On-line ISSN:2147-155X

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Toplantı Raporu

15 Ekim 2015, Perşembe, 8:24 | Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu | 1.214 kez okundu | 0 yorum
HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Toplantı Raporu (7 Ekim 2015 / Konya) Katılımcılar (alfabetik): Deniz Akgün, Duygu Lüleci, Ferruh Ayoğlu, Hande Bahadır, Kayıhan Pala, Kevser Tarı, Yeliz Mercan Raportör: Hande Bahadır Toplantı Ekim 2014-Eylül 2015 dönemine ait çalışma raporunun ve 2015-2016 dönemi çalışma planının okunmasıyla başlamıştır. Ardından sırasıyla gündem maddeleri tartışılmıştır. Gündem maddeleri: […]

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Toplantı Raporu

(7 Ekim 2015 / Konya)

Katılımcılar (alfabetik): Deniz Akgün, Duygu Lüleci, Ferruh Ayoğlu, Hande Bahadır, Kayıhan Pala, Kevser Tarı, Yeliz Mercan

Raportör: Hande Bahadır

Toplantı Ekim 2014-Eylül 2015 dönemine ait çalışma raporunun ve 2015-2016 dönemi çalışma planının okunmasıyla başlamıştır. Ardından sırasıyla gündem maddeleri tartışılmıştır.

Gündem maddeleri:

1)      Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde sunulan bildiriler: Türkiye Sağlık Sistemi üzerine genel bir değerlendirme yapılması ve bir rapor haline getirilmesi

2)      Uluslararası Sağlık Sistemleri Gezici Eğitim Semineri

3)      Ankara’da Mayıs, 2016’da düzenlenecek 8. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması

4)      New England Journal of Medicine’ın son sayısında Rıfat Atun tarafından kaleme alınan makale

Sırasıyla gündem maddeleri üzerine yapılan konuşmalar ve alınan kararlar

1)      Toplantıda Deniz Akgün, Duygu Lüleci, Hande Bahadır, Kevser Tarı ve Yeliz Mercan 18. UHSK kitapçığında sağlık politikaları ile ilgili olan bildirileri inceleyebileceklerini belirtmişlerdir. Ancak 500’ün üzerindeki bildiriyi inceleyip en kısa zamanda HASUDER’e iletebilmek adına daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyulmaktadır. Planımız kişi başına 70 bildirinin 2 iş gününde sağlık politikaları ve/veya istihdam başlıklarıyla ilgili olup olmadığını incelenip, grupça bir yazı oluşturulmasıdır. Gönüllü olanların ivedilikle dönmesi halinde paylaştırma işlemi Hande Bahadır tarafından yapılacaktır. Hedefimiz bu ayın 20’sinde ilk taslak metnin ortaya çıkması ve ay bitmeden hazırlanan metnin HASUDER ile paylaşılmasıdır. (Bu gündem maddesinin ivedilikle grupla paylaşılması ve varsa ek gönüllülerin belirlenmesi önerilmiştir).

2)      Birinci gündem maddesine ek olarak Deniz Akgün tarafından bu yıl aile hekimliği ile ilgili sunulan bildirilerin azlığına dikkat çekilmiştir. Konuyla ilgi olarak son üç yıl kongrelerine ait bildiri kitapları incelenerek aile hekimliği, ASM ve TSM’lerle ilgili bildirilerin sayısı çıkartılacak ve grupla paylaşılacaktır. Bu işin sorumlusu olarak Hande Bahadır belirlenmiştir.

3)      Öncelikle Gezici Eğitim Semineri’nin yararları ve maddi zorlukları üzerinde durulmuştur.  HASUDER yönetimine düşen görevin maddi destekten çok kurumsal ilişkiyi yürütmesi olduğu belirtilmiş, yazışma ve görevlendirmeleri formal olarak üstlenmesi gerektiği konuşulmuştur. HASUDER’in bu şekilde kurumsal bir ilişki kurmasının konaklamalarda indirim alabilmemize ve toplam harcamaları aşağıya çekebilmemize olanak sağlayacağı düşünülmüştür.  Hollanda sağlık sisteminin Almanya Sağlık sistemine benzemesi nedeniyle yapılacak gezinin bir başka sağlık sistemine ait bir ülke olmasının daha iyi olacağı önerilmiş, öneri olarak İngiltere sunulmuştur.

4)      8. Temel Sağlık Hizmetleri buluşması için grubumuz üyelerinden Erhan Eser ilk duyuruyu hazırlamıştır (bakınız Ek-1). Grubumuzun üyelerinden Kevser Tarı ve Yeliz Mercan da toplantıda düzenlemede yardımcı olabileceklerini belirtmişlerdir.

5)      New England Journal of Medicine’ın son sayısında Rıfat Atun tarafından kaleme alınan makalenin grupla paylaşılmasına karar verilmiştir (bakınız Ek-2). Ancak son yanıt verme gününün 21 Ekim olması nedeniyle grup olarak değil bireysel yanıt vermenin daha pratik olacağı kararına varılmıştır. Kayıhan Pala makaleyi okuduğunu ve geri döndüğünde bir yanıt hazırlayacağını belirtmiştir.

6)      Kevser Tarı ve Yeliz Mercan bazı maillerin kendilerine gitmediğini belirttiler. Hatta Kevser Tarı Almanya gezisinden geç haberi olduğunu belirtti. Deniz Akgün mail grubunda işlevsiz mail adresleri olduğunu belirtti. Bu mail adreslerini temizlememizi önerdi. Ayrıca Kevser Tarı kurumunun isminde düzeltme olmasını istedi: Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

7)      Deniz Akgün 2 yeni kişinin grubumuza katılmak istediğini belirtti. Bu kişiler:

Sarp Üner sarpuner@gmail.com

Meriç Utku mericutku@gmail.com

8)      Çalışma grubu uzaktan eğitim programı yapılması planlandı. HASUDER e-okul üzerinden hocalarımızın ders anlatmasının eğitimde standardizasyon için önemli olduğu belirtildi. Ayda bir 1-2 saat konferanslar şeklinde yürütebileceğimiz belirtildi. İlerleyen zamanlarda 2-3 gün bir araya gelebileceğimiz konuşuldu.

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.