Sağlık Politikaları ve İstihdam

Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam (SPİ) Çalışma Grubu 2008 yılında kurulmuştur.
Halen 43’ü asıl, 3’ü fahri üye, 5’i derneğe üye olmayan toplam 51 üyeden oluşmaktadır.
Üyelerimizin 40’ı halk sağlığı uzmanıdır. Çalışma grubunun yürütücülüğünü 2009
yılından beri Prof. Dr. Bülent Kılıç yapmaktadır. Çalışma grubu sekreteri Uz. Dr. Erdem
Erkoyun’dur.

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam (SPİ) Çalışma Grubu iki temel konuda
çalışmaktadır:

1) Sağlık Politikaları ve Sağlık Reformları
2) Halk Sağlığı İnsangücü ve İstihdamı


HASUDER SPİ Çalışma Grubu bu konuları temel alarak aşağıdaki hedeflerin
gerçekleştirilmesi sürecinde HASUDER’e bilgi ve belge üretir.

1. Ülkemizde uygulanmakta olan sağlık politikaları ve sonuçlarına ilişkin durum
saptama ve izleme raporları hazırlamak ve yayınlamak.
2. Sağlık Bakanlığı yetkililerine halk sağlığı uzmanlarının özlük hakları ve istihdam
alanlarına yönelik bilgilendirme yapmak, iletişim kurmak, önerilerde bulunmak.
3. Halk sağlığı biliminin sağlık politikalarının seçiminde rehberliğini gerçekleştirmek
üzere kamuoyu oluşturmak üzere sistemli çalışmalar yürütmek.
4. Halkın sağlık hakkının gerçekleştirilmesi için savunuculuk yapmak.
5. Sağlık politikaları alandaki gelişmelere ilişkin hızlı yanıtlar hazırlamak.
6. Mezuniyet öncesi ve sonrası halk sağlığı eğitimlerinde; Sağlık Politikaları, Sağlık
Yönetimi, Sağlık Finansmanı ve Sağlık Sistemleri konularında verilmekte olan eğitimin
durumuna ilişkin öneriler geliştirmek.
7. Halk sağlığı uzmanlık eğitimine ilişkin önerilerde bulunmak.
8. Halk sağlığı uzmanlığı ile klinik dallar arasında köprü kurmak, iletişimi ve ortak
çalışmaları yaygınlaştırmak.

