Uluslararası İşbirliği

Uluslararası İşbirliği Çalışma Grubu

HASUDER Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu 2014 yılında o zamanki Dernek YK Başkanı Dr. Tacettin İnandı’nın daveti ile kuruldu.  Çalışma grubunun temel amacı, ülkemizdeki halk sağlığı insan gücünün evrensel halk sağlığı bakış açısı geliştirme, toplumun değişen koşul ve gereksinimlerine hızlı yanıt verme ve uluslararası ortak çalışma alanları yaratma kapasitesini geliştirmektir. Bu kapsamda Çalışma Grubu;

  1. Halk sağlığı çalışanlarının farklı ülke sağlık sistemlerini tanımaları için yerinde inceleme ve gözlem yapabilmeleri için olanaklar yaratmakta,
  2. Uluslararası eğitim, araştırma ve işbirliği olanakları geliştirmek için bağlantılar kurmakta,
  3. HASUDER üyelerini yurtdışı eğitim ve araştırma amaçlı çalışma olanakları konusunda, bilgilendirmekte, istekli kişileri başvuru sürecinde olabildiğince desteklemektedir.

Düzenlenen Uluslar arası Gezici Eğitim Seminerleri

UIB Çalışma Grubu, ülkelerin sağlık sistemlerini ve kurumlarını yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla uluslar arası gezici eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu gezilerden ilki, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı Derneği ile (National Society of Public Health, NVAG) 22 Nisan 2014’te Ankara’da gerçekleştirilen 1 günlük çalıştaydır.  Daha sonra,  Hollanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyelerinin davetiyle,  20-22 Nisan 2016’da Hollanda- Leiden’de  Hollanda sağlık sisteminin tanıtılması amacı ile düzenlenen çalıştay yapılmıştır. Program 3 gün sürmüş ve ülkemizden 7 kişi ve Hollanda NVAG üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Uluslararası Gezici Eğitim Semineri’nin üçüncüsü ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Azerbaycan Ofisi’nin ev sahipliğinde 5-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirilmiştir. Gezinin hedefi, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıp Üniversitesiyle HASUDER arasında eğitim ve araştırma işbirliği olanakları oluşturmak ve derneğimizin görünürlüğünü arttırmak olarak belirlenmiştir. Geziye, halk sağlığına yeni adım atmış araştırma görevlilerinden emekli hocalarımıza kadar akademinin ve sahanın birçok alanında aktif olarak çalışan 16 halk sağlıkçı katılmıştır.

Çalışma Grubunun güncel üye sayısı 32’dir. Çalışma Grubunun yürütücüsü Dr Belgin Ünal sekreteri ise Dr Hande Bahadır’dır.

Belgin Ünal

Yürütücü


Pınar Okyay

Yönetim Kurulu Üyesi


İSİM KURUM E-mail Telefon
Belgin Ünal (Yürütücü) Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. belgin.unal@deu.edu.tr 532 405 31 30
Hande Bahadır (Sekreter) Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Uzm. Dr. handebahadir86@gmail.com 532 702 42 06
Fatma Nur Baran Aksakal Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. nuraksakal@gmail.com 532 382 50 99
Gamze Varol Saraçoğlu Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doç Dr varolgamze@hotmail.com 533 720 30 08
Bülent Kılıç Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. bulent.kilic@deu.edu.tr 533 435 77 00
Alp Ergör Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. alp.ergor@deu.edu.tr 535 679 63 99
Tacettin İnandı Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. inandit@gmail.com 506 545 00 95
Asuman Okur RTE Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. asumanokurao@gmail.com 545 513 41 53
Hilal Görgel Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. hilal.gorgel@gmail.com 544 545 35 88
Ceren Arkant Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. cerenarkant@gmail.com 533 557 13 46
Buhara Önal Emekli Halk Sağlığı Uzmanı buharaonal@yahoo.com 532 394 96 73
Erdal Beşer Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. besererdal@yahoo.com 532 698 48 78
Erhan Eser Celal Bayar Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. erhanese@gmail.com 532 486 06 77
Sibel Sakarya Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. skalaca@gmail.com 533 748 48 30
Doğan Fidan Sağlık ekonomisti, Sanofi-Aventis df@doganweb.com 33677934205
Hande Gençel Harmancı Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Prof. Dr. harmancih@who.int +994 51 225 8377
Nuriye Nalan Hodoğlugil The Bixby Center for Population, Health, and Sustainability, University of California, Berkeley nuriye.hodoglugil@gmail.com
Tayyar Şaşmaz Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD tsasmaz@mersin.edu.tr 555 356 27 80
Işıl Zorlu Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Zonguldak isillzorlu@gmail.com 535 964 56 98
Ayşegül Ekemen Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Zonguldak aysegulekemen@hotmail.com 539 689 10 99
Celalettin Çevik Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir celalettincevik@balikesir.edu.tr 544 392 83 49
Hatice Öztürk Çapa Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi, İstanbul hatice.96.hatice@gmail.com 542 842 51 11
Özge Karadağ Çaman Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Doç.Dr. ozgecaman@gmail.com
Beyhan Cengiz Özyurt Manisa Celal Bayar Ünüversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. beyhanozyurt@hotmail.com 530 170 14 80
Ayşe Ferdane Oğuzöncül Fırat Üni Halk Sağlığı ABD aferdane@gmail.com 532 483 98 30
Birol Tibet Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı – Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü) & İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı drbiroltibet@gmail.com 535 953 29 30
Elçin Yoldaşcan Girne American Universitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof elcinyoldascan@hotmail.com
Meltem Akın Diklelei İstanbul Kültür Üniversitesi meltemakin.dr@gmail.com 533 558 23 60
Selin Girgin Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. selingirgin06@gmail.com
Elif Boncukçu Eren Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. ellifbn@gmail.com
Meryem balaban Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. mrymbsr@gmail.com
Kübra Yeşil Kuru Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. kubrayesil07@gmail.com

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

12 Mayıs 2019
Uluslararası Gezici Eğitim Semineri

HASUDER Uluslararası Gezici Eğitim Semineri (Azerbaycan 5-10 Mayıs 2019)

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Uluslararası Gezici Eğitim Semineri’nin üçüncüsü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Azerbaycan Ofisi’nin ev sahipliğinde ve HASUDER Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu koordinatörlüğünde 5-10 […]
Türkçe