TURCOVAC ACİL KULLANIM ONAYI FAZ 3 ÇALIŞMA SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALIDIR!

5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (13-18 Aralık 2021) Sonuç Bildirgesi
5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirgesi Yayımlanmıştır.
25 Aralık 2021
TTD_KLİMİK_HASUDER Ortak Basın Açıklaması
Türk Toraks Derneği (TTD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Ortak Basın Açıklaması (II)
14 Ocak 2022

TURCOVAC ACİL KULLANIM ONAYI FAZ 3 ÇALIŞMA SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALIDIR!

22 Aralık 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ülkemizde üretilen inaktive COVID-19 aşısı TURCOVAC’a Acil Kullanım Onayı (AKO) verildiği duyurulmuştur.

Halk sağlığı uzmanları olarak, önce aşı üretimini durduran, sonra Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatılan ülkemizde yeniden ve bu kez COVID-19’a karşı bir yerli aşı geliştirilmesi çalışmasını son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, daha önce Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Toraks Derneği (TTD) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) olarak 13.12.2021 tarihli ortak basın açıklamamızda TURCOVAC aşısı ve Acil Kullanım Onayı ile ilgili düşünce ve beklentilerimizi ifade ettiğimiz, ancak Sağlık Bakanlığından önceki randevu taleplerimize yanıt alamadığımız gibi, bu çağrımıza da herhangi bir yanıt alamadığımız hususunda Türkiye kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de Omicron varyantı ile vaka insidansı yeniden artış eğilimine girmiştir. Yeni varyantın aşılar karşısında daha dirençli olmasına rağmen, aşı diğer önlemlerle birlikte hala etkili bir korunma aracı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde yaygın aşılama devam ederken hedef nüfusun önemli bir kısmı henüz aşılarını tam olarak yaptırmamıştır ve COVID-19 aşısına karşı kararsızlık içinde bulunmaktadır. Bu kararsızlığın nedenleri içinde Covid-19’a karşı yerli bir aşının olmaması da yer almaktadır.

TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilen ve kullanım için dağıtımına başlanacağı açıklanan TURCOVAC’ın uygulanmaya başlanmadan önce aşının etkinlik ve güvenliği ile ilgili AKO’ya dayanak olan Faz 1-2 ve Faz-3 çalışmalarının şimdiye kadarki sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz.

Aşıya yönelik var olan olumsuz önyargıların ortadan kaldırılması ve aşılama programının bilim dünyasının tam desteği alınarak, işbirliği içinde yürütülmesi için bu şeffaflığın sağlanması hayati önem taşımaktadır. Yerli aşının Faz-3 çalışma sonuçlarının uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanması, aşının uluslararası onay süreçlerine de katkı sağlayacaktır.  

Halk sağlığı uzmanları olarak sürece tüm olanaklarımızı kullanarak katkı sunmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HASUDER

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.