TUS KADROLARININ ARTIRILMASININ UZMANLIK EĞİTİMİNE ETKİSİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME

TUS KADROLARININ ARTIRILMASININ SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİSİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME
28 Nisan 2022
“Herkes için Uzun bir Yaşam” için aşıyla kalın, sağlıkla kalın.
29 Nisan 2022

TUS KADROLARININ ARTIRILMASININ UZMANLIK EĞİTİMİNE ETKİSİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2022 yılı 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları ÖSYM tarafından ilan edilmiştir. Tıpta uzmanlık sınavında Halk Sağlığı kadrolarında 96’sı Sağlık Bakanlığı adına, 5’i yabancı uyruklu ve 1 tanesi misafir askeri personel olmak üzere toplam 102 kadro olduğu görülmektedir. Bu kadro bir önceki TUS döneminde ilan edilen 87 kişilik kontenjana göre %17’lik bir artışa karşılık gelmektedir. Ancak ilan edilen diğer uzmanlık dallarına ait kadroların son yıllar içerisindeki en yüksek sayılar olduğu ve neredeyse tamamının Sağlık Bakanlığı adına kadrolar olduğu anlaşılmaktadır. Bu gelişme ile ilgili halk sağlığı tıpta uzmanlık eğitiminin en üst düzeyde olmasını amaç edinen Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’nun aşağıda yazılı olan bazı çekinceleri olmuştur:

  1. Mevcut gelişme ülkemizde sürdürülen tıpta uzmanlık eğitiminin bütün ana ve yan dalları için olmuştur. Bu yaklaşımın uzmanlık alanlarının öznel ve özgün koşullarını dikkate almadığı anlaşılmaktadır.
  2. Tıpta halk sağlığı uzmanlık eğitimi için ayrılan kontenjanların artırılmış olması Türkiye’de Halk Sağlığı Anabilim Dalı kadroları tarafından verilen halk sağlığı tıpta uzmanlık eğitiminin eğitici/öğrenci dengesindeki mevcut sorunların derinleşmesine neden olabilecektir. Kontenjan artışları mevcut eğitici kadrosunun nitelikli eğitimin standartlarını koruyarak sürdürmesini engelleyebilir. Mevcut Çekirdek Eğitim Programı’nda da onaylandığı şekilde uzmanlık eğitimi verilebilmesi için asgari eğitici sayısı 2 olup mevcut güncel gelişme bu dengenin bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle anabilim dallarındaki eğitici kadroların da artırılması planlanmalıdır.
  3. Uzman hekim planlamasının stratejik olarak yapılması gerekmektedir. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)’in 2022 yılı Mart ayında yayınlanan “Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporda Sağlık Bakanlığında Çalışan Halk Sağlığı Uzmanı Sayısı 2021 yılı Aralık ayı itibariyle 531’dir. Sağlık Bakanlığı PDC kadrosunda Halk Sağlığı uzmanı sayısı ise 616’dır. Mevcut kadrolara ek olarak bu dönem ilan edilen uzmanlık öğrencisi kadrolarının atamasında PDC doluluğu sorunu da oluşacaktır. Dolayısıyla halk sağlığı uzmanlık öğrenci kadrolarındaki artışlar ilerleyen yıllarda atama ve çalışma ortamında sorunlara neden olabilecektir. Bu nedenle PDC kadrolarının da artırılması gerekmektedir.
  4. Uzmanlık eğitimi için kadroların Sağlık Bakanlığı altında açılmış olması neredeyse tamamı üniversitelerin tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalları tarafından sürdürülen eğitim kadrolarındaki şimdiye kadar gözetilmiş olan dengenin bozulmasına neden olmuştur. Bu dengenin korunması uzmanlık eğitim süreci açısından son derece değerlidir. İlan edilen kadroların Sağlık Bakanlığı adına olması tıpta uzmanlık öğrencilerinin maaş, sabit ve ek ödeme kaynaklı sorunlar, özlük hakları, vb. konularında kadro tiplerine göre eşitsizliklere neden olabilmektedir.
  5. Kadroların planlanması aşamasında uzmanlık derneğimiz ülkemizde tıpta halk sağlığı uzmanlık eğitiminin en üst düzeyde sürdürülebilmesi için eşgüdüm içinde çalışmaya ve mevcut bilimsel birikimini bu amaçla paylaşmaya her zaman açıktır.

HASUDER adına hazırlayan: Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.