On-line ISSN:2147-155X

8. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması. 6-7 Mayıs 2016, Ege Üniversitesi, İZMİR

15 Ekim 2015, Perşembe, 8:38 | Genel | 3.106 kez okundu | 0 yorum
Toplum Sağlığı Merkezleri: Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantıya Çağrı: Sevgili Temel Sağlıkçılar, 2003 yılında başlayan Temel Sağlık Buluşmalarımıza uzunca bir aradan sonra tekrar başlıyoruz. Bu yıl nerdeyse Halk Sağlığı Uzmanlarının temel istihdam alanı haline gelmiş olan Toplum Sağlığı Merkezlerini konuşacağız. 6. buluşmamızın sesleniş yazısında kullanmış olduğumuz “Aile Hekimliği Pilot uygulamasının öksüz çocuğu Toplum Sağlığı Merkezleri […]

Toplum Sağlığı Merkezleri: Sorunları ve Çözüm Önerileri

Toplantıya Çağrı:

Sevgili Temel Sağlıkçılar,

2003 yılında başlayan Temel Sağlık Buluşmalarımıza uzunca bir aradan sonra tekrar başlıyoruz. Bu yıl nerdeyse Halk Sağlığı Uzmanlarının temel istihdam alanı haline gelmiş olan Toplum Sağlığı Merkezlerini konuşacağız. 6. buluşmamızın sesleniş yazısında kullanmış olduğumuz “Aile Hekimliği Pilot uygulamasının öksüz çocuğu Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)” ifadesi hala geçerli mi ona bakacağız. Birinci basamak sağlık örgütlenmesi içindeki yeri ve önemi giderek artan TSM’lerinin faaliyetlerinin hedeflerine ne ölçüde ulaştığı ve var olan sorunların nasıl giderebileceği üzerinde çalışacağız. Ayrıca TSM’lerdeki İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ’ni paylaşacağız buluşmamızda. Bakanlığı ile, akademisiyle “birimiz hepimiz için”, İzmir’de görüşmek umuduyla. Saygı ve sevgilerimizle.

Düzenleme Kurulu

———————————————-

6 Mayıs 2016

09 30 – 10 00 Açılış Konuşmaları

09 30 – 09 40: HASUDER Başkanı

09 40 – 10 00: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başkanı

10 00 – 10 45: Konferans:

Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri hizmetlerine genel bakış

ARA – 10 45 – 11 15

11 15 – 12 30 : Panel 1- TSM Başkanları Paneli:  Toplum Sağlığı Merkezlerinde yaşanan sorunlara içeriden bakış: TSM hizmetlerinin planlanması ve sunumu sırasında karşılaşılan güçlükler ve öneriler

ÖĞLEN YEMEĞİ ARASI – 12 30 – 13 30

13 30 – 15 00 : Yuvarlak Masa-  HS müdürleri paneli : Türkiye’deki birinci basamak sağlık hizmetleri içinde Toplum Sağlığı Merkezlerinin yeri : Sorunlar, fırsatlar

ARA – 15 00 – 15 30

15 30 – 17 00 : Panel 2- TSM Bölgesi düzeyinde sağlık hizmetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi (Bölge Sağlık düzeyinin izlenmesi ve periyodik olarak  raporlanması)

Alt konular: 1- 6 aylık Periyodik raporun içeriği

2- Bölge bağlamında AHB – TSM ilişkileri (izlem ve denetim faaliyetleri)

———————————————————

7 Mayıs 2016

09 00 – 10 00 :

Panel 3- Sağlığı geliştirme ve tarama programlarının uygulanmasındaki yaklaşımların değerlendirilmesi (Sağlıklı Yaşam Merkezleri  KETEM, APEM, Obesite, psikolojik danışmanlık , tütünle mücadele  vb.)

