On-line ISSN:2147-155X

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ KURS DUYURUSU

30 Temmuz 2015, Perşembe, 1:26 | Kongrelerden-Toplantılardan | 2.488 kez okundu | 1 yorum
18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ KURS DUYURUSU 18 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi kapsamında 04 – 05.10.2015 tarihlerinde aşağıda belirtilen kursların açılması planlanmıştır. Başvuru sayısının yeterli olması durumunda (min. 10 başvuru) kurslar yapılabilecektir. Kurs katılım ücretleri 200 TL’dir (Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavi Kursu ücretsizdir). Kursa katılabilmek için; en geç 05 Eylül 2015 tarihine kadar […]

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ KURS DUYURUSU
18 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi kapsamında 04 – 05.10.2015 tarihlerinde aşağıda belirtilen
kursların açılması planlanmıştır.
Başvuru sayısının yeterli olması durumunda (min. 10 başvuru) kurslar yapılabilecektir.
Kurs katılım ücretleri 200 TL’dir (Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavi Kursu
ücretsizdir).
Kursa katılabilmek için; en geç 05 Eylül 2015 tarihine kadar kurs ücretinin aşağıda belirtilen
hesap numarasına “KURS ÜCRETİ” olduğu belirtilerek yatırılması ve
http://goo.gl/forms/oWSNCe27jC adresinde bulunan 18 UHSK KURS BAŞVURU FORMU’nun
doldurulması gerekmektedir.
Kurslar için Hesap Numarası:
Yapı ve Kredi Bankası – Hacettepe Şubesi
Hesap Adı: HASUDER
Hesap Numarası: 71436972
IBAN: TR 29 0006 7010 0000 0071 4369 72
Kayıt İptal Koşulları:
 Başvuru yaptığınız kursların kontenjanlarının dolması durumunda (kurs kayıtları için
başvuru sırası dikkate alınacaktır) kurs ücretiniz tarafınıza iade edilecektir.
Kurslar için yaptığınız başvurunun kabul olması ve kaydınızın yapılması durumunda;
 Kayıtların iptali ve ücret iadesi istemleri HASUDER Yönetim Kuruluna yazılı başvuru ile
yapılacaktır.
 05 Eylül 2015 tarihine kadar yapılan başvurularda banka masrafları hariç katılım
bedelinin tamamı,
 20 Eylül 2015 tarihine kadar yapılan başvurularda banka masrafları hariç katılım
bedelinin yüzde ellisi geri ödenecektir.
 20 Eylül 2015 tarihinden sonra yapılan başvurularda iade yapılmayacaktır.
 Geri ödemeler kongre bitiminden sonraki ilk ay içinde gerçekleştirilecektir.
18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİNDE AÇILMASI PLANLANAN KURSLAR
1. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI İÇİN TEMEL İSTATİSTİK KURSU
Kurs Tarihi : 05.10.2015
Katılımcı sayısı : 25
Kurs Sorumlusu : Prof. Dr. Pınar Okyay
Kurs eğitmenleri : Prof. Dr. Pınar Okyay, Doç. Dr. Filiz Abacıgil,
Araş. Gör. Burak Çapacı*, Araştırma Gör. Tuba Uslay*
* Uygulama destek eğitmenleri
Genel açıklama: Kursumuz sağlıkta araştırma yapan herkes için temel bir istatistik bilgisi
kazandırmaya yöneliktir. Ders saatleri 45 dakika olarak düzenlenmiştir. Bir ders saatinin ilk 30
dakikası teorik anlatıma, son 15 dakikası ise bilgisayar programlarında anlatılanların uygulama olarak
gerçekleştirilmesine ayrılmıştır. Kursun son bir saati sadece örnek üzerinde çalışmalara ayrılmıştır.
Katılımcıların kişisel bilgisayarları ile kursa katılımları gerekmektedir. SPSS programı (tercihan 17.0)
