On-line ISSN:2147-155X

HALK SAĞLIĞI KURSLARI-2

17 Aralık 2012, Pazartesi, 12:16 | Asistanın Sesi, Genel | 3.836 kez okundu | 0 yorum
Araş Gör Dr Ceyda Şahan Akduman Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD   Merhaba, Öncelikle araştırma görevlilerinin gündemini birlikte izlemek amacıyla Asistanın Sesi bölümünün sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayım. Uzmanlık eğitimimiz sürecinde yaşadığımız, bizi geliştirebilecek her türlü deneyim ve önerilerimizi burada paylaşabileceğimizi düşünüyorum. Öyle ki söze, gelişimin en önemli basamağı olan eğitimden başlamak istiyorum. Günümüzde Halk Sağlığı […]

Araş Gör Dr Ceyda Şahan Akduman

Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD

 

Merhaba,

Öncelikle araştırma görevlilerinin gündemini birlikte izlemek amacıyla Asistanın Sesi bölümünün sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayım. Uzmanlık eğitimimiz sürecinde yaşadığımız, bizi geliştirebilecek her türlü deneyim ve önerilerimizi burada paylaşabileceğimizi düşünüyorum. Öyle ki söze, gelişimin en önemli basamağı olan eğitimden başlamak istiyorum.

Günümüzde Halk Sağlığı alanının çok geniş bir çalışma alanı olmasından dolayı eğitim gereksinimlerimiz oldukça artmıştır. Buna karşın ülkemizde geçmişten günümüze gelenekselleşmiş olan ya da yeni gerçekleşmeye başlayan birçok etkinlik düzenlenmektedir.

Önceki yazısında Dr Deniz Utku Altun’un bir kısmına değinmiş olduğu Halk Sağlığı alanında mezuniyet sonrası eğitim almakta olan araştırma görevlilerine yönelik çeşitli kurumların düzenlediği kurslar ve eğitim seminerleri konusunda bilgi vermeye devam etmek istiyorum.

Birinci bölümde; Halk Sağlığı Temel Konular Kursu, Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi Kursu, Gezici Eğitim Seminerleri ve Güz Okulları tanıtılmıştı. İkinci bölümde ise sizlere Halk Sağlığı Kongreleri öncesinde düzenlenen kurslardan, HASUDER Halk Sağlığı Okulu’ndan, İş Hijyeni kurslarından ve Ege Üniversitesi İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitim Programı’ndan söz edeceğim. Özellikle HASUDER Okulu ve Elektronik Kütüphanesi konusundaki bilgilerini bizimle paylaştığı için Prof.Dr. Erhan Eser’e teşekkürlerimi sunuyorum.

 

  1. 1.       Halk Sağlığı Kongreleri öncesinde düzenlenen kurslar

Son yıllarda Halk Sağlığı Ulusal Kongreleri öncesi farklı Halk Sağlığı alanlarında kurslar düzenlenmesi geleneksel hale gelmiştir. Bu kursların kongre öncesinde düzenlenmesinin, hem sürekliliğin sağlanması hem de kurs için katılımcılara aynı anda kongreye de katılma olanağı vermesi bakımından yararlı olduğu kanısındayım.

Bu kapsamda düzenlenen kurslardan bazıları, Sigara Bırakma polikliniğinde çalışan hekimlere yönelik tütün kontrolü ve sigara bağımlılığı tedavisi,  epidemiyoloji, makale yazımı, olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinin yönetimi, sağlıkta yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerinde liderlik gibi konulardaki kurslarıdır. Genellikle yıldan yıla kurs konuları yenilenmekte ve kongre ile birlikte duyurulmaktadır.

 

  1. HASUDER Okulu ve Elektronik Kütüphanesi :

Halk Sağlığı uzmanları ve halk sağlığı alanında eğitim almış bireyler, diğer sağlık profesyonelleri ve toplumun Halk Sağlığı Konularındaki bilgilerini geliştirmek, güncellemek için sürekli eğitim olanaklarını ulaşılabilir kılmak ve eğitim sürecinde gerekli olan basılı ve görsel eğitim materyallerinin HASUDER ağ sayfası üzerinden ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir yapılanmadır.

