On-line ISSN:2147-155X

HALK SAĞLIĞI UZMANI İSTİHDAMI ÇALIŞTAY RAPORU

6 Nisan 2015, Pazartesi, 2:08 | Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu, Son Dakika Haber | 2.056 kez okundu | 0 yorum
HALK SAĞLIĞI UZMANI İSTİHDAMI (HASUDER Çalıştay Raporu, Ankara/22 Mart 2015)   Halk sağlığı uzmanlarının istihdamı üzerine yapılan çalıştayda şu kararlar alınmıştır:  a.      Halk sağlığı uzmanlarının Sağlık Bakanlığı  (SB) merkez teşkilatında, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) merkez teşkilatında, Halk Sağlığı Müdürlüğü (HSM), İl Sağlık Müdürlükleri (İSM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve özellikle Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi […]

HALK SAĞLIĞI UZMANI İSTİHDAMI

(HASUDER Çalıştay Raporu, Ankara/22 Mart 2015)

 

Halk sağlığı uzmanlarının istihdamı üzerine yapılan çalıştayda şu kararlar alınmıştır:

 a.      Halk sağlığı uzmanlarının Sağlık Bakanlığı  (SB) merkez teşkilatında, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) merkez teşkilatında, Halk Sağlığı Müdürlüğü (HSM), İl Sağlık Müdürlükleri (İSM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve özellikle Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi olan TSM’lerde yönetici olarak atanması sağlanmalıdır. Ayrıca saha koordinatörlükleri ve danışmanlık gibi görevlerde de halk sağlığı uzmanları öncelikli olmalıdır.

b.      Yukardaki alanlar öncelikli olmakla birlikte halk sağlığı uzmanları eğer SB ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (belediyeler, hastaneler vb) istihdam edilecekse, görev tanımlarına uygun yerlerde istihdam edilmeli, eğitimlerine ve görev tanımlarına uygun olmayan işlerde görevlendirilmemelidir.

c.       HSM’lerde görev alan hekimlerin katsayıları TSM hekimlerinin katsayısına eşitlenmelidir.

d.      Atamalarda liyakata uygun görevlendirmeler yapılmalı, kayırmacı uygulamalarla halk sağlığı eğitimi olmayan kişilerin halk sağlığı uzmanlarının görev yerlerinde ve onların üstünde yönetici olması engellenmelidir.

e.       TSM başkanları başta olmak üzere atamalarda ‘tercihen’ yerine aldığı eğitim sırasına göre halk sağlığı uzmanı, halk sağlığı doktorası yapmış hekim, halk sağlığı yüksek lisans sahibi olmak sıralaması ile atamalar yapılmalıdır.

f.        TSM Başkanı atamalarında öncelikle nüfusu 100.000’in üzerinde olan TSM’lere halk sağlığı uzmanları atanmalıdır. Daha küçük nüfusu olan yerlere atamalar ancak kişinin isteği dahilinde yapılmalıdır.

g.      Halk sağlığı uzmanlarını istihdam eden SB, THSK, uzmanlık eğitimini veren üniversiteler ve HASUDER belirli aralıklarla bir araya gelerek uzmanlık eğitiminin ve ihtiyaçlarının niteliğini, planlamasını ve istihdamını tartışmalıdır. Benzer yapı il düzeyinde de kurgulanmalıdır.  SB tarafından halk sağlığı uzmanlarının istihdam bilgileri ve illere/kurumlara göre dağılımı HASUDER’e yıllık olarak sağlanmalıdır.

h.      4924 sayılı Temininde güçlük çekilen yerlerde çalıştırılacak sağlık personeli yasası ile belirlenen halk sağlığı uzmanlığı kadroları artırılmalıdır.

i.        Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet sonlandırılsa bile halk sağlığı uzmanlarının istihdamına öncelik veren bir politika izlemelidir.

 

 

 

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.