Tütün Kontrol Politikaları Toplantısı Yapıldı

II. Erişkin Bağışıklama Akademisi Basın Bülteni
5 Kasım 2018

Tütün Kontrol Politikaları Toplantısı Yapıldı

Tütün Kontrol Politikaları Toplantısı

Tütün Kontrol Politikaları Toplantısı

TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği ile “Tütün Kontrol Politikaları” konusunda yapılmaya başlanan toplantıların ilki 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Ankara’da yapıldı. 

Toplantı, “Tütün kontrolü politikalarını daha nasıl ileriye taşıyabiliriz. Sivil toplum desteği ve sigara karşıtı platformu aktive etmek, ortak çalışma alanları oluşturmak ve yasama faaliyetleri için destek almak.” temasıyla bir tanışma ve kapasite geliştirme toplantısıydı.

Toplantıya HASUDER adına, Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Türkan Günay ve Tütünle Mücadele Çalışma Grubu üyesi Uz.Dr.Nureddin Özdener katıldı.

Toplantıda DSÖ adına katılan Doç.Dr.Toker Ergüder “Türkiye’de tütün kontrolünün başarı hikayesini anlatarak, tütün kontrolünde geriye düştüğümüzü, uygulamada aksayan yönleri de dile getirerek bir tartışma zemini hazırladı.

Toplantının tartışma konusu MPOWER (KUVVET) başlıklarında yapılanlar ve geliştirilmesi gereken adımlar olarak şekillendi.

Prof.Dr.Günay, HASUDER Tütün Çalışma Grubu’nun çalışmalarını ve üyelerimizin bulundukları illerde İl Tütün Kontrol Kurulları’nda yer alarak doğrudan uygulama içinde çalıştıklarını belirtti. İl Tütün Kontrol Kurulları’nın 2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planını yerele adapte etmesinin önemini İzmir örneğini vererek vurguladı. HASUDER’in sürekli gündemde tuttuğu “Düz Paket Uygulaması”nın gerekliliğini ve artık ülkemizde bu uygulamaya geçilmesini beklediklerini dile getirdi.

Kardiyoloji Derneği adına katılım sağlayan üye, sekonder korumanın da çok önemli olduğunu ve hastaların mutlaka korunması gerektiğini belirtti.

Tüketici Hakları Dernekleri adına katılan üye, sigaranın ayıplı mal kategorisine sokulması halinde çok önemli bir kazanım olacağını ve Ticaret Bakanlığı’na bu konuda başvuru yapılmasını dile getirdi. Bunun için Tüketici hakem heyetine başvuruların yapılmasının yararlı olacağını ekledi. Diğer bir önerisi de kredi kartı İle sigara satışının engellenmesi oldu.

Kistik Fibroz Derneği temsilcisi, çocuklar ve korumanın önemine dikkat çekti.

Yeşilay temsilcisi, hem Yeşil Dedektör uygulamasını anlattı hem de Yeşilay’ın diğer STK’lara projelerde teknik desteğin yanında finansal destek sağlayabileceğini belirtti. Aynı zamanda bağımlılık eğitimlerini anlattı. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programını tanıttı .

Bursa’dan katılan Sivil Yaşam Derneği, gençler ile çalışan ve gençlerin yönettiği bir dernek. Gençlik projeleri ve gençlerle çalışmanın önemini dile getirdiler. 2019 Genç Tütün Karşıtı İnisiyatif Kongresi’ni Türkiye’ye getirmek için başvurduklarını bildirdiler.

Akran eğitimleri ve “Dumansız Kampüs” uygulamalarının gerekliliği üzerine bütün katılımcılar hem fikir oldular.

Uz. Dr Nureddin Özdener, 2011 yılında şube müdürlerinin araştırmacı olmalarıyla birlikte sahada nitelikli insan gücü ve tütün kontrol lideri açığının belirdiğini, bununda denetimlere yansıdığını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı’nın muhtarlar toplantılarında Tütün Kontrolünü muhtarlara bir görev olarak vermesinin toplum katılımını sağlamak için bir adım olabileceğini, açılır kapanır mekanların ve özellikle uyarı yazılarındaki şikayet numara ve mercilerinin revize edilmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal medya ve sinema’nın gizli reklam aracı olarak endüstri tarafından kullanıldığını belirtti. Son yıllarda ülkemizde bir nargile kafe salgını yaşandığını sözlerine ekledi. Son Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda işbirliği yapılacak kurum kuruluşlar olarak sadece Yeşilay’ın adını geçmesinin diğer STK’ların önceki çalışmalarını görmezden gelmek ve Yeşilay’a fazladan yüklenmek gibi bir durum oluşturduğunu dile getirdi.

Toplantının sonunda;

TBMM Sağlık Komisyonu Başkan V. Müşerref Pervin Tuba DURGUT çok verimli bir toplantı olduğunu, tütün kontrolü ile ilgili tüm taraflar ile görüşmelerin planladığını ve toplantılara devam edileceğini belirtti. Düz paket uygulaması konusunda kendisinin Bakan müşaviri iken bir sunum hazırladığını ve dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sunduğunu ve bunun yürürlüğe girmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı. Yurt dışında uygulanan TRUT kampanyasından ve gençlerin beğenisini kazanacak farklı bir marka algısı yönteminden söz etti. Tütün endüstrisinin bu konuda özne olması ve gençlere endüstrinin gerçek yüzünü göstermenin gerektiğini, bunu gösteren başarılı çalışmalar ve yayınlar olduğunu belirtti. STK’ların varlığının tütün kontrolünde önemini ve gerekliliğini de belirten Başkan Durgut, sizden zaman zaman destek talep edeceğiz diyerek toplantıyı sonlandırdı.

04.10.2018

Uz. Dr. Nureddin Özdener

Prof.Dr.Türkan Günay

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.