ARA – 10 00 – 10 30

10 30 – 12 00 :

DİNLE-SOR-SÖYLE Oturumları (Her bir grupta bir konuşmacı konuyu kısa sürede iyi bir şekilde özetler ve moderatör konuyu tartışmaya açar):

(paralel oturum 1): Grup Çalışması 1- TSM’lerin Yönetiminde Sağlık İnsangücü : İstihdam (PDC, Halk Sağlığı profesyonellerinin yeri), mevzuat, hizmet içi ve sürekli eğitim .

(paralel oturum 2): Grup Çalışması 2: Çocuk ve gençlerde koruyucu ve sağlığı geliştirici faaliyetler ve Okul sağlığı (Nasıl yapmalı?)

(paralel oturum 3): Grup Çalışması 3: Yeni ortaya çıkan risk grupları (Yaşlılık-evde sağlık hizmeti; Sosyal çalışma faaliyetleri – engellilik,  şiddet vb.)

ÖĞLE ARASI – 12 00 – 13 00

13 00 – 14 00 : Oturum 1- Grup Çalışmaları sunumları ve tartışma)

ARA – 14 00 – 14 30

14 30 – 16 00 : Oturum 2- Sözel bildiriler: TSM’lerden iyi uygulama örnekleri sözel sunular

16 00 – 17 30 : Oturum 3- Forum (Gelecekte nasıl bir TSM göreceğiz?)

——————————————————–

Katılım Bedeli:

Hekimler ve Akademisyenler: 50 TL (6 Mayıs 2016’ya dek ) ; 75 TL (kayıt sırasında)

Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) hekim dışı çalışanları ve lisans öğrencileri 30 TL.

(Katılım bedeline , katılım belgesi, bildiri CD’si, ara ikramlar ve öğle yemeği dahildir. )

Sempozyum katılım ücretleri aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılarak, kayıt bildirim formu aracılığıyla bildirilecektir. Ayrıca dekontun bir örneğini (ya da tarayıcıdan geçirilmiş resmini)

temelsaglikhizmetleri2016@gmail.com e-posta adresine gönderiniz.

Not:  Katılım bedelleri bankaya yatırılırken katılımcının, adı soyadı mutlaka belirtilmelidir.

 

POSTER BİLDİRİLER (başvuru koşulları)

Bildiri konuları:

TSM Bölgeleri sağlık araştırmaları

TSM ve Birimlerine Ait Hizmet Araştırmaları, Raporları

TSM iyi uygulama örnekleri (Poster standı şeklinde sunulacaktır. Seçilen belirli sayıdaki iyi uygulama örneği ayrıca ana salonda sözel olarak da sunulacaktır.)

ASM-AHB  Hizmet Araştırmaları, Raporları

TSM/HSM Yönetim Çalışmalarına Ait Araştırmalar, Raporlar

TSM/HSM Mevzuatına Ait Araştırmalar, Raporlar

 

Bildiri özetleri ve posterler:

Poster bildiri özetleri en geç 15 Nisan 2016 tarihine kadar toplantıyla ilgili HASUDER web sayfası üzerinden gönderilmelidir. Poster bildiride yer alan çalışmacılardan birisinin kongreye kayıt olması gereklidir. Özetler en çok 1000 sözcükten oluşan Amaç, Gereç/Yöntem, Bulgular ve Sonuç/Öneriler bölümlerinden oluşan yapılandırılmış nitelikte olmalıdır. Her bildiri sahibi en çok 2 posterle (100X70) bildirilerini sunabilecekleridir.

TSM İYİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ:

TSM iyi uygulama örnekleri sertifika ile ödüllendirilecektir. Ödül ayrıntıları için toplantı web sayfasına başvurunuz.

 

Yazışma adresi:

e-posta: drbernabilgin@gmail.com    c_oztekin@hotmail.com   hakan.baydur@gmail.com

temelsaglikhizmetleri2016@gmail.com  

Tel: 0236 2391319 -124,127

BAŞVURU için:  http://temelsaglikhizmetleri.org

 

Önemli tarihler:

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi: 15 Nisan 2016

Katılım Bedeli:

Erken kayıt: 6 Mayıs 2016’ya dek

—————————————————

 

 

 

 

 

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.