Erhan Eser

Yürütücü


Erdem Erkoyun

Sekreter


No İsim Soyisim HASUDER Üyelik Durumu Halk Sağlığı Statüsü Çalıştığı Kurum
1 Erhan Eser Asıl Üye Uz. Dr. Celal Bayar Ü.
2 Zafer Öztek Asıl Üye Uz. Dr. Maltepe Ü.
3 Bülent Kılıç Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü.
4 Nuray Özgülnar Asıl Üye Uz. Dr. İstanbul Ü.
5 Nilay Etiler Asıl Üye Uz. Dr. Okan Ü.
6 Deniz Akgün Asıl Üye Uz. Dr. Antalya Konyaaltı İlçe SM
7 Kayıhan Pala Asıl Üye Doktora Uludağ Ü.
8 Coşkun Bakar Asıl Üye Uz. Dr. Onsekiz Mart Ü.
9 Nazan Savaş Asıl Üye Uz. Dr. Mustafa Kemal Ü.
10 Binali Çatak Asıl Üye Uz. Dr. Kafkas Ü.
11 M. Kaan Sözmen Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Katip Çelebi Ü.
12 Muzaffer Eskiocak Asıl Üye Uz. Dr. Gaziantep Sanko Ü.
13 Ferruh Ayoğlu Asıl Üye Doktora Zonguldak B. Ecevit Ü.
14 A. Öner Kurt Asıl Üye Uz. Dr. Mersin Ü.
15 Onur Hamzaoğlu Asıl Üye Uz. Dr. Kocaeli Dayanışma Akademisi
16 İbrahim Koruk Asıl Üye Uz. Dr. Harran Ü.
17 Osman Günay Asıl Üye Uz. Dr. Emekli
18 Cemal Güvercin Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü.
19 Deniz Altun Asıl Üye Uz. Dr. İstanbul Göztepe EA Hastanesi
20 Sinem Doğanay Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Gaziemir ilçe SM
21 O. Özlem Köse Asıl Üye Uz. Dr. Maltepe Ü.
22 Elif Altundaş Asıl Üye Uz. Dr. Yedikule Göğüs Hast. Hastanesi
23 Sarp Üner Asıl Üye Doktora Lokman Hekim Ü.
24 Mahmut Yardım Asıl Üye Uz. Dr. Hacettepe Ü.
25 Figen Demir Asıl Üye Uz. Dr. Acıbadem Ü.
26 Erdem Erkoyun Asıl Üye Uz. Dr. İzmir İl SM Halk Sağ Başk.
27 Ceyda Şahan Asıl Üye Uz. Dr. Hacettepe Ü. İş Meslek BD
28 Meriç Arzu Utku Asıl Üye Uz. Dr. Gemlik İlçe SM
29 Mehmet Gülay Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Karabağlar İlçe SM
30 Ali Ceylan Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Çiğli İlçe SM
31 Hande Bahadır Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü. İş Meslek BD
32 Lütfi Saltuk Demir Asıl Üye Uz. Dr. N. Erbakan Ü. Meram Tıp
33 Duygu Lüleci Asıl Üye Uz. Dr. Dokuz Eylül Ü. İş Meslek BD
34 Hilal Görgel Asıl Üye Uz. Dr. İzmir Narlıdere İlçe SM
35 Tansel Başsüllü Asıl Üye Uz. Dr. Adıyaman Kahta İlçe SM
36 Mithat Temizer Asıl Üye Uz. Dr. Hacettepe Ü. Epi. Yan Dal BD
37 Meltem Akın Dikleli Asıl Üye Uz. Dr. İstanbul Kültür Ü.
38 Metin Gümüş Asıl Üye Uz. Dr. Kocaeli Gölcük İlçe SM
39 Rabia Sohbet Asıl Üye Doktora GaziantepÜ. HalkSağ Hemşireliği
40 Melikşah Ertem Asıl Üye Uz. Dr. Sağlık Bakanlığı
41 Ayşen Bulut Asıl Üye Uz. Dr. Emekli
42 Emel İrgil Asıl Üye Uz. Dr. Emekli
43 İlker Belek Asıl Üye Uz. Dr. Emekli
44 Derman Boztok Asıl Üye Uz. Dr. Emekli
45 Ali İhsan Bozkurt Asıl Üye Uz. Dr. Emekli
46 Kevser Tarı Fahri Üye Doktora Bandırma 17 Eylül Ü.
47 Celalettin Çevik Fahri Üye Doktora Balıkesir Ü.
48 Birol Tibet Fahri Üye PhD Öğr. İzmir Biyotıp ve Genom M.
49 Fevziye Çetin Üye Değil Doktora Erciyes Ü.
50 Raziye Özdemir Üye Değil Doktora Karabük Ü.
51 Yeliz Mercan Üye Değil PhD Öğr. Kırklareli Ü.
52 Fatma Yeşilkayalı Üye Değil Y.Lisans İzmir İl SM
53 Şenay Özgülcü Üye Değil Y.Lisans Öğr. Gazi Ü.

Çalışma Grubu Haberleri

20 Nisan 2021

Halk Sağlığı Uzmanları Görev Tanımı ve İstihdamı – Çevrimiçi Çalıştay

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Halk Sağlığı Uzmanlarının çalışma koşulları, görev tanımı ve istihdamı üzerine 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü çevrimiçi […]
11 Mart 2021
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA PANDEMİNİN BİRİNCİ YILI Yönetici Özeti COVID-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren 120 milyona yakın vaka ve 2,7 milyona yakın ölüm […]