On-line ISSN:2147-155X

Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu

17 Mayıs 2016, Salı, 12:11
8.Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması yoğun bir ilgi ve katılım ile 6-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Muhittin Erel amfisinde gerçekleştirilmiştir. Hasuder Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubunun düzenleyici ortak olarak yer aldığı buluşmada Hasuder Başkanı Prof.Dr. Türkan Günay’ın konuşmaları başlayan etkinlikte ana konu Toplum Sağlığı Merkezleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri olarak belirlendi. Pek çok […]
Bu yazı için resim yok
3 Kasım 2015, Salı, 3:53
HASUDER SAĞLIK POLİTİKALARI ve İSTİHDAM (SPİ) ÇALIŞMA GRUBU 1. ULUSLARARASI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ (BERLİN/ALMANYA) RAPORU (9-13 Eylül 2015)     Dr. Hilal Görgel, Dr. Hande Bahadır, Dr. Duygu Lüleci, Prof. Dr. Bülent Kılıç, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz, Prof. Dr. Melih Bulut, Prof. Dr. Ayşen Bulut   GİRİŞ ve AMAÇ Ön hazırlıkları […]
Bu yazı için resim yok
15 Ekim 2015, Perşembe, 8:24
HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Toplantı Raporu (7 Ekim 2015 / Konya) Katılımcılar (alfabetik): Deniz Akgün, Duygu Lüleci, Ferruh Ayoğlu, Hande Bahadır, Kayıhan Pala, Kevser Tarı, Yeliz Mercan Raportör: Hande Bahadır Toplantı Ekim 2014-Eylül 2015 dönemine ait çalışma raporunun ve 2015-2016 dönemi çalışma planının okunmasıyla başlamıştır. Ardından sırasıyla gündem maddeleri tartışılmıştır. Gündem maddeleri: […]
Bu yazı için resim yok
6 Nisan 2015, Pazartesi, 2:08
HALK SAĞLIĞI UZMANI İSTİHDAMI (HASUDER Çalıştay Raporu, Ankara/22 Mart 2015)   Halk sağlığı uzmanlarının istihdamı üzerine yapılan çalıştayda şu kararlar alınmıştır:  a.      Halk sağlığı uzmanlarının Sağlık Bakanlığı  (SB) merkez teşkilatında, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) merkez teşkilatında, Halk Sağlığı Müdürlüğü (HSM), İl Sağlık Müdürlükleri (İSM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve özellikle Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi […]
Bu yazı için resim yok
6 Nisan 2015, Pazartesi, 2:06
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ (HASUDER Çalıştay Raporu, Ankara/22 Mart 2015)   Şubat 2015 tarihinde HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam çalışma grubu tarafından aynı konuda hazırlanan raporun girişinde de belirtildiği üzere tüm katılımcılar Sağlıkta Dönüşüm Programının ve aile hekimliği sisteminin Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) konusunda yarattığı sorunları ve yetersizliğini kabul etmektedir.  Bu sorunların […]
Bu yazı için resim yok
23 Ocak 2013, Çarşamba, 2:55
“Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği” Değerlendirme Raporu A.Öner Kurt, O.Hamzaoğlu, A. Bulut, B.Kılıç (HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Grubu)  1)Anayasanın 91. maddesi “temel haklar, kişi hakları ve siyasi hakların” Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yoluyla düzenlenemeyeceğini belirtmektedir. Bu nedenle 663 sayılı KHK’ye dayanarak çıkartılan bu yönetmelik “meslekten men cezası verme” gibi düzenlemeler yapması nedeniyle anayasanın 91. Maddesine […]