On-line ISSN:2147-155X

Çevrenin Penceresinden

25 Haziran 2013, Salı, 2:07
Biber gazı ve diğer kimyasal gösteri kontrol ajanları kimyasal bir silah olarak kabul edilmelidir! Acilen yasaklanmalıdır!  19 Haziran 2013 tarihinde TTB Gösteri Kontrol Ajanları Danışma Kurulu tarafından Biber Gazı ve Diğer Gösteri Kontrol Ajanları Kşmyasal Bir Silah Olarak Kabul Edilmelidir! Acilen Yasaklanmalıdır” başlığıyla bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının tam metnini aşağıda görebilirsiniz.   Türk […]
10 Haziran 2013, Pazartesi, 1:53
BÜYÜK KENTLERDE KONUT ÇEVRESİ VE YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM SÜRELERİ: YÜRÜNEBİLİR YEŞİL ALANLARIN ÖNEMİ 2002 yılında Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlığı Geliştirme Bölümünce yürünebilir yeşil alanlar ve yaşlı bireylerin yaşam süreleri konusunda yapılmış bir araştırmanın sonuçları yayınlanmıştır*. T Takano, K Nakamura ve M Watanabe yapılan araştırmanın amacı büyük kentlerde yaşayan […]
16 Mayıs 2013, Perşembe, 9:28
EVDE LAĞIM KOKUSU Prof.Dr.Çağatay Güler Kimi zaman özellikle tatil dönüşleri evde lağım kokusuyla karşılaşılır. Sıcak havalarda daha çok kullanılmayan tuvaletlerden de bu kokuların yayıldığını görebiliriz. Lağım kokuları bütün lağım sisteminde bulunan maddelerin bozunmasına bağlı olarak oluşan gazlara özellikle lağım gazına bağlıdır. Lağım ve pissu sistemi ile bağlantılı herhangi bir açıklık sistemdeki gaz ve buharın dışarı […]
17 Nisan 2013, Çarşamba, 1:42
KİŞİSEL ÇEVRE   Prof.Dr.Çağatay Güler Çevre tartışma kolaylığı bakımından genel olarak biyolojik çevre, sosyokültürel çevre ya da sosyal çevre, fizikojeokimyasal çevre olarak incelenir. Çevre kavramlarına sağlığı geliştirme yaklaşımının da etkisiyle kişisel çevre de eklenmiştir. Kişisel çevre kişinin üzerinde herhangi bir kontrolünün bulunmadığı iş ve dış ortam çevresine göre kendi kontrolünde bulunan özel çevredir. Last kişisel […]
20 Mart 2013, Çarşamba, 12:00
SOSYOKÜLTÜREL –  SOSYOEKONOMİK ÇEVRE  Prof.Dr.Çağatay Güler Sosyal, kültürel etmenler sosyokültürel çevrenin öğeleridir. Bir topluluktaki sosyal ve kültürel yaklaşımlar, inançlar, gelenekler sosyokültürel çevreyi oluşturur. Ekonomik boyutlar ön plana çıkarılmak istendiğinde sosyoekonomik çevreden söz edilmektedir. Sosyal çevre bir grubun bireylerini etkileyen özdeş ya da benzer sosyal durumlar ve sosyal rollerin tümünü kapsamaktadır. Bireyin yaşadığı ya da eğitildiği […]
19 Şubat 2013, Salı, 11:59
ÇADIR YANGINLARININ ÖNLENMESİ   Prof. Dr. Çağatay Güler   Afetler başta olmak üzere birçok durumda kurulan çadır kentlerde, şantiye  barınak çadırlarında değişik nedenlerle ortaya çıkan yangınlar can kayıplarına neden olmaktadır. Çadırlarda gerekli önlemlerin alınması ve buralarda yaşayanlara yangın durumunda yapılacaklarla ilgili bilgilerin verilmesi bu gibi can kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir. Kamplarda yürüme alanlarının, çeşmenin, elektrik […]
Bu yazı için resim yok
19 Ocak 2013, Cumartesi, 11:59
ÇEVRE TARTIŞMALARINDAKİ KAVRAM KARGAŞASI POLİTİKACI SAPTIRMALARINI KOLAYLAŞTIRIYOR Prof.Dr. Çağatay Güler Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir tartışmamı biraz daha genişleterek halk sağlığı gündemine de taşımak istiyorum. Gelişmekte olan ülkelerde çevre tartışmalarının en önemli sorunu soyut düşünme yetersizliğinin yarattığı kavram kargaşasıdır. Sözlük tanımıyla nesnenin ya da düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan kavram yetersizliği yabancı dilden alınan […]
7 Ocak 2013, Pazartesi, 3:55
ÇEVRE KİRLİLİĞİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BİR DİĞER BOYUTUDUR Prof. Dr. Çağatay Güler Çoğu kaynak günümüzde kadın, çevre ve kalkınma ortak noktasından hareket ederek kadının doğal kaynak kullanımındaki rolünün önemine vurgu yapar. İlgili birçok araştırma ve politik yaklaşım bu durumu açıkça yansıtır. Kadının doğal kaynak yönetimindeki rolünün çok boyutluluğu bunu zorunlu hala getirir. Gelişmekte olan ülkelerin […]