Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam (SPİ) Çalışma Grubu 2008 yılında kurulmuştur.
Halen 43’ü asıl, 3’ü fahri üye, 5’i derneğe üye olmayan toplam 51 üyeden oluşmaktadır.
Üyelerimizin 40’ı halk sağlığı uzmanıdır. Çalışma grubunun yürütücülüğünü 2009
yılından beri Prof. Dr. Bülent Kılıç yapmaktadır. Çalışma grubu sekreteri Uz. Dr. Erdem
Erkoyun’dur.

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam (SPİ) Çalışma Grubu iki temel konuda
çalışmaktadır:

1) Sağlık Politikaları ve Sağlık Reformları
2) Halk Sağlığı İnsangücü ve İstihdamı


HASUDER SPİ Çalışma Grubu bu konuları temel alarak aşağıdaki hedeflerin
gerçekleştirilmesi sürecinde HASUDER’e bilgi ve belge üretir.

1. Ülkemizde uygulanmakta olan sağlık politikaları ve sonuçlarına ilişkin durum
saptama ve izleme raporları hazırlamak ve yayınlamak.
2. Sağlık Bakanlığı yetkililerine halk sağlığı uzmanlarının özlük hakları ve istihdam
alanlarına yönelik bilgilendirme yapmak, iletişim kurmak, önerilerde bulunmak.
3. Halk sağlığı biliminin sağlık politikalarının seçiminde rehberliğini gerçekleştirmek
üzere kamuoyu oluşturmak üzere sistemli çalışmalar yürütmek.
4. Halkın sağlık hakkının gerçekleştirilmesi için savunuculuk yapmak.
5. Sağlık politikaları alandaki gelişmelere ilişkin hızlı yanıtlar hazırlamak.
6. Mezuniyet öncesi ve sonrası halk sağlığı eğitimlerinde; Sağlık Politikaları, Sağlık
Yönetimi, Sağlık Finansmanı ve Sağlık Sistemleri konularında verilmekte olan eğitimin
durumuna ilişkin öneriler geliştirmek.
7. Halk sağlığı uzmanlık eğitimine ilişkin önerilerde bulunmak.
8. Halk sağlığı uzmanlığı ile klinik dallar arasında köprü kurmak, iletişimi ve ortak
çalışmaları yaygınlaştırmak.

Erhan Eser

Yürütücü


Erdem Erkoyun

Çalışma Grubu Sekreteri


Bülent Kılıç

Sorumlu YK Üyesi


İsim Soyisim Görev Yeri
Uz. Dr. Erhan Eser Celal Bayar Ü.
Uz. Dr. Zafer Öztek Maltepe Ü.
Uz. Dr. Bülent Kılıç Dokuz Eylül Ü.
Uz. Dr. Nuray Özgülnar İstanbul Ü.
Uz. Dr. Nilay Etiler Okan Ü.
Uz. Dr. Deniz Akgün Antalya Konyaaltı İlçe SM
Doktora Kayıhan Pala Uludağ Ü.
Uz. Dr. Coşkun Bakar Onsekiz Mart Ü.
Uz. Dr. Nazan Savaş Mustafa Kemal Ü.
Uz. Dr. Binali Çatak Kafkas Ü.
Uz. Dr. M. Kaan Sözmen İzmir Katip Çelebi Ü.
Uz. Dr. Muzaffer Eskiocak Gaziantep Sanko Ü.
Doktora Ferruh Ayoğlu Zonguldak B. Ecevit Ü.
Uz. Dr. A. Öner Kurt Mersin Ü.
Uz. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Dayanışma Akademisi
Uz. Dr. İbrahim Koruk Harran Ü.
Uz. Dr. Osman Günay Emekli
Uz. Dr. Cemal Güvercin Dokuz Eylül Ü.
Uz. Dr. Deniz Altun İstanbul Göztepe EA Hastanesi
Uz. Dr. Sinem Doğanay İzmir Gaziemir ilçe SM
Uz. Dr. O. Özlem Köse Maltepe Ü.
Uz. Dr. Elif Altundaş Yedikule Göğüs Hast. Hastanesi
Doktora Sarp Üner Lokman Hekim Ü.
Uz. Dr. Mahmut Yardım Hacettepe Ü.
Uz. Dr. Figen Demir Acıbadem Ü.
Uz. Dr. Erdem Erkoyun İzmir İl SM Halk Sağ Başk.
Uz. Dr. Ceyda Şahan Hacettepe Ü. İş Meslek BD
Uz. Dr. Meriç Arzu Utku Gemlik İlçe SM
Uz. Dr. Mehmet Gülay İzmir Karabağlar İlçe SM
Uz. Dr. Ali Ceylan İzmir Çiğli İlçe SM
Uz. Dr. Hande Bahadır Dokuz Eylül Ü. İş Meslek BD
Uz. Dr. Lütfi Saltuk Demir N. Erbakan Ü. Meram Tıp
Uz. Dr. Duygu Lüleci Dokuz Eylül Ü. İş Meslek BD
Uz. Dr. Hilal Görgel İzmir Narlıdere İlçe SM
Uz. Dr. Tansel Başsüllü Adıyaman Kahta İlçe SM
Uz. Dr. Mithat Temizer Hacettepe Ü. Epi. Yan Dal BD
Uz. Dr. Meltem Akın Dikleli İstanbul Kültür Ü.
Uz. Dr. Metin Gümüş Kocaeli Gölcük İlçe SM
Doktora Rabia Sohbet GaziantepÜ. HalkSağ Hemşireliği
Uz. Dr. Melikşah Ertem Sağlık Bakanlığı
Uz. Dr. Ayşen Bulut Emekli
Uz. Dr. Emel İrgil Emekli
Uz. Dr. İlker Belek Emekli
Uz. Dr. Derman Boztok Emekli
Uz. Dr. Ali İhsan Bozkurt Emekli
Doktora Kevser Tarı Bandırma 17 Eylül Ü.
Doktora Celalettin Çevik Balıkesir Ü.
PhD Öğr. Birol Tibet İzmir Biyotıp ve Genom M.
Doktora Fevziye Çetin Erciyes Ü.
Doktora Raziye Özdemir Karabük Ü.
PhD Öğr. Yeliz Mercan Kırklareli Ü.
Y.Lisans Fatma Yeşilkayalı İzmir İl SM
Y.Lisans Öğr. Şenay Özgülcü Gazi Ü.

Çalışma Grubu Haberleri

28 Nisan 2022

TUS KADROLARININ ARTIRILMASININ SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİSİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME

Yeni dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrolarındaki aşırı artış, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal sağlık politika söylem ve dokümanlarıyla çelişir niteliktedir. Ülkemizde aile hekimliği sistemine ilk geçildiği yıllarda […]
22 Şubat 2022

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI GÖREV TANIMI VE İSTİHDAMI ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞTAYI Raporu Yayınlandı.

20 Nisan 2021

Halk Sağlığı Uzmanları Görev Tanımı ve İstihdamı – Çevrimiçi Çalıştay

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Halk Sağlığı Uzmanlarının çalışma koşulları, görev tanımı ve istihdamı üzerine 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü çevrimiçi […]
11 Mart 2021

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA PANDEMİNİN BİRİNCİ YILI Yönetici Özeti COVID-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren 120 milyona yakın vaka ve 2,7 milyona yakın ölüm […]