TÜTÜN KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN TEHDİTLERİ: YANGINLAR

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
10 Ekim 2021
5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2021 Kayıt Sistemi
5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2021 Kayıt Sistemi Açıldı
14 Ekim 2021

TÜTÜN KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN TEHDİTLERİ: YANGINLAR

TÜTÜN İLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU
10.10.2021


Tütün kullanımının kullananın kendisine, yakınlarına, kullandığı ortamda bulunan diğer kişilere verdiği
sayısız zararın yanı sıra çevresel ve toplumsal zararları da bulunmaktadır.1
✓ Sigara içmenin küresel olarak ekonomik maliyetinin her yıl yaklaşık 2 trilyon dolar olduğu
tahmin edilmektedir.
✓ Tütün kullanımının ekonomik açıdan maliyetinin önemli bir kısmını tütün kullanımına bağlı
hastalanan veya ölenlerin üretkenliklerinin kaybı üzerinden meydana gelmektedir. Maliyetlerin
%30’u, tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavisine ilişkin sağlık hizmetleriyle ilgili
harcamalardır. Ancak bu harcamalar pasif etkilenim nedeniyle meydana gelen kayıplar, tütün
tarımının çevreye verdiği zararlar, yangınlar, izmaritlerin oluşturduğu çöp gibi diğer maliyet
kalemlerini içermemektedir. Oysa bu kalemler çok önemli ve önlenebilir kayıpları işaret
etmektedir.
✓ Tütün kullanımı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının önünde ciddi bir engeldir.
Yangınlar….
Yangınların önemli bir nedeninin tütün kullanımı olduğu bilinmektedir. Tütün kullanımı nedeniyle
meydana gelen yangınlarda ölüm ve/veya yeti kaybı ile sonuçlanan kaza ve yaralanmalar
görülebilmektedir.2 Ülkemizde de, dikkatsizlik sonucu çevreye atılmış sigara izmaritleri yangına neden
olan ateş kaynakları arasında yer almaktadır.3 Yangınlar orman yangınları gibi dış mekan yangınları
olabileceği gibi ev içinde de olabilir. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir raporda evde çıkan
yangınların %5’inin tütün kullanımı nedenli olduğu, bu yangınların yaralanma ve ölümle
sonuçlanabildiği ifade edilmektedir. Yangınların ekonomik kayıpları da kayda değerdir.4 Özellikle dış
mekanlarda, açık alanlarda, orman yangınları iklim krizinin de etkisiyle artma eğilimindedir.5 Bu denli
önemli bir tehdidi sigara, nargile, vb tütün kullanımı nedeniyle oluşturmamak önemli bir toplumsal
sorumluluktur. Dolayısıyla, tütünü bırakmak için sayısız gerekçeye ek olarak çevrenin korunması da
muhakkak eklenmelidir. Unutmayalım;
✓ Dumanlı ya da dumansız her türlü tütün ürünü hastalandırır, öldürür.
✓ Tütün kullanmaya başlamaya HAYIR diyelim, kullanmaya başladıysak bırakalım, başkalarının
tütün dumanına maruz kalmasını önleyelim.
Saygılarımızla,
HASUDER Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu


1 https://tobaccoatlas.org/topic/societal-harms/ Erişim:22.8.2021
2 Saar I, Koitla H. Quantifying the social costs and benefits of tobacco in Estonia. Tob Control. 2021;30(3):286-292. doi:10.1136/tobaccocontrol-2019-055419
3 https://web.ogm.gov.tr/ekutuphane/Dokumanlar/Yang%C4%B1n%20Y%C3%B6netim%20Planlar%C4%B1/%C4%B0zmir%20OBM/MANISA_ORM_ISL_YAN_YON_PLANI.pdf p 42. Erişim:6.9.2021
4 https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/US-Fire-Problem/Fire-causes/ossmoking.ashx Erişim: 22.8.2021
5 Wildfire https://www.who.int/health-topics/wildfires Erişim: 22.8.2021

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.