bilgisayara yüklenmiş olmalıdır. Statcalc ve G-power programları ise kurs sırasında
yüklenebilmektedir.
Amaç
Sağlıkta araştırma yapan herkes için temel bir istatistik bilgisi kazandırmak
Öğrenim hedefleri
1. Sağlık araştırmalarında kullanılan temel istatistik yöntemlerini öğrenmek
2. Hangi yöntemin seçileceği hakkında karar vermek
3. Bu yöntemleri yapılandırılmış bir veri tabanı kullanarak ilgili istatistik programında uygulamak
4. Örnek alma ile ilgili temel kavramları öğrenmek
5. Örnek büyüklüğüne karar vermek
2. TEMEL EĞİTİM BECERİLERİ KURSU
Kurs Tarihi : 05.10.2015
Katılımcı sayısı : 15
Kurs Sorumlusu : Prof. Dr. Erdal Beşer
Kurs eğitmenleri : Prof. Dr. Erdal Beşer, Prof. Dr. Pınar Okyay,
Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, Doç. Dr. Filiz Abacıgil
Genel açıklama:
Kursumuz, eğitim çalışmalarında bulunan herkes için temel bir eğitim becerisi kazandırmaya
yöneliktir.
3. MEDİKAL ANTROPOLOJİ VE SOSYOLOJİ KURSU
Kurs Tarihi : 05.10.2015
Katılımcı sayısı : 15
Kurs Sorumlusu : Doç. Dr. Bülent Kılıç
Amaç
Halk sağlığı camiasını bu konuyla tanıştırmaktır.
Öğrenim Hedefleri
Medikal antropoloji ve sosyoloji nedir, halk sağlığı uygulamalarıyla nerelerde kesişir, halk sağlığı
uzmanı bu konuyu bilmeli midir, bütün bu sorulara yanıt arayan bir kurs olarak düşünülmüştür
Medikal Antropoloji/Sosyolojide temel kavramlar (Hastalık, Sağlık Kavramları / Kültür ve Sağlık
İlişkisi) tartışılacaktır
4. TSM’DE ÇALIŞAN HALK SAĞLIĞI UZMANLARI İÇİN SAĞLIK YÖNETİMİ KURSU
Kurs Tarihi : 05.10.2015
Katılımcı sayısı : 15
Kurs Sorumlusu : Doç. Dr. Bülent Kılıç
Amaç
TSM’de çalışan hekimlere bölge sağlık yönetimi konusunda eğitim vermek
TSM’de çalışan hekimlerin bilgi düzeyini artırmak
5. HALK SAĞLIĞI PROGRAMLARINDA EKONOMİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KURSU
Kurs Tarihi : 05.10.2015
Katılımcı sayısı : 15
Kurs Sorumlusu : Doç. Dr. Mahmut Yardım
Kurs eğitmenleri : Doç. Dr. Mahmut Yardım, Yrd. Doç. Dr. M. Kaan Sözmen
Araş. Gör. Dr. Sabanur Çavdar*
* Uygulama destek eğitmenleri
Amaç
Halk Sağlığı uygulamalarının maliyet etkililiklerinin dikkate alınarak, kıt kaynakların (insangücü,
zaman, mekan, para vb.) akılcı kullanımını sağlayacak ekonomik değerlendirme tekniklerinin pratik
uygulamalarla tanıtılması amaçlanmıştır.
Öğrenim Hedefleri
Katılımcılar bu kursun sonunda sağlık hizmetleriyle ilgili bir ekonomik değerlendirme makalesini
rahatlıkla okuyup, anlayacak düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.
6. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KURSU*
Kurs Tarihi : 05.10.2015
Katılımcı sayısı : 15
Eğiticiler : Doç.Dr. Cavit Işık Yavuz, Dr. Umur Gürsoy , Dr. Ahmet Soysal
Amaç
Halk Sağlığı Uzmanlarının ÇED süreci ile ilgili bilgilerini artırmak
Öğrenim Hedefleri
1. “Etki değerlendirmesi” süreçleri: Kavram, terim ve tarihçe
2. Etki değerlendirmesi türleri: Çevresel ve sağlık etki değerlendirmesi
nedir, hangi amaç ve yollarla yapılır, aşamaları nelerdir?
3. ÇED: Nedir, hangi amaç ve yollarla yapılır, aşamaları nelerdir?
4. SED: Nedir, hangi amaç ve yollarla yapılır, aşamaları nelerdir?
5. TR’de ÇED mevzuatı (Mevzuat tarihçesi, bileşenleri, roller ve sürecin
değişimi)
6. Yeni ÇED yönetmeliği
