On-line ISSN:2147-155X

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü-28 Nisan 2015

25 Mayıs 2015, Pazartesi, 2:06 | İşçi Sağlığı Çalışma Grubu | 1.531 kez okundu | 0 yorum
Değerli Okuyucularımız İş Sağlığı Çalışma Grubu olarak her ay HASGÜN için yazmaya devam ediyoruz. Çalışma Grubumuz adına bu ayın yazısını ben hazırladım. Nisan ayında “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü-28 Nisan 2015” başlıklı konuyu gündemimize aldık, aşağıda bulabilirsiniz. İyi okumalar diliyoruz… Doç.Dr.Metin PIÇAKÇIEFE Muğla S.K.Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Giriş: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) […]

Değerli Okuyucularımız

İş Sağlığı Çalışma Grubu olarak her ay HASGÜN için yazmaya devam ediyoruz. Çalışma Grubumuz adına bu ayın yazısını ben hazırladım. Nisan ayında “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü-28 Nisan 2015” başlıklı konuyu gündemimize aldık, aşağıda bulabilirsiniz.

İyi okumalar diliyoruz…

Doç.Dr.Metin PIÇAKÇIEFE

Muğla S.K.Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Giriş:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında tüm üye ülkelere işyerinde güvenli, sağlıklı ve iyi uygulamaları teşvik etmeyi hedefleyerek “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü”nün (World Day for Safety and Health at Work)  kutlanmasını önerdi. Kutlamaların amacı iş kazalarına ve meslek hastalığına karşı işyerlerinde koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, çalışanlarda, işverenlerde, hükümetlerde ve sendikalarda bu konuda sağlık ve güvenlik kültürünü oluşturmaktır. Ne yazık ki günümüzde halen tüm dünyada her yıl 2 milyon çalışan iş kazası ve meslek hastalığından dolayı yaşamını kaybetmekte, her yıl 270 milyon iş kazası ve 160 milyon meslek hastalığı meydana gelmektedir. 2013 yılında, sadece ABD’de, 4 404 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetti ve aynı yıl 3 milyon meslek hastalığı ve iş kazası meydana geldi. Ayrıca ek olarak, ABD’de her yıl çalışma süresi kaybı, tedavi, rehabilitasyon ve tazminattan dolayı 2.8 trilyon dolar maddi kayıp oluşmaktadır.

 

Ülkemizdeki duruma baktığımızda ise; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nun son verilerine göre, 2012 yılında 74871 iş kazası meydana gelmiş, iş kazası ve meslek hastalığından dolayı 745 işçi yaşamını kaybetmiştir. Tanı konulan meslek hastalığı sayısı ise ancak 395’dir. Görüldüğü gibi veriler pek de iç açıcı değildir, sorunlar ise daha da derinleşmektedir. Bu verilerin gerçeği yansıtmadığı, aslında çalışma yaşamında daha fazla sayıda iş kazası ve meslek hastalığının meydana geldiği bilinmektedir. Özellikle önlem alınmaması, tanı koyma ve bildirim gibi yaşamsal sorunlar halen devam etmektedir.

 

Tarihçe:

ILO, 2003 yılında, sosyal diyalog ve geleneksel üçlü yapıdan (devlet-işçi-işveren) yararlanarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla uluslararası bir gün planladı. 2003 yılının Haziran ayında yapılan Uluslararası Çalışma Konferansında; 28 Nisanda bu kutlamaların yapılmasını önerdi ve bu durumun; ILO’nun “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Küresel Stratejisi” olduğunu bildirdi. Mesleki kazaların ve hastalıkların tüm dünyada önlenmesini amaçlayan “Dünya İş Sağlığı Güvenliği Günü”, uluslararası kamuoyunun dikkatini sorunun boyutlarına, çalışma yaşamındaki ölümlerin ve yaralanmaların azaltılmasını sağlayacak bir güvenlik ve sağlık kültürünün nasıl oluşturulup geliştirilebileceğine odaklamayı amaçlayan bir farkındalık yaratma kampanyasıdır.

Bu Gün bu yıl Türkiye’de ilk kez kutlanmaktadır ve odaklanılan nokta da Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin bu alanda oynayacağı önemli roldür. 2015 yılının küresel teması ise, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde bir önleme kültürü oluşturulmasına katıl” (Join in building a culture of prevention on Occupational Safety and Health) sloganıyla ifade edilmiştir.

Sonuç:

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak tüm çalışanların anayasal hakkıdır. Anayasal olan bu hakkın nesnel anlamda yaşama geçirilebilmesi ve uygulanabilir olması gerekir. Çalışma ortamında bulunan mesleki risklere karşı alınacak önlemler hem sayısal hem de niteliksel olarak arttırılmalı, alınan tüm önlemlerin her düzeyde olmasına ve kapsayıcılığının oldukça geniş tutulmasına dikkat edilmelidir. Artık iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve işyerindeki ölümlerin bitmesini umut ederek, tüm çalışanların “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” kutlu olsun.

Kaynaklar:

 1. http://www.un.org/en/events/safeworkday/index.shtml(27.04.2015)
  1. Bureau of Labor Statistics. National Census of Fatal Occupational Injuries in 2013 (preliminary results). Table 2. Washington, DC: US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics; 2014. Available at http://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf.
  2. Bureau of Labor Statistics. Employer-reported workplace injuries and illnesses in 2013. Table 2. Washington, DC: US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics; 2014. Available at http://www.bls.gov/news.release/pdf/osh.pdf.
  3. http://www.un.org/en/events/safeworkday/background.shtml
  4. İstatistik Yıllığı, SGK, 2012.
  5. http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/info/press/dunya_isg_gunu_ilk_kez_kutlandi.htm (02.05.2015).
  6. http://www.niosh.com.my/v3i/images/seminar/2015/OSH.pdf. (02.05.2015).

 

 

 

 

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.