bahadır Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü. handebahadir86@gmail.com
38 Lütfi Saltuk Demir Asıl Üye Uz. Dr. N. Erbakan Ü. Meram Tıp lutfi.demir@yahoo.com
39 Duygu Lüleci Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü. duygululeci@gmail.com
40 Hilal Görgel Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Narlıdere İSM hilal.gorgel@gmail.com
41 Tansel Başsüllü Asıl Üye Uz. Dr. Adıyaman Kahta İSM tanselbassullu@gmail.com
42 Mithat Temizer Asıl Üye Uz. Dr. Gaziantep Oğuzeli İSM mithattemizer@hotmail.com
43 Ali İhsan Bozkurt Asıl Üye Uz. Dr. Emekli abozkurt@pau.edu.tr
44 Kevser Tarı Fahri Üye Doktora Bandırma 17 Eylül Ü. kevser_tari@hotmail.com
45 Celalettin Çevik Fahri Üye Doktora Balıkesir Ü. celalettincevik@outlook.com
46 Birol Tibet Fahri Üye PhD Öğr. TÜSEB drbiroltibet@gmail.com
47 Fevziye Çetin Üye Değil Doktora Erciyes Ü. fevcetin@erciyes.edu.tr
48 Raziye Özdemir Üye Değil Doktora Karabük Ü. ozdemirr75@hotmail.com
49 Yeliz Mercan Üye Değil PhD Öğr. Kırklareli Ü. mercan.yeliz@gmail.com
50 Fatma Yeşilkayalı Üye Değil Y.Lisans İzmir İl Sağlık Müdürlüğü fatmayesilkayali@hotmail.com
51 Şenay Özgülcü Üye Değil Y.Lisans Öğr. Gazi Ü. senay.ozgulcu@saglik.gov.tr

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

Türkçe