On-line ISSN:2147-155X

Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu

6 Ocak 2014, Pazartesi, 8:42
ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK OLAN VEREM, HALEN HEM DÜNYADA HEM DE ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR Tüberküloz, insanlık tarihi kadar eski ve önlenebilir bir bulaşıcı hastalıktır. Dünya Sağlık Asamblesi 1991 yılında tüberküloz hastalığının tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü de 1993 yılında tüberküloz için küresel acil durum ilan […]
6 Kasım 2013, Çarşamba, 8:48
PORTÖR MUAYENESİ YAPILMALIDIR  11.10.2011 tarihli 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1593 Sayılı  Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126 ve 127’inci maddelerinde yer alan portör muayenesinin kaldırılması üzerine TTB tarafından konu ile ilgili olarak derneğimizden istenen görüş aşağıda görülmektedir. PORTÖR TARAMA VE TETKİK ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ, BULAŞICI HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU, EKİM 2013   […]
13 Mart 2013, Çarşamba, 1:46
HASUDER Kızamık Raporu Yayınlandı   Ülkemizde Kızamık Eliminasyon Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonrasında, resmi bildirime göre 2001 yılında 30509 olan kızamık vaka sayısı 2007 yılında 3 vakaya kadar düşürülerek, Kızamığın eliminasyonunda önemli bir noktaya gelinmişti. 2011 yılına kadar vaka sayıları bir elin parmağını geçmezken, 2011 ve 2012 yıllarında tekrar vaka sayıları artarak 1000’i geçmiştir. Vakalar […]
22 Şubat 2013, Cuma, 8:51
 HASUDER Telekonferans: Türkiye’de Kızamık Sürveyansı 20 Şubat 2013 tarihinde HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Grubu tarafından Prof.Dr. Levent Akın’ın konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye’de Kızamık Sürveyansı” başlıklı bir telekonferans yapıldı. HASUDER E-Okul üzerinden yapılan konferansa 59 farklı noktadan 100 civarında dinleyici katıldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kızamık Eliminasyon Programı Bilim Kurulu Üyesi olan Prof.Dr. Levent Akın […]