7. Yeni yönetmelik kapsamında ÇED süreci
8. ÇED rapor örnekleri (TR’den ve dünyadan)
9. ÇED sürecinde halk sağlığı uzmanlarına düşen/düşebilecek roller
10. Örnek rapor incelemesi
*Kursa katılabilmek için Halk Sağlığı Uzmanı olmak ya da Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin ilk 2
yılını tamamlamış olmak gereklidir.
7. TÜTÜN KONTROLÜ ve SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİ KURSU*
Kurs Tarihi : 04 – 05.10.2015 (2 gün)
Katılımcı sayısı : 15
Kurs Sorumlusu : Prof. Dr. Dilek Aslan
Amaç
Bu kursun sonunda katılımcıların, tütün kontrolü konusunda güncel bilgileri bilerek toplumsal
düzeyde tütün kontrolü çalışmalarına katkı-destek vermeleri ve sigara bağımlılığı ile ilgili
kendilerine başvuran bireylere doğru yaklaşımları uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenim Hedefleri
Bu amaca ulaşabilmek için katılımcılar;
1. Tütün kontrolünün gerekçesini sıralayabilecekler,
2. Tütün kontrolü çalışmalarında hekim ve sağlık çalışanı rollerini söyleyebilecekler,
3. Farklı tütün ürünlerinin risklerini sayabilecekler,
4. Tütün dumanından pasif etkilenimin tanımını yapabilecekler ve sağlık açısından
risklerini açıklayabilecekler,
5. Pasif etkilenimden korunmanın nasıl olacağını söyleyebilecekler,
6. Tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutlarını sıralayabilecekler,
7. Tütün kontrolü ile ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeleri söyleyebilecekler,
8. Tütün/sigara bağımlılığı ile ilgili temel bilgileri söyleyebilecekler,
9. Birinci basamakta sigara bırakma yaklaşımlarını bilerek kendilerine başvuran
bireylere yaklaşımı, uygun iletişim yöntemleri ve tedavi dahil doğru uygulamaları
yapabilecekler,
10. Sigara bırakma kliniklerinde karşılaşılabilecek temel sorunlar saptayarak temel çözüm
önerilerini söyleyebileceklerdir.
*Kurs sonunda “Sağlık Bakanlığı Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavi Sertifikası”
verilemeyecek, HASUDER “Katılım Belgesi” verilecektir.
8. BİLİMSEL MAKALE YAZMA KURSU
Kurs Tarihi : 05.10.2015
Katılımcı sayısı : 15
Eğiticiler : Prof.Dr. Sibel Sakarya (Kurs Sorumlusu)
Prof.Dr. Belgin Ünal, Prof.Dr. C. Tayyar Şaşmaz
Kursun hedef kitlesi
Kurs makale yazma deneyimi olan ve kendini bu konuda geliştirmek isteyen kişilere verilecektir.
Makale yazma deneyi için, kursuyerin en az bir araştırma makalesinde yazar olması gerekiyor.
Makale yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmiş olabilir.
Kurs içeriği
1. Bilimnsel makale yazmanın önemi ve ilkeleri
2. Makale başlığının yazımı
3. Özet ve anahtar kelimelerin yazımı
4. Giriş bölümü ve amacın yazımı
5. Yöntem bölümünün yazımı
6. Bulgular bölünün yazımı
7. Tablo ve grafik hazırlığı
8. Tartışma bölünün yazımı
9. Sonuç ve öneriler kısmının yazımı
10. Çalışma sınırlılıklarının yazımı
11. Kaynak gösterimi ve kaynak yazımı
12. Kim makalede yazar olmayı hak eder, kime teşekkür edilir?
13. Makalenin gönderileceği derginin seçimi
14. Yazının dergiye gönderilmesi, editör ve hakemlerle iletişim

Anahtar Kelimeler:

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

11 Ağustos 2015 Salı, 17:48
islim Sungur

Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürler.