Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu

HASUDER Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu 2014 yılında o zamanki Dernek YK Başkanı Dr. Tacettin İnandı’nın daveti ile kuruldu.  Çalışma grubunun temel amacı, ülkemizdeki halk sağlığı insan gücünün evrensel halk sağlığı bakış açısı geliştirme, toplumun değişen koşul ve gereksinimlerine hızlı yanıt verme ve uluslararası ortak çalışma alanları yaratma kapasitesini geliştirmektir. Bu kapsamda Çalışma Grubu;

  1. Halk sağlığı çalışanlarının farklı ülke sağlık sistemlerini tanımaları için yerinde inceleme ve gözlem yapabilmeleri için olanaklar yaratmakta,
  2. Uluslararası eğitim, araştırma ve işbirliği olanakları geliştirmek için bağlantılar kurmakta,
  3. HASUDER üyelerini yurtdışı eğitim ve araştırma amaçlı çalışma olanakları konusunda, bilgilendirmekte, istekli kişileri başvuru sürecinde olabildiğince desteklemektedir.

Düzenlenen Uluslar arası Gezici Eğitim Seminerleri

UIB Çalışma Grubu, ülkelerin sağlık sistemlerini ve kurumlarını yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla uluslar arası gezici eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu gezilerden ilki, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı Derneği ile (National Society of Public Health, NVAG) 22 Nisan 2014’te Ankara’da gerçekleştirilen 1 günlük çalıştaydır.  Daha sonra,  Hollanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyelerinin davetiyle,  20-22 Nisan 2016’da Hollanda- Leiden’de  Hollanda sağlık sisteminin tanıtılması amacı ile düzenlenen çalıştay yapılmıştır. Program 3 gün sürmüş ve ülkemizden 7 kişi ve Hollanda NVAG üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Uluslararası Gezici Eğitim Semineri’nin üçüncüsü ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Azerbaycan Ofisi’nin ev sahipliğinde 5-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirilmiştir. Gezinin hedefi, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıp Üniversitesiyle HASUDER arasında eğitim ve araştırma işbirliği olanakları oluşturmak ve derneğimizin görünürlüğünü arttırmak olarak belirlenmiştir. Geziye, halk sağlığına yeni adım atmış araştırma görevlilerinden emekli hocalarımıza kadar akademinin ve sahanın birçok alanında aktif olarak çalışan 16 halk sağlıkçı katılmıştır.

Çalışma Grubunun güncel üye sayısı 32’dir. Çalışma Grubunun yürütücüsü Dr Belgin Ünal sekreteri ise Dr Hande Bahadır’dır.

Doğan Fidan

Yürütücü


İsim Sosyisim Kurum E-Posta
Asuman Okur asumanokurao@gmail.com
Ayşe Ferdane Oğuzöncül Fırat Üni Halk Sağlığı ABD aferdane@gmail.com
Ayşegül Ekemen Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Zonguldak aysegulekemen@hotmail.com
Bahadır Haytabey bhaytabey@gmail.com
Belgin Ünal Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. belgin.unal@deu.edu.tr
Beyhan Cengiz Özyurt Manisa Celal Bayar Ünüversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. beyhanozyurt@hotmail.com
Birol Tibet Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı – Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü) & İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı drbiroltibet@gmail.com
Buhara Önal Emekli Halk Sağlığı Uzmanı buharaonal@yahoo.com
Bülent Kılıç Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. bulent.kilic@deu.edu.tr
Celalettin Çevik Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir celalettincevik@balikesir.edu.tr
Ceren Arkant (Sekreter) Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. cerenarkant@gmail.com
Ceyda Şahan Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Doç. Dr. ceyda_sahan@hotmail.com
Doğan Fidan (Yürütücü) Sağlık ekonomisti, Sanofi-Aventis df@doganweb.com
Elçin Yoldaşcan Girne American Universitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof elcinyoldascan@hotmail.com
Elif Boncukçu Eren Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. ellifbn@gmail.com
Ercüment Beyhun KTU Tıp Fak, Halk Sağlığı AD. ebeyhun@yahoo.com
Erdal Beşer Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. besererdal@yahoo.com
Erhan Eser Celal Bayar Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. erhanese@gmail.com
Fatma Nur Baran Aksakal Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. nuraksakal@gmail.com
Ferdane Oğuzöncül Fırat Üni Halk Sağlığı ABD aferdane@gmail.com
Feyza Kutay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. feyzakutay12345@gmail.com
Gamze Aktuna Hacettepe UTF Halk Sağlığı Enstitüsü, Sağlığı Geliştirme Ana Bilim Dalı draktuna@gmail.com
Gamze Varol Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doç Dr varolgamze@hotmail.com
Gül Anıl Anakök gulanilanakok@hotmail.com
Hande Bahadır Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Uzm. Dr. handebahadir86@gmail.com
Hande Gençel Harmancı Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Prof. Dr. harmancih@who.int
Işıl Zorlu Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Zonguldak isillzorlu@gmail.com
Kevser Tuncer Kara Fırat Üni Halk Sağlığı ABD nurkev23@hotmail.com
Kübra Yeşil Kuru Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. kubrayesil07@gmail.com
Meryem Balaban Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. mrymbsr@gmail.com
Nuriye Nalan Hodoğlugil The Bixby Center for Population, Health, and Sustainability, University of California, Berkeley nuriye.hodoglugil@gmail.com
Olgu Nur İleri Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü olgudereci@hotmail.com
Öykü Öztürk Manisa Celal Bayar Ünüversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. oykuozturkk@gmail.com
Özge Karadağ Çaman Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Doç.Dr. ozgecaman@gmail.com
Resul Buğdaycı Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD rbugdayci@yahoo.com
Selin Girgin Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. selingirgin06@gmail.com
Şeyma Ata Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. dr.seymaata@hotmail.com
Şeyma Görçin Karaketir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD gorcin_eseyma@hotmail.com
Tacettin İnandı Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. inandit@gmail.com

Çalışma Planı…

Çalışma Raporu…

Çalışma Grubu Haberleri

29 Haziran 2021
Webinar Access to Medicines-Perpectives from WHO Eurpe

Webinar “Access to Medicines: Perpectives from WHO Europe” (6 Temmuz 2021)

Webinar daveti Access to Medicines : Perpectives from WHO EurpeProfessor Sarah GarnerActing Regional Advisor, Access to Medicines and Health Products WHO Regional Office for Europe Biography: […]
30 Mayıs 2021

31 MAYIS TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA GÜNÜ

TÜTÜN BIRAKILABİLİR… KURTULMAK İÇİN SEN DE BIRAKMAYA SÖZ VER ! TÜTÜNSÜZ HAYAT: YENİ VE SAĞLIKLI HAYAT ! 31.5.2021 Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 31 Mayıs, […]
11 Mart 2021
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Pandeminin Birinci Yılı

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA PANDEMİNİN BİRİNCİ YILI Yönetici Özeti COVID-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren 120 milyona yakın vaka ve 2,7 milyona yakın ölüm […]
12 Mayıs 2019
Uluslararası Gezici Eğitim Semineri

HASUDER Uluslararası Gezici Eğitim Semineri (Azerbaycan 5-10 Mayıs 2019)

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Uluslararası Gezici Eğitim Semineri’nin üçüncüsü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Azerbaycan Ofisi’nin ev sahipliğinde ve HASUDER Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu koordinatörlüğünde 5-10 […]