               HASUDER okulu, Halk sağlığı uzmanları ve halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim sürecinde olan kişilerin “sürekli eğitim” olanaklarını elektronik donanım ve internet aracılığıyla desteklemek,  bu amaçla HASUDER webden sağlanan teknik destekle uzaktan eğitim seminer ve programlarını gerçekleştirmek ve HASUDER çalışma gruplarının bu kapsamda yapacakları eğitimlere teknik destek sağlamak amacıyla kurulan sanal bir okuldur. Okul faaliyetleri, Web tabanlı olan, sanal ortamları kullanan ve doğrudan katılımlı  (seminer, konferans ve gezici eğitim semineri vb.) geleneksel eğitim faaliyetlerini kapsar. Web konferansları, Big Blue Button  (BBB) veya benzeri iletişim sistemi kullanılarak Sanal Eğitim Salonları ile internet üzerinden verilecek olan konferanslardır.  Web kursları, Halk Sağlığının çeşitli konularında hazırlanacak olan toplam 15 ders saatini aşmayacak uzunlukta ve içerikte hazırlanacak olan kurslardır.  Kurslarda BBB ve benzeri web tabanlı araçlarla sunulan ve Moodle vb. izlem paketlerinden yararlanılabilecektir. Örgün Asistan Eğitim Programı (ÖREP), çeşitli anabilim dallarında farklı sayıda ve donanımda öğretim üyesi tarafından yetiştirilen Halk Sağlığı uzman adayları araştırma görevlilerin eğitimine bir standart getirebilmek ve eğitim açısından bazı anabilim dallarında eğitim gören asistanların eğitime ulaşabilme açısından yaşadığı fırsat eşitsizliğini en aza indirebilmek amacıyla hazırlanması planlanan bir programdır.  Bu programlara Halk Sağlığı uzmanlık öğrencileri, Halk Sağlığı Yüksek Lisans derecesi olanlar ve isteyen Halk Sağlığı uzmanları katılabilirler.

Elektronik Kütüphane ise, okul faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Türkiye’de ve Dünyada Halk Sağlığı bilimleri tarafından üretilen kitap, rapor, periyodik ve kongrelerde sunulan bilimsel yayınların üyelerin kullanıma sunulması amacıyla  HASUDER web sayfası altında kurulmuştur. E-Kütüphane, PDF kitaplar, E-kitaplar ve linklerden oluşacaktır.

HASUDER Halk Sağlığı Okulu’na http://halksagligiokulu.org/anasayfa linkinden ulaşabilirsiniz.

  1. 3.       İş Hijyeni kursları

Doğu Avrupa Ülkelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OSHNET PROJESİ-http://www.oshnet.eu/) Endüstri hijyeni alanının Türkiye’de yeterince gelişmiş bir alan olmaması ve bu alanda çalışan uzman sayısının son derece az olması nedeniyle bu alanda standartların ve bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla bilgi transferini sağlayacak bir işbirliğine gereksinim vardır. Bu işbirliği çabalarının bir sonucu olarak İtalyan Endüstri Hijyenistleri Derneği ile Halk Sağlığı Araştırmaları Derneği arasında iş güvenliği, sağlığı ve iş hijyeni konularında ortak bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada aynı zamanda Balkan ülkelerinden değişik partnerler de bulunmaktadır. Proje sonucunda kurulmuş olan OSH-EASTNET SCHOOL, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da iş sağlığı ve güvenliği alanında, özellikle de iş hijyeni konusunda eğitim vermektedir. Bu kapsamda her yıl mayıs ayında ‘’Gürültü ve Vibrasyon’’, ‘’Non-iyonizan Radyasyon’’, ‘’Kimyasal Riskler’’ vb. konularda kurslar düzenlenmektedir. Bilgi için http://web.deu.edu.tr/halksagligi/index.php linkini ziyaret edebilirsiniz.

  1. 4.       Ege Üniversitesi İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitim Programı

Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen bu eğitim programının amacı işyeri hekimi olarak çalışan hekimlerin; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini güncellemektir. Eğitimin süresi, hafta içi 5 gün boyunca günde 6 saat olmak üzere toplam 30 saattir. Eğitimin tamamı yüz yüze uygulanmaktadır. Yetişkin eğitimi ilkeleri doğrultusunda katılımcıları aktif kılacak yöntemler, stratejiler ve teknikler kullanılmaktadır. Olgu incelemeleri, örnek olay çalışmaları, büyük ve küçük grup tartışmaları, soru-cevap, beyin fırtınası vb. yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ele alınan konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere, görseller, filmler, bilgisayar destekli sunumlar, modeller ve uygun araç-gereçler kullanılmaktadır. Eğitimler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilmektedir.

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen bu kursa katılım ve bilgi almak için;

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 35100 Bornova-İzmir

Tel: + 90 (232) 390 20 65 veya 390 20 66  Faks: + 90 (232) 388 01 71 http://halksagligi.med.ege.edu.tr/isyerikurs.html

 

Anahtar Kelimeler:

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.