ZORUNLU AÇIKLAMA: “TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN MÜDAHALELERİNE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ VE EN YÜKSEK SESİMİZLE KARŞIYIZ”

BASIN AÇIKLAMASI
6 Ekim 2021
DİSLEKSİ BİR ÖĞRENME FARKLILIĞIDIR!
7 Ekim 2021

ZORUNLU AÇIKLAMA: “TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN MÜDAHALELERİNE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ VE EN YÜKSEK SESİMİZLE KARŞIYIZ”


Ulusötesi tütün şirketleri Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin maddelerine aykırı hareket etmeyi
sürdürmektedir. Bu sözleşme, tütün ürünlerinin reklamına, promosyonuna ve sponsorluğuna izin
vermemektedir.1 Ne yazık ki tütün şirketleri sözleşmeyi ihlal etmektedirler.2 Bu konuda en güncel
örnek, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı3 (TEPAV)’nın Türkiye’de 21 Ekim 2021 tarihinde
yapmayı ilan ettiği tütün endüstrisi tarafından desteklenen Dumansız Dünya Vakfı (Foundation for a
Smoke-Free World)4’ nın bir hibesi ile finanse edilen “Türkiye’de Tütün Kullanımını Engelleme ve
Bırakmanın Ekonomisi” başlıklı etkinlik olmuştur. Bu etkinliğin yapılacağı çeşitli kurum ve kişilere
gönderilen davet yazısından anlaşılmaktadır.
Tütün endüstrisinin müdahaleleri sürekli olarak ve yakından izlenmediğinde, bu gibi çağrılara farkında
olunmadan olumlu yanıt vermek söz konusu olabilmektedir. Toplum sağlığı yararını en üst düzeyde
gözeten, kollayan, destekleyen gruplara ve meslek örgütlerine düşen en önemli görev konuya ilişkin
uyarılarını yapmak ve bu gibi müdahalelerin bir daha tekrarlanmaması için çağrıda bulunmaktır. Tam
da bu nedenle, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu olarak bu konudaki
sorumluluğumuz gereği aşağıdaki çağrıyı en yüksek sesle paylaşıyoruz:

 1. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 21 Ekim 2021 tarihinde yapmayı planladığı
  etkinliği yapmaktan vazgeçtiğini tütün kontrolü açısından gerekçelendirerek kamuoyuna
  açıklamalıdır.
 2. Toplantıda açıklanacağı ifade edilen raporun paylaşımı ve dağıtımı yapılmamalıdır.
 3. Tütün endüstrisinin bu ve benzer müdahalelerine yönelik kamu, meslek örgütü, sivil toplum
  örgütü gibi bütün bileşenler tek tek ve/veya ortak sesle her zaman karşı olduklarını beyan
  etmelidir.
 4. Bu gibi girişimler toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla şeffaf olarak dünya
  kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
  Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
  HASUDER Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu
  1 http://www.ssuk.org.tr/eski_site_verileri/pdf/TKCSveUygulamaIcinKilavuzIlkelerTAPDK.pdf
  2 Willemsen MC, Fooks G. Tobacco industry access to policy elites and the implementation of Article 5.3 of the WHO Framework
  Convention on Tobacco Control Tobacco Control 2020;29:e50-e55.
  3 https://www.tepav.org.tr/tr/
  4 https://www.smokefreeworld.org/our-vision/
gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.