On-line ISSN:2147-155X

Uzmanlık Tez Özetleri Aralık 2015

30 Aralık 2015, Çarşamba, 11:20 | Alandan Sesleniyoruz | 1.752 kez okundu | 0 yorum
Bu bölümde tez danışmanlığını Prof. Dr. Servet ÖZGÜR’ün üstlendiği , Dr. Mithat TEMİZER tarafından, Oğuzeli ilçe merkezinde ikamet etmekte olan ve 2014 yılında canlı doğum yapmış annelerin; sosyoekonomik özelliklerinin, doğum öncesi bakım hizmeti alma durumlarının, aldıkları doğum öncesi bakım hizmetinin kalitesinin ve aldıkları doğum öncesi bakım hizmetinden memnun kalma durumunun  ve bunları etkileyen faktörlerin  araştırıldığı […]

Bu bölümde tez danışmanlığını Prof. Dr. Servet ÖZGÜR’ün üstlendiği , Dr. Mithat TEMİZER tarafından, Oğuzeli ilçe merkezinde ikamet etmekte olan ve 2014 yılında canlı doğum yapmış annelerin; sosyoekonomik özelliklerinin, doğum öncesi bakım hizmeti alma durumlarının, aldıkları doğum öncesi bakım hizmetinin kalitesinin ve aldıkları doğum öncesi bakım hizmetinden memnun kalma durumunun  ve bunları etkileyen faktörlerin  araştırıldığı uzmanlık tezini duyuruyor ve yeni yılınızı kutluyoruz.

 

Oğuzeli Merkez Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 2014 Yılında Canlı Doğum Yapmış Annelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmeti Alma Durumlarının Değerlendirilmesi

 

Uzmanlık Tezi

Uzm. Dr. Mithat TEMİZER

 

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR

 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

2015

 

 

Bu çalışmada Oğuzeli ilçe merkezinde ikamet etmekte olan ve 2014 yılında canlı doğum yapmış annelerin; sosyoekonomik özelliklerini, doğum öncesi bakım alıp almadıklarını, aldılarsa aldıkları doğum öncesi bakımın kalitesini ve aldıkları doğum öncesi bakım hizmetinden memnun kalıp kalmadıklarını ortaya koyabilmek ve bunları etkileyen faktörleri belirleyebilmek amaçlandı. Araştırma, Oğuzeli Merkez ASM’ye kayıtlı ve 2014 yılında canlı doğum yapmış olan 260 kadın üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan soru kağıdı aracılığıyla toplanan verilerin analizinde ki kare testi ve evren oranı önemlilik testi kullanılmış, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan 260 annenin hepsi en az bir kez DÖB hizmeti almıştır. 4 ve üstü DÖB hizmeti alan anne sayısı 256 (%98,4)’tür. En çok DÖB hizmeti alınan sağlık kuruluşu 242 (%93,0) ile ASM’dir, bunu 193 (%74,2) ile Özel Hastane takip etmektedir (n=260). Ortalama alınan DÖB hizmeti sayısı 9,04±0,194’tür. Araştırmaya katılan 260 annenin 239’u (%91.9’u) son gebelikleri sırasında en az bir kez Aile Sağlığı Merkezi dışında bir sağlık kurumuna sağlık kontrolü amacıyla başvurduğunu belirtmiştir. En çok belirtilen tercih sebebi “Uzman doktora muayene olma isteği” iken (%52,3) ikinci sırada “Daha iyi ilgilenilmesi” (%26,7) ve üçüncü sırada “Her kontrolde USG yapılması” (%26,3) bulunmaktadır (n=239). Araştırmaya katılan 260 anne arasında DÖB hizmeti alımı sırasında, sırasıyla özel ve kamu kuruluşlarında, kilosu ölçülmeyenlerin oranı %22,3 ve %4,9; tansiyonu ölçülmeyenlerin oranı %15,7 ve %2,4; tam kan sayımı yapılmayanların oranı %17,3 ve %5,3 ve idrar tahlili yapılmayanların oranı %16,2 ve %7,3’tür. Araştırmamızda verilen DÖB hizmetinin sayıca yeterli olmasına rağmen, nitelik açısından eksiklerinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Doğum Öncesi Bakım, Aile Sağlığı Merkezi, Üreme Sağlığı

 

 

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.