On-line ISSN:2147-155X

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

21 Mart 2013, Perşembe, 1:30 | Genel, Kurumlardan-Birimlerden Haberler | 4.435 kez okundu | 0 yorum
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI Tarihçe: Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ )Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 12.03.1997 tarihli kararıyla kurulmuş; bu karar Resmi Gazetenin 12.03.1997 tarihli ve 22931 sayısında yayınlanmıştır. Fakültemizin bulunduğu bina İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılarak 23 Eylül 2003 tarihinde üniversitemize teslim edilmiştir. Eğitime 2003-2004 eğitim öğretim yılında 27 […]

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Tarihçe:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ )Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 12.03.1997 tarihli kararıyla kurulmuş; bu karar Resmi Gazetenin 12.03.1997 tarihli ve 22931 sayısında yayınlanmıştır. Fakültemizin bulunduğu bina İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılarak 23 Eylül 2003 tarihinde üniversitemize teslim edilmiştir. Eğitime 2003-2004 eğitim öğretim yılında 27 öğrenci ile eğitime başlayan fakültemizde halen 534 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

Anabilim dalımız ise 2004 yılında Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN tarafından kurulmuş; 15 Ocak 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY’un göreve başlamasından günümüze dek iki öğretim üyesi ile faaliyetini sürdürmektedir. Anabilim dalı başkanlığı, kurulduğu 2004 yılından bu yana Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN tarafından yürütülmektedir.

Fiziki Altyapı: Anabilim dalımız, AİBÜ’nin Gölköy yerleşkesindeki Tıp Fakültesi Dekanlık / Morfoloji binasının giriş katında yer almaktadır. Mediko Sosyal Merkezi ile aynı koridoru paylaşmakta olup; Halk Sağlığı AD’a ayrılmış iki öğretim üyesi, bir uzmanlık öğrencisi ofisi ve bir seminer odasından (toplam 4 oda) oluşmaktadır.

Eğitim Programı:

Fakültemizde Halk Sağlığı eğitim programı Anabilim Dalımızda görev yapan iki öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN ve Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY) tarafından yürütülmektedir. Bunun yanı sıra Fakültemizde Tıp Tarihi, Deontoloji ve Tıbbi Etik AD ve Biyoistatistik AD kurulmadığı ve bu anabilim dallarında öğretim üyesi olmadığı için bu anabilim dallarının dersleri de anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bu üç anabilim dalının dersleri dönemlere göre şöyledir:

Dönem 1: (2012-2013 öğretim yılında 117 öğrenci)

Biyoistatistik (55 saat): Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN – Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY

Tıp Tarihi, Deontoloji ve Tıbbi Etik (14 saat): Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN

Tıpta Sosyal Bilimler(15 saat): Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY

İletişim Becerileri (30 saat): Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY – Yrd. Doç. Dr. Hamit BOZTAŞ (Psikiyatri AD)

Dönem 3: (2012-2013 öğretim yılında 101 öğrenci)

Halk Sağlığı: Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN-Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY

Tıp Tarihi, Deontoloji ve Tıbbi Etik: Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN-Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY

Dönem 3’de Halk Sağlığı dersleri dokuzuncu kurul olarak genellikle Mayıs ayında dört hafta süre ile verilmektedir. Bu sürede 66 saati Halk Sağlığı ve 10 saati Tıp Tarihi, Deontoloji ve Tıbbi Etik olmak üzere 76 saat kuramsal ve 22 saati uygulamalı 98 saat eğitim verilmektedir.

Dönem 6 (kırsal hekimlik stajı): (2012-2013 öğretim yılında 63 öğrenci)

İnternlik dönemi programı, Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN – Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY tarafından birlikte yürütülmektedir. Bu dönemde son sınıf öğrencileri 2 ay süre ile 6 grup halinde Anabilim Dalımızda staj yapmaktadır.

Bu stajın eğitim programı şöyledir.

Kuramsal eğitim: (ortalama 60 saat/7-8 iş günü)

Uygulamalı eğitim: (ortalama 4 hafta)

Aile Sağlığı Merkez(ler)i: 4,5 gün

Tolum Sağlığı Merkezi: 4,5 gün

AÇSAP Merkezi: 1 gün

Verem Savaş Dispanseri: 1 gün

112 Acil Komuta Merkezi: 1 gün

İl Sağlık Müdürlüğü: 1 gün

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü: 1 gün

Çevre/su/atık sitemi: 1 gün

İş sağlığı ve iş yeri hekimliği: 1 gün

İlçe ziyareti ve uygulama: 3 gün (Koşullar uygun olursa konaklamalı)

Her öğrenci (intern):

  • Uygulama amacı ile ziyaret ettiği aile hekiminin sorumlu olduğu nüfusu ve Aile Sağlığı Biriminin çalışmalarını değerlendiren bir dosya;
  • Biri Türkçe, bir yabancı dilde olmak üzere iki makale, bir seminer ve bir ülkenin sağlık sitemini;
  • Stajın son iki haftasında bir araştırma planlayıp yürütmek ve raporunu ödev olarak hazırlayıp sunmakla yükümlüdür.

Yüksek lisans/Doktora: Anabilim dalımızda, kuruduğundan bu yana Elif TORUN yüksek lisans programını tamamlayarak diploma almıştır. 2009 yılından bu yana öğretim üyesi yetersiz olduğu için yüksek lisans/doktora programı açılamamaktadır.

2007-2010 arasında diğer anabilim dallarındaki programlara kayıtlı öğrencilere yönelik olarak açılan “Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri” ve “Biyoistatistik” dersleri öğretim üyesi sayısının azlığı ve lisans ders programlarının yoğunluğu nedeniyle artık açılamamaktadır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUE):

Anabili Dalımız kurulduğundan bu yana anabilim dalımızda TUE’e ilk olarak Dr. Mürsel DÜZOVA başlamış ancak devam etmemiştir. İkinci olarak başlayan Dr. Esin SAYIN, eş durumu nedeni ile eğitimine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da devam etmektedir. TUE’e üçüncü olarak başlayan Dr. İsmail ONUR, 29 Şubat2012’den bu yana anabilim dalımızdaki eğitimini sürdürmektedir.

Anabilim dalımızca yürütülen eğitim program(lar)ına ve araştırmalara sundukları katkı, destek ve işbirliğinden dolayı Bolu Sağlık Müdürlü ve Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü ile bu müdürlüklere bağlı sağlık kuruluşlarına; Bolu Belediyesine ve diğer kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız.

Yrd. Doç. Dr. Aysu KIYAN

Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY

Dr. İsmail ONUR

Anahtar Kelimeler:

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.