Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19 Pandemisi: Görünmeyeni Görünür Kılmak
2 Haziran 2021
Fotoğraf Gösterisine Çağrı
4 Haziran 2021

Toplumsal Şiddetin Önlenmesi İçin Çağrı

Basına ve Kamuoyuna;                                                                                                                  02.05.2021

HASUDER olarak toplumun bütün sosyal kesimlerinde yaşanmakta olan her türlü şiddet örneğine kaygıyla tanık olmaktayız. Şiddet bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şiddetin tanımı “Bir kişinin kendisine veya bir başka kişiye, gruba ya da topluluğa yönelik yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu veya yoksunlukla sonuçlanan ya da yüksek sonuçlanma ihtimali bulunan tehdit ederek ya da fiili olarak kasıtlı fiziksel güç ya da yetki kullanımıdır.”

Toplumda şiddet olaylarının artmasına neden olma potansiyeli taşıyan bütün sosyal risk etmenlerine karşı devletin önleyici bir yaklaşımla müdahale etmesi, şiddet olaylarının izlenme ve bildirim yöntemlerinin geliştirilmesi, toplumdaki bütün incinebilir gruplara karşı işlenen şiddet suçları için hukuk çerçevesinde caydırıcı cezalar verilmesi büyük önem arz etmektedir. Cezaların yanı sıra şiddetin ortaya çıkışını önlemek amacıyla sağlığın sosyal belirleyicilerine karşı sürekli ve etkili müdahale programları sürdürülmelidir. Pandeminin daha da zorlaştırdığı ve şiddet gibi sonuçların ortaya çıkışını arttıran yaşam şartları altında toplumun biyopsikososyal sağlığını korumak amacıyla toplumun sosyoekonomik olarak desteklenmesine yönelik önlemlerin başarılı bir şekilde uygulanması ön planda olmalıdır. Şiddetin giderek kanıksanması ve normalleşmesi tehlikesini önlemeye şiddet diline son verilmesinden başlanması gerekmektedir. Şiddetin aşısı, sevgi ve saygıdır, ülke halkımızın seven ve saygı duyan bir yönetici profiline ihtiyacı vardır. Bir diğer önemli konu da silahlanma karşıtı tavır ve yasalara olan ihtiyaçtır.

Son günlerde kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz Dr. Zeynep Erdoğan’ı ve bütün kayıplarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet örneği olarak yaşamı ve mesleki kariyeri tehlikeye atılan Dr. Ertan İskender’e yapılan çirkin saldırıyı kabul etmiyor ve yasal sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. İzmir’de özel bir sağlık kuruluşuna yapılan silahlı saldırıyı kabul etmiyoruz. Şiddet olaylarının önlenebilir olması nedeniyle bütün risk etmenleriyle mücadele edilmesi, yeni şiddet olaylarını engelleyecek nitelikte caydırıcı yöntemlerin hayata geçirilmesi ve bu suçları işlemiş olanların en ağır cezaları almaları için devletin gereken acil önlemleri almasını bekliyoruz.

HASUDER’ in aşağıda adı (alfabetik sıra ile) yazılı olan çalışma grupları bu bildiriyi desteklemektedir.

Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu

Bilişim Çalışma Grubu

Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çalışma Grubu

Çevre Sağlığı Çalışma Grubu

Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu

Engelsiz Toplum Çalışma Grubu

Göçmen Sağlığı Çalışma Grubu

Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu

İş Sağlığı Çalışma Grubu

Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu

Öğrenci Çalışma Grubu

Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Okuryazarlığı Çalışma Grubu

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu

Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu

Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubu

Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu

Tütün İle Mücadele Çalışma Grubu

Uluslararası İşbirliği Çalışma Grubu

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.