Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubunun Görüşleri

Dünya Sağlık Günü
Dünya Sağlık Günü: Sağlık Haktır
7 Nisan 2019
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Çocuklara verilebilecek en güzel hediye aşıdır
23 Nisan 2019

Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubunun Görüşleri

Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Gurubunun Görüşleri

Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Gurubunun Görüşleri


Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubunun Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı yapılanması ve uygulamaları ile ilgili görüşleri şunlardır:

İl Sağlık Müdürlükleri:

  • Müdürlük yapılanmasındaki Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı pozisyonlarında Halk Sağlığı Uzmanlarına öncelik tanınmalıdır.
  • İl Sağlık Müdürlüklerindeki Halk Sağlığı Uzmanı kadro sayıları, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönergenin Ek-3’ünde yer alan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı birim sayıları esas alınarak yeniden düzenlenmeli, en az birim sayısı kadar Halk Sağlığı Uzmanı kadrosu tahsis edilmelidir.
  • Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönergenin 6.Maddesinin 4. Fıkrası “Birimlerin sorumluluğu şube müdürleri ve/veya uzmanlar ve/veya Halk Sağlığı Uzmanları tarafından yerine getirilir” şeklinde değiştirilmelidir. Birim sorumluluğu görevi yürüten Halk Sağlığı Uzmanlarının ek ödeme katsayıları mevcut sözleşmeli pozisyonların ödemeleri dikkate alınarak ayrıca tanımlanmalıdır.
  • Başkan, Başkan Yardımcısı ve Uzman kadroları dışında İl Sağlık Müdürlüklerinde çalışan Halk Sağlığı Uzmanları kadro–unvan katsayıları yönünden ek ödeme yönetmeliği Ek-3 sayılı cetveldeki “Uzman tabipler ve tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar” sınıfında değerlendirmektedir. Bu cetvelde “İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan Halk Sağlığı Uzmanı” şeklinde ayrı bir tanımlama yapılmalı ve kadrounvan katsayısı bu tanımlamaya göre belirlenmelidir.

İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri/Sağlıklı Hayat Merkezleri:

  • İlçe Sağlık Müdürü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki birim sorumluluğu görevlendirilmelerinde Halk Sağlığı Uzmanlarına öncelik tanınmalıdır. İlçe Sağlık Müdürlüklerindeki Halk Sağlığı Uzmanı kadro sayıları artırılmalıdır.
  • Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanlarının kazanılmış ek ödeme hakları yeni yapılanma ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüklerinde de devam ettirilmeli, birim sorumluluğu olan Halk Sağlığı Uzmanları için ayrıca ek ödeme katsayı düzenlemesi yapılmalıdır.
  • Sağlıklı Hayat Merkezleri Sorumlu Hekimliğinde Halk Sağlığı Uzmanlarına öncelik tanınmalıdır. Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi olan Halk Sağlığı Uzmanları için ayrıca ek ödeme katsayı düzenlemesi yapılmalıdır.

İkinci ve Üçüncü Basamak Kamu Hastaneleri:

  • İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde tanımlanan Halk Sağlığı Uzman kadroları için hizmet alanı-kadro unvan katsayılarının hesaplanmasında “Tıbbi işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ve temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji ve benzeri.)” tanımlamasına uyan katsayı yerine belirlenecek yeni bir katsayı üzerinden değerlendirmeye tabi tutulması gereklidir.

Halk Sağlığı Laboratuvarları:

  • Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Halk Sağlığı Uzmanı kadrosu tanımlanmalıdır.
gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.